Trials EMITT pilot studie

Doel van het onderzoek

De EMITT pilot studie is een wetenschappelijk onderzoek om de veiligheid en werkzaamheid van stereotactische laser ablatie (SLA) te onderzoeken. SLA is een nieuwe techniek voor de behandeling van (onder anderen) hersentumoren, waarbij laser licht gebruikt wordt om de tumor te verhitten en hiermee de tumorgroei tegen te gaan, onder MRI-controle. We vergelijken SLA gevolgd door standaard chemo- en/of radiotherapie met de standaardbehandeling, biopsie gevolgd door chemo- en radiotherapie. 

De optimale behandeling van glioblastoom bestaat uit een combinatie van resectie, chemotherapie en radiotherapie. In sommige gevallen is een resectie niet goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de tumor moeilijk te bereiken is of vlakbij een belangrijke structuur zit. Dan kan alleen een biopsie plaatsvinden, om de diagnose vast te stellen. Hierna volgt dan meestal bestraling en chemotherapie. Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe veilig en werkzaam de combinatie van stereotactische laser ablatie (SLA) met bestraling en chemotherapie is voor de behandeling van tumoren die niet verwijderd kunnen worden. We zullen de LITT-behandeling vergelijken met de huidige normale behandeling. Indien het huidige onderzoek aantoont dat LITT veilig en haalbaar is, dan zullen we in een groter vervolgonderzoek nagaan of deze behandeling standaard moet worden aangeboden.

Wie kan meedoen?

Patiënten ouder dan 18 jaar met een verdenking op nieuw gediagnosticeerd glioblastoom die niet in aanmerking komen voor een resectie, kunnen deelnemen aan deze studie. Bespreek met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor dit onderzoek. 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Er zullen 20 patiënten meedoen met de pilot-studie. Zij worden gerandomiseerd door loting in twee groepen verdeeld, (i) biopsie gevolgd door SLA gevolgd door chemotherapie en/ of radiotherapie of (ii) biopsie alleen gevolgd door chemotherapie en/ of radiotherapie.

Meer informatie

De officiële titel van dit onderzoek is Effect en veiligheid van MRI geleide lasertherapie bij patiënten met een niet operabel glioblastoom.