Trials EMITT pilot studie

Doel van het onderzoek

De EMITT pilot studie is een wetenschappelijk onderzoek om de veiligheid en werkzaamheid van stereotactische laser ablatie (SLA) te onderzoeken. SLA is een nieuwe techniek voor de behandeling van (onder andere) hersentumoren, waarbij laserlicht gebruikt wordt om de tumor te verhitten en hiermee de tumorgroei tegen te gaan, onder MRI-controle. 

De optimale behandeling van glioblastoom bestaat uit een combinatie van resectie, chemotherapie en radiotherapie. In sommige gevallen is een resectie niet goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de tumor moeilijk te bereiken is of vlakbij een belangrijke structuur zit. Dan kan alleen een biopsie plaatsvinden om de diagnose vast te stellen. Hierna volgt dan meestal bestraling en chemotherapie.

Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe veilig en werkzaam de combinatie van stereotactische laser ablatie (SLA) met bestraling en chemotherapie is voor de behandeling van tumoren die niet verwijderd kunnen worden. In de pilotstudie onderzoeken we de veiligheid en haalbaarheid van deze nieuwe techniek. Binnenkort, starten we met een landelijke studie naar de effectiviteit van de techniek, waarbij we patiënten in twee groepen zullen verdelen en vergelijken. 

Wie kan meedoen?

Patiënten ouder dan 18 jaar met een verdenking op nieuw gediagnosticeerd glioblastoom die niet in aanmerking komen voor een resectie, kunnen deelnemen aan deze studie. Bespreek met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor dit onderzoek. 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Er zullen 15 patiënten meedoen met de pilot-studie. Patiënten worden niet gerandomiseerd. Als een patiënt geïncludeerd wordt, krijgt hij/zij SLA gevolgd door chemotherapie en radiotherapie volgens de standaard richtlijn. 

Meer informatie

De officiële titel van dit onderzoek is 'Effect en veiligheid van MRI geleide lasertherapie bij patiënten met een niet operabel glioblastoom'.

  • Medewerkers
  • Intranet