Trials CONDOR Studie

Doelgroep

U kunt mogelijk meewerken aan dit onderzoek als:
  • u zelf enige tijd een biologic gebruikt voor psoriasis: adalimumab (Humira®), etanercept (Enbrel), ustekinumab (Stelara);
  • uw huid hier goed op reageert.

Wat houdt het onderzoek in?

Psoriasis is een niet-besmettelijke, chronische huidziekte gekenmerkt door dikke, rode, schilferende plekken op de huid. Een stoornis in de huidgroei veroorzaakt deze aandoening. Onderzoek naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor psoriasis is in volle gang. In het bijzonder naar de allernieuwste groep geneesmiddelen: de ‘biologics’. Wij richten ons onderzoek op die biologics. Hoe werkzaam zijn deze nieuwe geneesmiddelen? En hoe zit het met de veiligheid ervan? Uiteindelijk moet ons onderzoek leiden tot een verbetering van de behandeling van psoriasis.

In deze specifieke studie onderzoeken we of de dosering biologic verlaagd kan worden bij patiënten met psoriasis die succesvol behandeld worden met een biologic. De afdeling Dermatologie van het Radboudumc werkt voor dit onderzoek samen met omliggende ziekenhuizen. Doel van het onderzoek is het optimaliseren van de behandeling van mensen met psoriasis met biologics.

Vanuit reumatische ziekten zijn er aanwijzingen dat een lagere dosis van een biologic net zo effectief kan zijn als een standaard dosering bij een deel van de patiënten. We willen nagaan of dit ook zo is bij mensen met psoriasis. Wij verwachten dat dit kan leiden tot minder bijwerkingen op lange termijn en een betere kosten-effectiviteit van de medicatie.  Uiteraard is het niet de bedoeling dat de ziekte onnodig erger wordt. Daarom kijken we in dit onderzoek naar de activiteit van de ziekte en de kwaliteit van leven van de patiënt. Als afbouwen van de medicatie niet lukt, zult u weer naar de oude dosis terugkeren. Verder willen we onderzoeken of het succesvol afbouwen van biologics afhankelijk is van bepaalde kenmerken van een patiënt. Daarvoor kijken we naar uw genenprofiel en naar ontstekingsstoffen in uw bloed.

Deelname aan het onderzoek

De studievisites vallen tijdens de normale afspraken en vinden 1 x per 3 maanden plaats. De ene helft van de patiënten zal de dosis afbouwen, de andere helft blijft doorgaan op de reguliere dosering. Tijdens reguliere bloedprikafspraken zullen 1-2 extra buisjes bloed afgenomen worden. Daarnaast vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen.

Dit onderzoek loopt in meerdere ziekenhuizen in de regio.

Nijmegen
Radboudumc
J. van den Reek, arts-onderzoeker
S. Atalay, arts-onderzoeker
Prof. E. de Jong, dermatoloog
T (024) 361 32 80
E onderzoek@derma.umcn.nl

Doetinchem
Slingeland Ziekenhuis
M. Berends, dermatoloog
T (0314) 32 95 91

Almelo
Ziekenhuisgroep Twente
P. Ossenkoppele, dermatoloog
T (088) 708 31 30

Hengelo
Ziekenhuisgroep Twente
M. Njoo, dermatoloog
T (088) 708 53 40

Geldrop
St. Anna Ziekenhuis
R. Mommers, dermatoloog
T (040) 286 40 40
 
Apeldoorn
Gelre Ziekenhuizen
M. Koetsier, dermatologe
T (055) 581 81 55

Vergoeding

Als u reiskosten hebt, ontvangt u daarvoor een vergoeding.

Meer informatie

Wilt u meedoen aan deze studie of meer informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met J. van den Reek,  arts-onderzoeker, mw. S. Atalay, arts-onderzoeker of mevr. M Kooijmans, research coördinator:
T (024)-8187359
E onderzoek.derma@radboudumc.nl