Projecten Coronavirus COVID-19-vaccinatie-1 Eerste vaccinatieronde hoogrisicopatienten afgerond
15 april 2021

Op 15 april is de laatste patiënt gevaccineerd in de eerste vaccinatieronde van medische hoogrisicopatiënten. Het gaat hier om de door het ministerie van VWS aangewezen vijf groepen patiënten met een medisch hoog risico, die vervroegd in aanmerking kwamen voor vaccinatie:

  1. Patiënten met bloedkanker of een andere ernstige bloedziekte. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de aandoeningen die hieronder vallen.
  2. Patiënten met ernstig nierfalen of dialyse.
  3. Patiënten na orgaantransplantatie, stamceltransplantatie of beenmergtransplantatie.
  4. Patiënten met een (ernstige) aangeboren afweerstoornis.
  5. Patiënten met zenuw- of spieraandoeningen die de ademhaling bemoeilijken

Voor alle vijf groepen golden aanvullende regels, waaronder de leeftijd (18-74 jaar).

De patiënten uit deze vijf groepen zijn de afgelopen weken door het Radboudumc uitgenodigd en ingepland voor hun eerste vaccinatie. In totaal zijn ongeveer 4000 patiënten gevaccineerd. Na het zetten van de eerste vaccinatie volgt automatisch de afspraak voor hun tweede vaccinatie. Deze tweede ronde start op 22 april.

Hoe gaat het nu verder met vaccineren als u in een van de vijf risicogroepen valt? Hierover zijn een aantal vragen toegevoegd aan de FAQ vaccinatie patiënten:

Ik heb geen uitnodiging gehad van het Radboudumc maar ik denk wel dat ik in aanmerking kom voor een vaccinatie, omdat ik in één van de hoogrisico-doelgroepen val. Wat kan ik doen? 

Als u op dit moment nog geen uitnodiging heeft ontvangen, dan bent u niet in aanmerking gekomen voor vaccinatie via het ziekenhuis. Het is ook niet meer mogelijk om u aan te melden of u alsnog in aanmerking komt hiervoor. U moet dan wachten op de reguliere vaccinatie die via het RIVM loopt. Op basis van uw geboortejaar wordt u daarvoor uitgenodigd.

Ik ben nieuwe patiënt bij het Radboudumc en val in één van de hoogrisico-doelgroepen. Kom ik nog in aanmerking voor vaccinatie door het ziekenhuis?

Nieuwe patiënten uit de hoogrisico-doelgroepen kunnen geen vaccinatie meer krijgen via het Radboudumc. U moet dan wachten op de reguliere vaccinatie die via het RIVM loopt. Op basis van uw geboortejaar wordt u daarvoor uitgenodigd.

Ik heb mijn 1e vaccinatie bij het Radboudumc gekregen. Hoe gaat dat met mijn 2e vaccinatie?

Nadat u de 1e vaccinatie heeft ontvangen, wordt de afspraak voor uw 2e vaccinatie automatisch ongeveer vier weken later ingepland. Hiervan ontvangt u een afspraakbevestiging op de wijze die u gewend bent.

Ik heb mijn 1e vaccinatie bij het Radboudumc gekregen, maar kan de 2e vaccinatie niet bij het Radboudumc halen. Wat moet ik nu doen?

U ontvangt binnenkort een brief van het Radboudumc met een instructie hoe u zich aan kunt melden voor uw 2e vaccinatie. Dit verloopt via Thuisvaccinatie.nl. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u bellen naar 0900 - 1212888. Let op: vaccinaties zijn gratis, u hoeft hiervoor nooit betalen, ook niet als dit aan huis plaatsvindt.