REshape Agenda PresentatieMartijnvanderMeulen
8 november 2019 15:15 - 8 november 2019 17:00

Martijn schreef een adviesrapport over dit onderwerp in het kader van het honoursprogramma van de Radboud Universiteit. Op vrijdag 9 november presenteert hij de bevindingen van zijn onderzoek.

Martijn voerde zijn onderzoek getiteld ‘Artificial Intelligence as a Driver of Value in Value-Based Health Care Systems’ uit bij Canadese zorginstelling Saint Elisabeth Health Care. Deze grote instelling heeft een zorginnovatie-afdeling genaamd ‘SE Futures’, die hem vroeg onderzoek te doen naar de toepassing en uitdagingen van implementatie van AI, specifiek voor de zorg. Naast een literatuurstudie heeft Martijn interviews afgenomen om een beeld te krijgen van de perspectieven op AI bij ‘the whole system in the room’: alle spelers die noodzakelijk zijn om de implementatie en opschaling van kunstmatige intelligentie in de zorg te bewerkstelligen.
 
Het onderzoek van Martijn betrof een samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc REshape Center for Innovation, alwaar hij door Tom van de Belt werd begeleid. Dankzij de nauwe samenwerking tussen deze kennisinstellingen sloot het onderzoek naadloos aan op de speerpunten om maatschappelijk impact te maken met wetenschappelijk onderzoek.
 
Bovendien sluit dit rapport naadloos aan op nieuwe initiatieven op het gebied van Artificial Intelligence: Radboud AI for Health en Thira Lab. Dit zijn de eerste twee ‘labs’ in Oost-Nederland binnen het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en de eerste labs in de zorg. Met deze twee initiatieven zet het Radboudumc, samen met haar partners, fors in op de toepassing van Artificial Intelligence in de gezondheidszorg. In totaal starten twaalf promotieonderzoeken, 35 studentprojecten en twee AI-opleidingen voor zorgpersoneel en onderzoekers.
 
In het rapport bespreekt Van der Meulen achtereenvolgens de noodzaak van zorginnovatie en presenteert hij het value-based healthcare model als potentieel model. Martijn: “In value-based healthcare, druk je waarde van zorg uit als de verhouding tussen geleverde (kwaliteit van) zorg en kosten van zorg. Ik denk dat je hiermee de toegevoegde waarde van AI elegant kunt uitleggen. Een groot aantal potentiële toepassingen van AI in de zorg kunnen namelijk tegelijkertijd de kwaliteit van zorg en de zorgkosten verbeteren. Het automatiseren van repetitieve werkprocessen zoals de handmatige registratie van vitale parameters (bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur) is daar een voorbeeld van. Dit vermindert de foutgevoeligheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de zorgverlener meer tijd heeft voor de patiënt.”
 
Daarnaast beschrijft de jonge dokter een aantal uitdagingen die inherent zijn aan de implementatie van innovatiein de zorg. Scholing van zorgverleners is essentieel om de voor- en nadelen van AI in de zorg te belichten, alvorens kan worden overgegaan tot toepassen van slimme algoritmes. Bovendien moeten we waken voor de hype die is ontstaan rondom AI: er moet worden geïnvesteerd in AI-toepassingen die makkelijk en snel uitvoerbaar zijn, opdat deze nieuwe technologie zich kan bewijzen. Martijn vond dit dermate relevant dat hij  een hoofdstuk heeft gewijd dat op toegankelijke wijze aan zorgverleners uitlegt hoe AI en machine learning werken: “Fundamentele kennis over AI is noodzakelijk om concreet te discussiëren over de toepassingen en uitdagingen op de werkvloer”.
 
Het rapport verschijnt als eBook en is hier te downloaden. De presentatie op vrijdag 8 november is voor iedereen toegankelijk.

 
  • Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525HP, Nijmegen