Trials Acute myeloide leukemie EORTC 1301 LG

Over het onderzoek

Onderzoek naar een nieuwe behandeling bij oudere patiënten met acute myeloïde leukemie (AML). 
Onderzocht wordt of na een nieuwe, mildere behandeling met decitabine meer mensen in remissie en fit genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een allogene stamceltransplantatie dan na intensieve chemotherapie. Bekeken wordt of dit zorgt voor een betere overleving en een betere kwaliteit van leven. Ook wordt gezocht naar biologische kenmerken van de ziekte (bijvoorbeeld veranderingen in het DNA (genmutaties)) die de uitkomsten van de behandelingen beter kunnen voorspellen.  

Voor wie?

Patiënten van 60 jaar of ouder met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML)
  • die niet eerder behandeld zijn
  • die in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie
Niet elke patiënt komt in aanmerking om aan dit onderzoek mee te doen, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Wat houdt het onderzoek in?

Patiënten die deelnemen aan het onderzoek loten tussen de standaardbehandeling met intensieve chemotherapie en de nieuwe, mildere behandeling. Het doel is om na de behandelingen een stamceltransplantatie met cellen van een donor te doen.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Links

Meer over het onderzoek op kanker.nl.
Download hier de patiënteninformatie van deze trial.

Informatie voor de verwijzer


Wetenschappelijke titel
10-day decitabine versus conventional chemotherapy (“3+7”) followed by allografting in AML patients ≥ 60 years: a randomized phase III study of the EORTC Leukemia Group, CELG, GIMEMA and German MDS Study group.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het Trialbureau Hematologie onder vermelding van interne code HEMAML37.


Contact

Trialbureau Hematologie

contact

Hematologie afdeling

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. naar de afdeling