Research Extra New Frontiers symposium 2018 Dag 2


Betere zorg, netwerkzorg? 2 November

Alleen in Engels beschikbaar. Klik hier


Gastsprekers en inhoud

Leon van Halder en Wink de Boer (Bernhoven ziekenhuis)

Het probleem op tafel I - Nijmegen e.o: van bolwerk naar netwerk! Twee bestuurders aan het woord
Leon van Halder (1955) is sinds 1 april 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Daarvoor werkte hij bij het Ministerie van VWS, eerst als directeur-generaal Curatieve Zorg en daarna als secretaris-generaal. In die functies zette hij de beleidslijnen uit van verschillende belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals de hoofdlijnenakkoorden met universitaire medische centra, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en verzekeraars. Hij studeerde Onderwijskunde in Utrecht en had, voordat hij naar het Ministerie van VWS ging, verschillende functies bij diverse ministeries, waaronder het Ministerie van OCW en Binnenlandse Zaken.

Wink de Boer studeerde geneeskunde in Utrecht. De specialistenopleiding in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en het AMC. Vanaf 1991 werkte hij als militair internist  in Veldhoven.  Hij promoveerde op een proefschrift over   behandeling van Helicobacter pylori . Vanaf 1995 werkte hij in het Sint Anna Ziekenhuis in Oss. Dit ziekenhuis fuseerde in 2000 met het ziekenhuis in Veghel tot ziekenhuis Bernhoven. Hier wordt hij  voorzitter  stafmaatschap. In 2013 opent Bernhoven een nieuwbouwlokatie in Uden. In 2014 wordt hij medisch directeur in het directiecomité van Bernhoven. Bernhoven heeft een nationale en internationale reputatie als innovatief ziekenhuis. Het is het eerste Nederlandse ziekenhuis met een participatiemodel.

 

Frans van Nunen

Het probleem op tafel II - Hoe belangrijk is voor patiënten een beter werkend netwerk? Wat ervaren zij als probleem in de huidige zorg? Hoe zou volgens hen zo’n netwerk er uit zien en praktisch functioneren?
Frans van Nunen is in 1963 in Horst geboren en heeft na de middelbare school bouwkunde gestudeerd met bouwfysica als afstudeerrichting. Midden jaren ‘80 was een baan in de bouw niet voor de hand liggend maar dankzij ervaring en interesse in automatisering kwam Frans bij een klein bedrijf in Nijmegen terecht dat bouwkundige software schreef. 
Ruim 10 jaar later ging Frans voor een grote houthandel en houtproductie bedrijf werken  om daar ook de marktbenadering vanuit dienstverlening, ketensamenwerking en innovatie mee in te richten. Daar werkt hij nodig steeds met focus op New-business.
In 2013 werd er Speekselklierkanker bij Frans vastgesteld en sindsdien is hij patiënt in het Radboudumc. Vrij snel maakte Frans de opmerking dat als hij ooit iets terug kon doen, men dat maar moest vragen. Achteraf blijkt dat er veel is wat je terug kunt doen, en dat is mooi. Frans is lid geworden van de patiëntenadviesraad, heeft samen met lotgenoten een patiëntenvereniging opgericht en is druk met fondsenwerving voor onderzoek naar diagnose en behandeling van Speekselklierkanker.

 


Marcel Levi (University College London Hospitals) 

Is het gras groener bij de buurman? Ziekenhuizen geketend in Engeland
Marcel Levi (1964) is internist en sinds 2017 Chief Executive en Professor of Medicine bij University College London Hospitals. In de 7 jaar hiervoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC en Decaan van de Faculteit Geneeskunde van de UvA en daarvoor 10 jaar hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC. Eerder werkte hij in Perugia, Oxford, New York en Leuven. Hij heeft ruim 700 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en is lid van de KNAW. Hij is (associate) editor van een aantal medisch wetenschappelijke tijdschriften en daarnaast (mede-) auteur van verschillende populair-wetenschappelijke en educatieve boeken. Marcel Levi combineert een bestuurlijke functie met het actief beoefenen van patiëntenzorg en wetenschap.

 

Zorgverzekeraars (Joris van Eijck Menzis / Ab Klink VGZ / Daan Rooijmans CZ)

Het probleem op tafel III - Regio en regie, de rol van verzekeraars​

 


de Compaenen

Muzikaal intermezzo
Deze 4 mans band brengt op een aanstekelijke muzikale wijze van Soul, Rhythm&Blues, Jump & Jive en Latin de gedachte van netwerk ten gehore.

  • Pieter Bakker - drums, zang
  • Frans Hellemans - bas, zang
  • Martijn 'Tinez' van Toor - tenor sax, zang
  • Jan Kanis - gitaar, zang
 


Joris Knoben (Radboud Universiteit)

De kennis op tafel I - Ecosystemen in de zorg: van niet-werkend systeem naar netwerken
Joris Knoben (1981) is hoogleraar bedrijfseconomie bij het departement Economie en Bedrijfseconomie van de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op de wederzijdse relatie tussen organisatie en omgeving. Hij richt zich daarbij specifiek op de relaties en netwerken die organisaties met elkaar vormen. Wat voor netwerken vormen organisaties? Waarom doen ze dat? Wat voor uitkomsten leveren deze netwerken op? Het antwoord op deze vragen zoekt hij in diverse contexten; van hightechbedrijven en zorgorganisaties tot voetbalclubs en van Europa tot Afrika en Azië. 

 


Lonneke Rompen (Radboudumc)

De zorg(en) op tafel I - 10 jaar Parkinson netwerk: beter voor patiënten, beter voor zorgverleners?
Een geboren strateeg, verbinder en manager, dat typeert Lonneke. Inmiddels heeft zij haar sporen binnen de netwerkzorg ruimschoots verdiend. Zij specialiseerde zich in de implementatie van ParkinsonNet en netwerkzorg in Nederland maar ook ver buiten de landsgrenzen, bij Kaiser Permanente in Californië. Het doel dat zij dagelijks nastreeft? Samenwerking in netwerken nationaal en internationaal optimaliseren, de uitrol van netwerkzorg naar andere ziektebeelden faciliteren en de samenwerking tussen verschillende regionale ziekenhuizen en andere zorginstellingen ontwerpen en duurzaam bestendigen.  Lonneke werkt als Strategisch Manager voor ParkinsonNet Internationaal.

 


Jeffrey Braithwaite (Macquire University, Sydney)

De kennis op tafel II - Wat (net)werkt wel en wat werkt niet?
Professor Jeffrey Braithwaite, BA, MIR (Hons), MBA, DipLR, PhD, FIML, FCHSM, FFPHRCP (UK), FAcSS (UK), Hon FRACMA, FAHMS is Founding Director of the Australian Institute of Health Innovation, Director of the Centre for Healthcare Resilience and Implementation Science, and Professor of Health Systems Research, Faculty of Medicine and Health Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia. He has appointments at six other universities internationally, and he is a board member and President Elect of the International Society for Quality in Health Care (ISQua) and consultant to the World Health Organization (WHO).
His research examines the changing nature of health systems, which has attracted funding of more than AUD $111 million. He is particularly interested in health care as a complex adaptive system, and applying complexity science to health care problems.

 


Pim Assendelft (Radboudumc)

De zorg(en) op tafel II - Zorg in ketens: de eerste lijn aan zet? 
Pim Assendelft is hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn oratie ‘De basis verbindt’, ter gelegenheid van zijn aanstelling als hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het Radboud UMC, ging hij in op leefstijl en preventie, wezenlijke thema’s voor huisartsen.
Tot 2013 was hij als hoogleraar huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is Pim Assendelft tot 2010 naast zijn wetenschappelijk werk actief geweest als praktiserend huisarts.

 


Jaap Bressers

Het verschil maken
Jaap Bressers (1983) heeft van jongs af aan een doel: alles uit het leven halen. Aanvankelijk doet hij dat door het liefst zo hard mogelijk te werken om zijn droom te verwezenlijken: topmanager worden na zijn studie Internationaal Management. Op zijn 21e verandert alles. Een frisse duik in zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Na een zware revalidatieperiode besluit Jaap zijn leven een totaal andere draai te geven. Jaap heeft veel meegemaakt, maar vooral ook veel geleerd. Die kennis deelt hij met zijn publiek. Hoe maak je het verschil voor jezelf en voor de klant? Jaap laat zien hoe jij op jouw manier het verschil kan maken.


Programma New Frontiers symposium 2 november

Op 1 en 2 November 2018, vindt het Radboudumc New Frontiers symposium plaats. De eerste dag van het symposium heeft als onderwerp Big data en welke invloed heeft dit in de wereld van de gezondheidszorg. De tweede dag staat in het teken van netwerkzorg en is geheel Nederlandstalig.

lees meer

Programma New Frontiers symposium 2 november

Op 1 en 2 November 2018, vindt het Radboudumc New Frontiers symposium plaats. De eerste dag van het symposium heeft als onderwerp Big data en welke invloed heeft dit in de wereld van de gezondheidszorg. De tweede dag staat in het teken van netwerkzorg en is geheel Nederlandstalig.

Minder structuur, betere connecties, meer resultaat voor patiënten?

Na tientallen jaren van specialisatie is de gezondheidszorg steeds effectiever geworden. Sommigen spreken zelfs van ‘precision medicine’ en van ‘super-specialisatie’. Specialisatie heeft echter wel een nadeel: fragmentatie. Het geheel van de zorg en het totaal van de patiënt blijven overzien is hierbij een belangrijke uitdaging. Dit speelt vooral als mensen meerdere ziekten tegelijkertijd hebben (multimorbiditeit). De omvang van deze groep patiënten stijgt. Mede door veroudering. Specialisatie heeft daarnaast als nadeel het ten koste gaat van de geografische toegankelijkheid van de zorg: niet ieder ziekenhuis kan excelleren in alle onderdelen van de zorg. De praktijk is dat ziekenhuizen verschillen in hun focus en speerpunten. Patiënten zijn dus niet overal even goed af met hun specifieke gezondheidsprobleem. Reizen loont. Voor patiënten is het van belang dat zorginstellingen en - professionals bereid zijn om naar elkaar te verwijzen als ze verwachten dat patiënten bij de ander beter af zijn of als alternatief, ketens compleet te integreren. Dit speelt tussen ziekenhuizen, maar ook in toenemende mate tussen eerstelijn en ziekenhuizen (shared care, anderhalfdelijnszorg).

Dit symposium gaat over adequate netwerkzorg. Hoe krijg je dat voor elkaar? Op welke schaal moet het? Wie neemt het voortouw?

VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018

 
  9:00-9:30   Registratie, koffie & thee
  9:30-9:35   Welkom door dagvoorzitters Jan Kremer & Gert Westert
  Introductie blok I het probleem op tafel
  9:35-9:50   Het probleem op tafel I. Nijmegen e.o: van bolwerk naar
  netwerk! Twee bestuurders aan het woord

  Leon van Halder (voorzitter RvB Radboudumc) en Wink de Boer
  (Medisch Directeur Bernhoven)
  9:50-10:30   Het probleem op tafel II. 
  Hoe belangrijk is voor patiënten een beter werkend netwerk?
  Wat ervaren zij als probleem in de huidige zorg? Hoe zou
  volgens hen zo’n netwerk er uit zien en praktisch functioneren?
  Frans van Nunen
  10:30-11:00   Koffiepauze
  11:00-11:30   Is het gras groener bij de buurman? Ziekenhuizen geketend in
  Engeland

  Marcel Levi (University College London Hospitals)
  11.30-12:15   Het probleem op tafel III. Regio en regie, de rol van
  verzekeraars

  Zorgverzekeraars (Joris van Eijck Menzis / Ab Klink VGZ / Daan
  Rooijmans CZ)
  12:15-12:45   Muzikaal intermezzo de Compaenen
  12:45-13:45   Lunch en netwerken
  13:45-13:50   Introductie blok II de kennis op tafel
  Gert Westert (Radboudumc)
  13:50-14:20   De kennis op tafel I Ecosystemen in de zorg: van niet-werkend
  systeem naar netwerken

  Joris Knoben (Radboud Universiteit)
  14:20-14:50   De kennis op tafel II. Wat (net)werkt wel en wat werkt niet?
  (Presentatie in het Engels) Jeffrey Braithwaite (Macquire
  University, Sydney)
  14:50-14:55   Introductie blok III de zorg (en) op tafel
  Jan Kremer (Radboudumc)
  14:55-15:25   De zorg(en) op tafel I. 10 jaar Parkinsonnetwerk: beter voor
  patiënten, beter voor zorgverleners?

  Lonneke Rompen (Radboudumc)
  15.25-15.45   Koffiepauze
  15:45-16.15   De zorg(en) op tafel II. Zorg in ketens: de eerste lijn aan zet?
  Pim Assendelft (Radboudumc)
  16:15-17:00   Het verschil maken
  Jaap Bressers
  17:00-17:30   Borrel en afsluiting

1 november New Frontiers symposium

Let op: de informatie over de eerste dag van het symposium is alleen beschikbaar in het Engels. ga naar 1 november (Engels)

Publieksavond ‘Dag dokter … Is de dokter straks digitaal?’

Digitaal is overal. In de zorg lijkt het niet zo hard te gaan: het ziekenhuis stuurt nog brieven met de post en voor elk gesprek maak je een afspraak. Maar ook de zorg digitaliseert snel. Wat kunnen we nog meer verwachten? lees meer