Trials COBALT

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe doeltreffend het onderzoeksgeneesmiddel obeticholzuur (OCA), al dan niet met de huidige zorgstandaard ursodeoxycholzuur (UDCA) gegeven, kan zijn bij het voorkomen of vertragen van specifieke medische aandoeningen of gezondheidsgerelateerde problemen die zich kunnen voordoen bij patienten met PBC. Naar verwachting duurt uw deelname aan het onderzoek minimaal 6 jaar. U wordt willekeurig ingedeeld bij een van de twee groepen in het onderzoek. Groep A krijgt een placebo, groep B krijgt de studiemedicatie OCA. Tijdens de behandelfase van het onderzoek weet noch u noch uw arts welke behandeling u krijgt.

Voor wie?

Patiƫnten van 18 jaar of ouder met primaire biliaire cirrose (PBC)

Niet elke patiƫnt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aamerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A phase 4, double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter study evaluating the effect of obeticholic acid on clinical outcomes in subject with primary biliary cholangitis.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze trial.