Research Radboud Technology Centers MITeC Nieuws De samenwerking met Siemens Healthineers
22 december 2020

Samen met Siemens Healthineers is een uitgebreid programma opgestart waarin structureel, wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar veelbelovende procedures. We spraken Siemens Healthineers over onze samenwerking. 

Wat maakt MITeC uniek?

MITeC is uniek in Europa vanwege de combinatie van technologische ontwikkeling en bepaling van klinische relevantie door middel van evidence-based onderzoek. Het is een field lab waar artsen, bedrijven en onderzoekers nieuwe procedures en technieken kunnen ontwikkelen. MITeC levert daarbij niet alleen faciliteiten, maar ook een bijzondere onderzoeksmethodiek, waarmee de meerwaarde van nieuwe techniek of behandelmethode al in een vroeg stadium kan worden bepaald. Innovaties die getest kunnen worden op hun potentie om daadwerkelijk een  bijdrage te leveren aan een betere en betaalbare zorg. Uniek was ook de ontwerpfase van de inrichting. Met op maat nagemaakte operatietafels, computerschermen en twee op ware grootte nagemaakte opblaasbare beeldvormende systemen werd een testopstelling ingericht van de OK’s. In teamverband werden wisselende scenario’s nagespeeld en werd gekeken wat de beste opstelling voor de praktijk was.

Wat is voor jullie de toegevoegde waarde van de samenwerking met MITeC?

Het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe beeldvormende apparatuur kan niet zonder nauwe samenwerking met artsen, onderzoekers en technisch geneeskundigen. Zij zien mogelijkheden om de kwaliteit van minimaal invasieve procedures te vergroten en de behandelduur te verkorten. Aan de hand van hun wensen voeren wij technologische verbeteringen door en maken ze klaar voor de praktijk.

MITeC voert een breed spectrum aan klinische onderzoeksprojecten uit met als doel de precisie en effectiviteit van de behandeling te verbeteren. De klinische en onderzoekscompetenties van het hele MITeC-team bieden een waardevol platform voor de uitwisseling van nieuwe ideeën en innovatieve concepten. Vooral de diepgaande kennis op het gebied van evidence-based medicine en evaluatie van gezondheidstechnologie stimuleert onderzoek op een manier die niet alleen de patiënten ten goede komt, maar ook het zorgsysteem in het algemeen. Daarnaast maakt hun expertise in translationeel onderzoek, in bijvoorbeeld MR-geleide prostaatinterventies, MITeC uniek.

Hoe kan MITeC (en onze samenwerking) bijdragen aan ontwikkelingen in de zorg in de toekomst?

Partnerschappen met uitstekende samenwerkingslocaties zoals MITeC ondersteunen Siemens Healthineers niet alleen om onze nieuwe oplossingen voor minimaal invasieve beeldgeleide interventies in de klinische omgeving te ontwikkelen, te testen en te valideren, maar ook om het succespercentage ervan te evalueren vanuit klinisch en economisch oogpunt in de vroegste stadia van ontwikkeling. Samen bouwen we de componenten ter ondersteuning van het uiteindelijke doel van MITeC: “eendagsoperatie voor oncologiepatiënten”.

Wij zijn trots op de inspirerende samenwerking met Prof. Maroeska Rovers en prof. Jurgen Fütterer en hun team, die concrete, aantoonbare verbeteringen brengt in minimaal invasieve behandelingen en het verkorten van zorgtrajecten. Dat patiënten sneller en effectiever behandeld kunnen worden en daardoor ook beter revalideren. Daarnaast zorgen de health technology assesments dat de nieuwe procedures en technieken kostenefficiënter zijn dan de bestaande. Daarmee houden we hoogwaardige zorg betaalbaar voor nu en in de toekomst.

 

Kees Smaling, algemeen directeur van Siemens Healthineers
Sjaak van der Pouw, directeur Innovatie bij Siemens Healthineers
Rebecca Fahrig, vice president Innovation Advanced Therapies bij Siemens Healthineers
Arne Hengerer, head MRI Guided Therapies bij Siemens Healthineers

Meer nieuws


MITeC nieuwsbrief 2020 jubileumeditie

18 december 2020

Het MITeC bestaat sinds november 2020 alweer vijf jaar. Graag blikken wij in deze nieuwsbrief samen met jullie terug op die eerste vijf jaar.

lees meer

Onderzoek naar betere bestraling levertumoren van binnenuit NWO-subsidie voor publiek-private samenwerking

22 juli 2020

Een onderzoeksconsortium van Radboudumc, Universiteit Twente, UMC Groningen en vijf bedrijven gaat werken aan de optimalisatie van de behandeling van levertumoren met radioembolisatie.

lees meer

Met een laser niet te opereren hersentumoren te lijf Radboudumc introduceert nieuwe behandeling glioblastoom

24 juni 2020

Bijna een derde van de glioblastomen (agressieve hersentumoren) is niet te opereren. In het najaar introduceert het Radboudumc een nieuwe behandeling waarbij de tumor van binnenuit wordt verhit met energierijk laserlicht.

lees meer

Thirona en Quirem lanceren met Radboudumc project Radiologie van de Toekomst EFRO stimuleert bedrijvigheid in medische technologie Oost-Nederland

17 februari 2020

Thirona, Quirem en het Radboudumc gaan met EFRO-subsidie samenwerken in het project Radiologie van de Toekomst om zo slimme beeldanalyses beschikbaar te maken voor iedereen.

lees meer

Samenwerking met Quirem Medical

22 oktober 2019

Radboudumc en Quirem Medical hebben een overeenkomst getekend voor gezamenlijk onderzoek. De intensievere samenwerking moet de behandeling van kanker verbeteren en onderzoek naar nieuwe toepassingen stimuleren.

lees meer