Trials EMITT

De EMITT-studie is een wetenschappelijk onderzoek om de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van stereotactische laser ablatie (SLA), ook wel laser interstitial thermal therapy (LITT) genoemd, te onderzoeken.

SLA is een nieuwe techniek voor de behandeling van (onder andere) hersentumoren, waarbij laserlicht gebruikt wordt om de tumor te verhitten en hiermee de tumorgroei tegen te gaan, onder MRI-controle. We vergelijken SLA gevolgd door standaard chemo- en/of radiotherapie met de standaardbehandeling zijnde biopsie gevolgd door chemo- en/of radiotherapie. 

Over het onderzoek

De optimale behandeling van glioblastoom bestaat uit een combinatie van resectie, chemotherapie en radiotherapie. In sommige gevallen is een resectie niet goed mogelijk bijvoorbeeld omdat de tumor moeilijk te bereiken is of vlak bij een belangrijke structuur zit. In dat geval kan alleen een biopsie, om de diagnose vast te stellen, plaatsvinden. Hierna volgt dan meestal bestraling en chemotherapie.

Uit onze net afgeronde pilotstudie blijkt dat SLA veilig en uitvoerbaar is. Het doel van de EMITT-studie is om te onderzoeken wat het effect is van de combinatie van stereotactische laser ablatie (SLA) met bestraling en chemotherapie op overleving en kwaliteit van leven. We zullen SLA vergelijken met de huidige normale behandeling van tumoren die niet verwijderd kunnen worden. Daarnaast zullen we ook kijken naar de (extra) kosten van deze behandeling. De studie vindt plaats in meerdere centra in Nederland.

Wie kan meedoen?

Patiënten ouder dan 18 jaar met een verdenking op nieuw gediagnosticeerd (supratentorieel) glioblastoom welke nog niet is behandeld (dus ook nog niet gebiopteerd is) en die niet in aanmerking komen voor een resectie en een Karnofsky Performance Score van 70 of meer hebben, kunnen deelnemen aan deze studie.

Bespreek met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor dit onderzoek.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Er zullen 238 patiënten meedoen aan de studie. De patiënten worden door loting in 2 groepen verdeeld:

 1. Biopsie en SLA (uitgevoerd in één procedure) gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie
 2. Biopsie alleen gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie. 

Deelnemers die in groep 1 ingeloot worden gaan voor de biopsie en SLA naar het Radboudumc in Nijmegen of het UMCU in Utrecht. Voor alle overige zorg (chemotherapie en/of radiotherapie en overige controles) blijven zij onder behandeling in hun eigen ziekenhuis.

Deelnemers in groep 2 krijgen zowel het biopt als de volledige nabehandeling in hun eigen centrum. 

Voor deze studie vragen we deelnemers thuis op regelmatige tijdstippen een aantal digitale vragenlijsten in te vullen. Alle andere gegevens voor het onderzoek worden tijdens de reguliere bezoeken verzameld. 

Informatie voor zorgverleners

Dit is een multicenter studie met een looptijd van 6 jaar. Patiënten kunnen instromen tijdens de eerste 44 maanden (maart 2022 – november 2025) en worden gevolgd tot het einde van de gehele studie. SLA wordt alleen uitgevoerd in Radboudumc en UMC Utrecht, maar alle overige behandelingen en controles kunnen plaatsvinden in het eigen centrum. Patiënten die in de controlegroep ingeloot worden hoeven niet naar het Radboudumc of UMC Utrecht te gaan. Gegevens worden verzameld uit het medische dossier en middels vragenlijsten die de patiënt (eventueel met hulp van een naasten) thuis kan invullen in CastorEDC. 

De volgende ziekenhuizen doen mee aan deze studie: 

 • Radboudumc, Nijmegen
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Amsterdam Universitair Medisch Centrum
 • Erasmus MC, Rotterdam
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg

Is uw centrum niet één van de deelnemende centra, maar heeft u een patiënt die in aanmerking zou kunnen komen voor de studie? Dan kunt u deze patiënt ook doorverwijzen naar één van de deelnemende ziekenhuizen in uw buurt. 

Informatie voor deelnemende centra

Heeft u een patiënt die mogelijk kan deelnemen? Zie het zakkaartje of de workflow flowchart voor de gang van zaken.

Als een patiënt volgens u voldoet aan de inclusiecriteria, vragen we de scans te delen met het expert team via de EMITT Siilo groep. In sommige gevallen zullen we een exact plan willen berekenen en dan is het fijn als de beelden zo snel als mogelijk via Twiin beschikbaar worden gemaakt.

Contact

Heeft u vragen over de studie? Dan kan u contact opnemen met het onderzoeksteam via: emittstudie@radboudumc.nl.

 • Medewerkers
 • Intranet