We begrijpen dat er veel vragen zijn rondom de veiligheid van de COVID-19 vaccinatie bij vrouwen met kinderwens of zwangerschap.

Het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) hebben adviezen uitgebracht voor vrouwen met kinderwens of zwangerschap ten aanzien van COVID-19-vaccinatie met de huidige vaccins. Bij nieuwe inzichten, of als er andere vaccins op de markt komen, zullen onderstaande adviezen mogelijk worden herzien.

Kinderwens

Bij een zwangerschapswens kan gevaccineerd worden. Er wordt geen uitstel van behandeling geadviseerd.

Een deel van de mensen zal koorts krijgen na vaccinatie; dit kan bij mannen van negatieve invloed zijn op de zaadkwaliteit tot 3 maanden na de koorts. Dit betekent dat bij mannen met een slechte zaadkwaliteit de behandeling altijd 12 weken vanaf het einde van de koorts zal worden uitgesteld. Bij mannen met een normale zaadkwaliteit zal de behandeling minimaal 6 weken worden uitgesteld. Na 6 weken kan de zaadkwaliteit gecontroleerd worden en indien deze normaal is, kan de behandeling weer worden herstart. Indien de zaadkwaliteit verminderd blijkt, zal ook de behandeling 12 weken vanaf het einde van de koorts uitgesteld worden.

Bij vrouwen heeft het krijgen van koorts geen consequenties voor de behandeling.

Zwangere vrouwen

In de laatste update (22-04-2021) van het advies van de NVOG wordt aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te laten vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen, bij voorkeur met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna).

Voor al deze punten geldt: dit is een advies en de keuze is uiteindelijk aan u.

Voor de volledige tekst van de adviezen: zie de website van de NVOG (en directe link naar het advies) en de website van het RIVM.