Trials ADHD en mindfulness

Doelgroep

Kinderen met een diagnose AD(H)D die de gebruikelijke zorg voor AD(H)D ontvangen en nog steeds AD(H)D symptomen hebben.
  • Kinderen van 8-16 jaar (vanaf groep 5), bereid om een mindfulness training te volgen
  • Samen met één/beide ouder(s), bereid om een Mindful Parenting training te volgen
  • Geen 8-weekse mindfulness training gevolgd in het afgelopen jaar en nog nooit een Mindful Parenting training gevolgd
  • Bereid om naar ‘mindfulness’ of ‘gebruikelijke zorg’ te worden gerandomiseerd (dat wil zeggen, toeval bepaalt de toewijzing)
  • Geen psychose, bipolaire stoornis, actieve doodswens, onbehandelde posttraumatische stoornis of drugs- of alcoholafhankelijkheid
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal

Wat houdt het onderzoek in?

We zoeken deelnemers voor ons wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van een mindfulness training voor kinderen met ADHD en hun ouders. Uit eerder pilot onderzoek is gebleken dat mindfulness training effectief kan zijn bij de behandeling van AD(H)D in vergelijking met een wachtlijst controle. Het huidige project is een grotere studie waarin we deze effecten verder onderzoeken in vergelijking met de gebruikelijke zorg: het MindChamp onderzoek.

Deelname aan het onderzoek

U wordt in één van de twee groepen geloot: Mindfulness of (voortzetting van) gebruikelijke zorg. De mindfulness training is een 8-weekse training (1 keer per week, 1.5 uur) die aan de kinderen en ouders in groepen wordt gegeven. Bovendien neemt u deel aan drie meetmomenten (verspreid over een jaar) bestaande uit: vragenlijsten, neuropsychologisch onderzoek, afname van een kleine hoeveelheid speeksel bij het kind en een vraaggesprek bij de ouder.

Let op: Het onderzoek is op dit moment alleen beschikbaar voor deelnemers uit de regio’s Nijmegen en Ede.

Ons team

Ons onderzoeksteam bestaat uit Nienke Siebelink (Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie), Dr Corina Greven (Karakter, Donders Instituut), Prof Anne Speckens (Radboud Centre voor Mindfulness), Prof Susan Bögels (UvA Minds), en Prof Jan Buitelaar (Karakter, Donders Instituut).

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u weten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt, dan kunt u zich richten tot Nienke Siebelink, promovenda op het MindChamp project: mindchamp@karakter.com, Tel: 0646622594.