CMyLife

CMyLife is een initiatief van hematologen uit samenwerkende ziekenhuizen, patiënten en patiëntenvereniging Hematon en is tot stand gekomen tijdens een co-creatie traject met REshape.

Radboudumc hematoloog Nicole Blijlevens staat aan de wieg van CMyLife, het digitale platform voor patiënten met chronische myeloide leukemie (CML), hun naasten en zorgverleners. ‘Deze patiënten hebben grotendeels een normale levensverwachting, maar zitten de rest van hun leven vast aan medicatie. Patiënten die dat op prijs stellen, krijgen met CMyLife de totale regie in handen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf hun bloedwaarden en de richtlijn volgen, ze zien de effecten van de medicatie en dat leidt tot betere therapietrouw. Ze kunnen chatten met lotgenoten en zorgverleners en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. De zorg rondom CML is momenteel versnipperd over zeventig ziekenhuizen, we gaan nu alle kennis delen. Op deze manier kunnen we ook de huisarts er beter bij betrekken. Het platform is bovendien zo opgezet, dat het gemakkelijk kan worden uitgerold voor patiënten met andere vormen van kanker of andere ziektebeelden. Dit is volgens mij echt de toekomst.’

REshape Technologie
De week van 21 januari stond in het teken van de nationale eHealth week. Verspreid door het land vonden honderden sessies plaats voor patiënten en zorgverleners om ze te informeren over digitalisering van de zorg. Het Radboudumc organiseerde iedere dag een bijeenkomst speciaal gericht op collega’s. Zij moeten immers goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen op eHealth gebied. Op donderdag werd virtual reality gedemonstreerd als nieuwe manier om mensen voor te bereiden op ziekenhuisbezoek. Jules Lancee en Tom van de Belt van REshape en Joris van Drongelen van Verloskunde en Gynaecologie gaven een rondleiding in de verloskamer via Virtual Reality.
 
Waarom Virtual Reality?
Joris van Drongelen, gynaecoloog, legt uit: “We merken dat zwangere vrouwen en hun partners vaak heel benieuwd zijn naar de verloskamers. Vooral bij een eerste kind willen mensen weten hoe deze eruit zien, wat er allemaal is, en hoe het aanvoelt”. De afdeling organiseert maandelijks een informatieavond voor mensen die in het ziekenhuis gaan bevallen. Daar hoort ook een rondleiding bij. Joris geeft aan: “De informatie is waardevol, maar je merkt dat het voor hoogzwangere vrouwen best een opgave kan zijn om naar het ziekenhuis te komen. En voor mensen die door hun verloskundige thuis begeleid worden, maar in het ziekenhuis willen bevallen, is tijdens de informatieavond eigenlijk alleen een bezoek aan de verloskamer interessant. Daarnaast is virtual reality voor onze afdeling ook een mooie kans: je kunt mensen informeren zonder de afdeling al te veel te belasten. Het is meestal erg vol en soms zijn alle verloskamers in gebruik. Dan is het niet handig en soms niet eens mogelijk om zwangere vrouwen en hun partners de verloskamer te laten zien”. Katja Saris, werkzaam voor het Radboudumc en CWZ, én zelf zwanger, is onder de indruk: “Ik vind het bijzonder dat je met je eigen smartphone het idee hebt dat je in de verloskamer bent. En dan legt de gynaecoloog ook nog uit wat er allemaal te zien is. Wel zou ik nog graag wat meer plekken zien zoals de badkamer of misschien wel de OK voor als iemand een keizersnede krijgt”.
 

Voorspellen is beter dan genezen

Het continue monitoren van vitale functies via draagbare draadloze apparatuur, gekoppeld aan voorspellende software is een voorbeeld van innovatieve zorg waarbij het ontwikkelen van nieuwe technieken bijdraagt aan een betere patiëntenzorg.

Lees meer

Voorspellen is beter dan genezen

Het dagelijks meten van de vitale functies (bloeddruk, hartritme, temperatuur, ademhalingsfrequentie en zuurstofopname) bij opgenomen patiënten is één van de taken van verpleegkundigen. Na een uitvoerige testperiode is in mei 2018 gestart met het 24/7 continue meten van de vitale functies op de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en Heelkunde van het Radboudumc. Patiënten dragen gedurende de hele opname een klein apparaatje voor draadloze registratie van alle parameters. De winst van dit continue monitoren is vroeg signaleren van klinische achteruitgang en daar vroegtijdig op inspelen. Doorgaans meten verpleegkundigen handmatig drie maal per dag 5 vitale functies bij alle opgenomen patiënten. Hiermee wordt vastgesteld dat er een stabiele situatie is bij de patiënt, of gesignaleerd dat er een achteruitgang is opgetreden, waarvoor  een behandeling moet worden gestart. Wanneer achteruitgang niet (op tijd) wordt herkend, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de patiënt zoals ongeplande opname op de intensive care (IC), verlengde opnameduur, reanimatie of zelfs overlijden.

In plaats van een aantal keren per dag meten, is het nu met nieuwe apparatuur mogelijk  om continue te monitoren. Dit gebeurt met een klein kastje aan de pols van patiënten. Een computerprogramma berekent doorlopend of er een veilige situatie is, of dat er moet worden gealarmeerd aan de verpleegkundige. Zo kan een achteruitgang in de gezondheidstoestand van een opgenomen patiënt eerder worden gesignaleerd of voorspeld en kan behandeling eerder starten.

Minder ongeplande IC-opnames
Het afgelopen jaar werd de toepassing, de beleving en het gebruiksgemak van de nieuwe apparatuur getest onder 110 patiënten in het Radboudumc. Zowel patiënten als verpleegkundigen waren om uiteenlopende redenen positief. Patiënten voelden zich bijvoorbeeld veiliger; verpleegkundigen kregen meer tijd voor een gesprek met patiënt. Inmiddels is de continue monitoring uitgerold bij alle 60 patiënten op de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en Heelkunde van Radboudumc. ‘De verwachting is dat we met de continue monitoring veranderingen in de vitale functies eerder kunnen signaleren, waardoor we sneller kunnen handelen. Met als gevolg minder ongeplande IC- opnames, een betere prognose en sneller herstel en dus een verbetering van de zorg voor de patiënt,’ vermeldt dr. Bas Bredie, internist op de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc.
 
Dr. Bredie is samen met collega prof. dr. Harry van Goor, chirurg en hoogleraar chirurgieonderwijs op de afdeling Heelkunde van het Radboudumc, initiator van het onderzoek. ‘Het mobiele polskastje levert naast een veiligere situatie ook een schat aan informatie waarmee we het beloop van verschillende ziekteprocessen beter zullen gaan begrijpen. Verder zullen we leren welke parameters echt van belang zijn bij ziekte en achteruitgang. Zo is één van de hypothesen dat van alle vitale functies, het hartritme, de meest voorspellende factor is in hoe de conditie van een patiënt zich gaat ontwikkelen. Wij willen onder meer onderzoeken of dit echt zo is en bij welke patiëntengroep,’ voegt van Goor toe.
 
Innovatieve technieken
Het continue monitoren van vitale functies via draagbare draadloze apparatuur, gekoppeld aan voorspellende software is een voorbeeld van innovatieve zorg waarbij het ontwikkelen van nieuwe technieken bijdraagt aan een betere patiëntenzorg. ‘Uiteindelijk hopen we te komen tot een centrum voor monitoring op afstand,’ vervolgt Bredie. De resultaten van deze uitrol zullen naar verwachting eind 2017 worden geëvalueerd. De implicaties voor de directe patiëntenzorg worden daarmee verder duidelijk.

De introductie van de nieuwe apparatuur en het testen ervan is tot stand gekomen in samenwerking met het Radboudumc REshape Center.


CMyLife

CMyLife is een digitaal platform voor patiënten met chronische myeloide leukemie, hun naasten en zorgverleners.

Lees meer

Nieuwe technologie in de zorg

Kleiner, goedkoper, slimmer!

lees meer