De e-sigaret het nieuwe roken

Door veel rokers wordt de e-sigaret, IQOS, shisha pennen gezien als goed alternatief voor roken. We willen graag meer inzicht geven in deze nieuwe manier van roken die niet minder schadelijk is dan de traditionele manier van roken. Naar aanleiding van de rapportage in 2019 van zeer ernstige longproblemen na gebruik van de e- sigaret willen wij een aantal belangrijke feiten op een rij zetten.

Hoe werkt de e-sigaret

 • Een elektronische sigaret (e-sigaret) werkt door verhitting van een e-vloeistof met nicotine en andere ingrediënten in plaats van verbran¬ding van tabak. De damp wordt geïnhaleerd.
 • IQOS (I quit ordinary smoking) is een techniek waarbij tabak verhit wordt, niet verbrand.
 • De shisha pen is eigenlijk een mini-waterpijp. Er wordt vloeistof verdampt die u inhaleert.
 • Er is nog heel weinig wet- en regelgeving rondom deze producten.

De feiten op een rij

 • IQOS bevat tabak en teer. De gezondheidsschade door het gebruik is daarom waarschijnlijk volkomen vergelijkbaar met inhaleren door verbranden van tabak.
 • De e-sigaret gebruikt een vloeistof met schadelijke stoffen als nicotine, propyleenglycol en (sporen van) kankerverwekkende stoffen.
 • Gebruik van de e-sigaret leidt tot luchtwegschade met ontsteking, meer gevoeligheid van de luchtwegen voor infecties en zuurstofradicalen, en verminderd herstel bij ziekte.
 • Elk product dat nicotine bevat, zal cardiovasculaire schade aanrichten. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
 • De e-sigaret wordt ook door jongeren gebruikt. Buitenlands onderzoek toont aan dat het roken van de e-sigaret een opstap kan zijn naar het roken van gewone sigaretten op latere leeftijd.
 • Voor rokers is het gebruik van de e-sigaret theoretisch minder schadelijk dan blijven doorroken van normale sigaretten, maar de nicotineverslaving wordt in stand gehouden en wordt soms juist sterker omdat er hogere concentraties nicotine in het bloed bereikt kunnen worden.
 • Meeroken van de e-sigaret, IQOS of shisha pen noemen we meedampen. Door meedampen kunnen nicotine afbraakproducten gevonden worden in het bloed van ‘meedampers’. Meedampen heeft daardoor dezelfde soort gezondheidseffecten als meeroken.
 • Er is nagenoeg geen controle of toezicht op de inhoud van de vloeistofpatronen die gebruikt worden voor de e-sigaret. De laatste tijd zijn erg veel berichten in de media en wetenschappelijke artikelen verschenen die rapporteren dat gebruik van de e-sigaret gepaard kan gaan met een Acute Respiratory Distress Syndrome waarvoor kunstmatige beademing nodig is, en zelfs kan leiden tot een respiratoire insufficiëntie waarvoor een hartlongmachine nodig was bij een jongere met astma.
 • Wereldwijd zijn er jaarlijks enkele tientallen kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden door het drinken van de e-vloeistof.

Meer informatie over roken en hoe we daarmee omgaan in het Radboudumc vindt u hier.

Projecten Rookvrij. Voor elkaar!

Het terrein van het Radboudumc is rookvrij. Voor elkaar!

In het Radboudumc zorgen we goed voor elkaar: voor onze patiënten, studenten, bezoekers én collega's. Daar hoort bij dat we samen zorgen voor een gezonde, veilige en plezierige omgeving waar we ons thuis voelen. Daarom vinden wij een rook- en dampvrij terrein belangrijk.

lees meer

Het terrein van het Radboudumc is rookvrij. Voor elkaar!

In het Radboudumc zorgen we goed voor elkaar: voor onze patiënten, studenten, bezoekers én collega's. Daar hoort bij dat we samen zorgen voor een gezonde, veilige en plezierige omgeving waar we ons thuis voelen. 

Terreincoaches

Omdat dit voor rokers om een nieuw beleid gaat. Hebben we besloten om terreincoaches in te zetten om rokers aan de nieuwe situatie te laten wennen. U zult hen in tweetallen over het terrein tegenkomen. Zij worden ondersteund door onze beveiliging indien nodig. Zij zullen rokers op het terrein aanspreken om hen te wijzen op het nieuwe beleid en hen de locaties aan te wijzen waar op ons terrein wel gerookt mag worden. Deze coaches zijn in dienst van het Radboudumc en doen gewoon hun werk zoals door ons gevraagd. 

Het is voor iedereen even wennen, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de gezondheid van patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten ten goede komt.

Waarom kiest Radboudumc voor Rookvrij!

 • We zien in ons ziekenhuis dagelijks de gevolgen van rookgedrag.
 • We zijn heel goed in het behandelen van rookgerelateerde ziekten, maar willen ook werken aan de preventie daarvan. Dat zijn we verplicht als zorginstelling.
 • We willen als zorginstelling een voorbeeld stellen: u moet niet door een rookgordijn hoeven lopen als u ons ziekenhuis bezoekt.
 • Daarbij zijn we consequent: we helpen niet alleen onze patiënten te stoppen met roken, maar ook onze medewerkers en studenten.

Ook van buiten neemt de druk toe om te werken aan een rookvrij terrein.

 • De Rijksoverheid zet in op minder roken met het Nationaal Programma Preventie. Dit programma bestaat uit allerlei wetten, regels en programma's.
 • De Tabaks- en rookwarenwet sluit aan op de doelen van de WHO en de EU. Doelstellingen van deze wet zijn:
  • voorkomen dat jongeren beginnen met roken
  • mensen helpen die willen stoppen met roken
  • mensen beschermen tegen tabaksrook

Steeds meer mensen, terreinen, straten, ruimtes, scholen en zorginstellingen kiezen voor rookvrij. Wij ook. Het is tijd om die stap te zetten.

Rookvrij, geen rookverbod

We kiezen heel bewust voor rookvrij en niet voor een rookverbod. Want we weten dat mensen roken omdat ze verslaafd zijn en dat ze geen overlast of gezondheidsklachten (bij een ander) willen veroorzaken. Daarom helpen we patiënten, medewerkers en studenten als ze willen stoppen met roken. Want we zorgen voor elkaar.


Een rookvrij terrein wat betekent dat?

We gaan voor een rookvrij terrein. Dat betekent een 'groen hart' op ons terrein dat we samen rookvrij houden. Alleen aan de randen daarvan is nog een klein aantal rookruimtes te vinden. Alleen daar mag u een (e-)sigaret opsteken. Deze ruimtes zullen ook in de nabije toekomst worden verwijderd.

lees meer

Een rookvrij terrein wat betekent dat?

We gaan voor een rookvrij terrein. Dat betekent:

 • Een terrein waar we u vriendelijk maar dringend vragen om rekening te houden met anderen. En zo de lucht in en rond het ziekenhuis vrij te houden van rook(lucht).
 • Een 'groen hart' op ons terrein dat we samen rookvrij houden. Alleen aan de randen daarvan is nog een klein aantal rookruimtes te vinden (bekijk de plattegrond). Alleen daar mag u een (e-)sigaret opsteken.
 • Geen rookverbod dus. U mag roken, maar alleen niet op ons terrein.  
 • Begeleiding voor het stoppen met roken voor patiënten en medewerkers.
 • Een terrein waar u niet op het idee komt om te gaan roken.
 • Een terrein waar geen sigarettenpeuken op de grond liggen. Sigarettenpeuken vervuilen het milieu door stoffen zoals cadmium en door de niet afbreekbare filters.
 • Op ons terrein vindt u geen peuken meer op de stoep, in plantenbakken, op de randen van muurtjes, onder bankjes, bij waterfonteintjes etc.

Begeleiding stoppen met roken voor patiënten

We willen u niet voorschrijven hoe u uw leven moet leven en welke keuzes u moet maken, maar als u wilt stoppen met roken (SMR), kunnen we u daarbij begeleiden.

lees meer

Begeleiding stoppen met roken voor patiënten

We willen u niet voorschrijven hoe u uw leven moet leven en welke keuzes u moet maken, maar als u wilt stoppen met roken (SMR), dan kunt u op verschillende manieren ondersteuning hierbij krijgen/vragen. Bijvoorbeeld via:

 1. het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael
 2. uw huisarts
 3. www.sinefuma.nl
 4. www.ikstopnu.nl

Dit kan individueel of in groepsverband. We horen vaak dat begeleiding in groepsverband goede resultaten heeft, omdat deelnemers elkaar stimuleren.

Kosten SMR-begeleiding

De kosten van SMR-begeleiding worden vergoed vanuit het basispakket. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt uw eigen risico hiervoor niet aangesproken. 
> Kijk hier voor meer informatie.


Eigen risico Stoppen-met-roken programma's

Vanaf 1 januari 2020 geen eigen risico meer bij stoppen-met-roken programma’s via de huisarts.

lees meer

Eigen risico Stoppen-met-roken programma's

Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijns zorg. Hieronder wordt ook de Generalistische Basis GGZ verstaan. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen deze zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, vrij te stellen van het eigen risico. Een stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit begeleiding door een huisarts, of geregistreerde coach, indien nodig in combinatie met nicotinevervangende producten en/of voorgeschreven medicatie. Om deze maatregel meer bekendheid te geven start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne.
 
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een stoppen-met-rokenprogramma moet de patiënt eerst contact opnemen met een zorgverlener. Vergoeding van nicotinevervangende middelen en/of medicatie vindt alleen plaats in combinatie met gedragsmatige begeleiding. Voorwaarden voor de vergoeding staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
 
In 2018 zochten ruim 19.000 mensen hulp bij het stoppen met roken blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland. Om dit aantal verder te laten stijgen hebben verzekeraars in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2020 niet langer een eigen risico in rekening brengen voor het eerstelijns-stoppen-met-roken programma.
 
>>> Kijk hier voor tips hoe te stoppen met roken

 


Rookruimtes en groene zones

We hebben 2 grote, groene zones op ons terrein aangewezen die rook- en dampvrij blijven. In deze zones vindt u geen rookruimtes, asbakken of andere zaken die uitnodigingen tot roken.

lees meer

Rookruimtes en groene zones

We hebben 2 grote, groene zones op ons terrein aangewezen die rook- en dampvrij blijven. In deze zones vindt u geen rookruimtes, asbakken of andere zaken die uitnodigingen tot roken.
 
In de loop van 2019 zijn een groot aantal rookplekken verwijderd of verplaatst, zoals de rookruimte tussen Radboud Apotheek en Hoofdingang. We zullen duidelijk aangegeven waar u in de toekomst wel en niet mag roken en een duidelijke bewegwijzering maken naar de nieuwe rookruimtes. 

In de nabije toekomst zullen ook de laatste rookruimtes van ons terrein worden verwijderd.

 


Rookvrije initiatieven

Op onze pagina delen we rookvrije initiatieven. 

lees meer

Rookvrije initiatieven

Afdeling Voortplantingsgeneeskunde

Op onze afdeling Voortplantingsgeneeskunde starten we met een begeleidingsprogramma ‘Stoppen met roken’ voor rokers met een kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen. Hierbij krijgen paren met een kinderwens bij hun eerste afspraak op de polikliniek een koolmonoxide meting. Ook besteden de verpleegkundigen en poli-assistentes extra aandacht aan de gevaren van roken bij een kinderwens.

 

Feiten en cijfers over roken


Gevolgen van roken

 • 80% van de rokers wil eigenlijk stoppen met roken
 • Van de rokers haalt 25% de pensioenleeftijd niet.
 • Van de rokers overlijdt 50% aan een rookgerelateerde ziekte.
lees meer

Gevolgen van roken

Wat zijn nou écht de gevolgen van roken? We zetten enkele feiten voor u op een rij.
 • De gemiddelde roker weet van de gezondheidseffecten en 80% wil eigenlijk stoppen met roken.
 • Het besef breekt door: roken is geen vrije keuze! Het huidige inzicht is dat dagelijks roken een verslaving is. Een dodelijke verslaving. Daarom is niet starten de beste keuze.
 • Elke dag worden circa 40 baby's geboren die tijdens de zwangerschap dagelijks hebben meegerookt en het hebben overleefd. 
 • Elke dag experimenteren 200 kinderen voor het eerst met roken. 35 daarvan zullen eraan overlijden. Daarom is niet starten de beste keuze.
 • Van de rokers overlijdt 50% aan een rookgerelateerde ziekte.
 • Van de rokers haalt 25% de pensioenleeftijd niet.
 • Door het gebruik van de e-sigaret is het risico op een hartinfarct bijna verdubbeld.
 • Aantal dodelijke slachtoffers per jaar door een verkeersongeluk: 613. Aantal doden per jaar door rookgerelateerde ziekten: ongeveer 20.000, dus ruim 2 per uur! (Nederland, 2017)

Effecten van stoppen met roken

 • Stoppen met roken heeft meteen een positief effect op o.a. conditie.
 • 12 weken na het stoppen met roken daalt de kans op een hartaanval en verbetert de longfunctie.
 • 10 jaar na het stoppen met roken is het verhoogde risico op longkanker gehalveerd.
lees meer

Effecten van stoppen met roken

 • Stoppen met roken heeft meteen een positief effect op energie, uithoudingsvermogen, uiterlijk en kwaliteit van slaap.
 • Stoppen met roken heeft een gunstig effect op het herstel na chirurgische ingrepen en de opnameduur in het ziekenhuis en op het succes van een IVF-behandeling.
 • In een rookvrije omgeving worden minder kinderen opgenomen in het ziekenhuis vanwege longontsteking of astma.
 • 12 weken na het stoppen met roken daalt de kans op een hartaanval en verbetert de longfunctie.
 • Een jaar na het stoppen met roken is het risico op hartziekten gehalveerd.
 • 10 jaar na het stoppen met roken is het verhoogde risico op longkanker gehalveerd.
 • 15 sigaretten per dag niet roken, levert u elk jaar € 1.750 op.
 • Stoppen met roken is prettig voor de omgeving.
 • De weg naar een Rookvrije Generatie geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt ze tegen rookblootstelling en voorkomt nieuwe jonge rokers.
 • Radboudumc ondersteunt de ‘stop-met-roken' begeleiding voor patiënten, medewerkers en studenten, zowel individueel als in groepsverband.

De e-sigaret het nieuwe roken

E-sigaret, IQOS, shisha pennen: door veel mensen worden ze gezien als een goed alternatief voor roken. We geven graag meer inzicht in deze nieuwe manier van roken die niet minder schadelijk is dan de traditionele manier van roken.

lees meer

De 10 voordelen van stoppen met roken

In deze video ontdek je 10 voordelen van stoppen met roken.

Partners

Voor onze campagne Rookvrij! heben we ons aangesloten bij andere lokale en landelijke initiatieven.

 • Medewerkers
 • Intranet