Research Image-guided treatments Medical Innovation and Technology expert Center Nieuws Permanent Commissie van NWO erkent MITeC als grootschalig wetenschappelijk infrastructuur

12 februari 2021

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NWO de Permanente Commissie (PC) aangesteld. De PC bestaat uit twaalf leden met diverse wetenschappelijke achtergronden en hun taak is om de Wetenschapsvisie 2025 van het Kabinet te monitoren. Zij hebben een nationale strategie opgezet voor het investeren in nationale grootschalige onderzoek infrastructuren, de zogenoemde Grootschalige Wetenschappelijk Infrastructuur (GWI).

De PC-GWI brengt alle nationale grootschalige onderzoek infrastructuren in kaart die een vrij toegangsbeleid handhaven voor onderzoekers, onderwijs en kennisinstellingen. Het is essentieel dat de faciliteiten van vitaal belang zijn voor innovatie en samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de wetenschap en Nederland.

We zijn trots dat PC-GWI MITeC erkent als grootschalig wetenschappelijk infrastructuur. Hierdoor komt MITeC in aanmerking voor opname in de Nationale Roadmap 2020-2024. Alle onderzoeksfaciliteiten die in het kader van GWI zijn opgenomen, zijn te vinden op deze website.

Het doel van deze database is om onderzoekers te ondersteunen bij het vinden van mogelijke samenwerkingen in de toekomst en een overzicht te geven van beschikbare faciliteiten en diensten in Nederland om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Neem gerust contact met ons op als u geïnteresseerd bent in MITeC faciliteiten.

Meer nieuws


Levertumoren van binnenuit bestralen is van buitenaf live te volgen

17 februari 2022 Tijdens de behandeling van een patiënt met leverkanker zag een onderzoeksteam van het Radboudumc de ingespoten radioactieve bolletjes voor de eerste keer ‘live op het beeldscherm’ de lever instromen. lees meer

LUMO Labs en Oost NL investeren in Aiosyn Investering versnelt ontwikkeling AI-platform voor diagnostiek

4 februari 2022 Aiosyn, een spin-off van het Radboudumc, heeft een investering ontvangen van LUMO Labs. Oost NL is co-investeerder. lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021 Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021 Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs. lees meer

Bepaal met jouw innovatieve idee de toekomst van de Nijmeegse Health & Hightech sector

7 september 2021 Op zaterdag 9 oktober vindt de tweede editie van Nimma Hacks plaats. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet