Trials FITCH

Over het onderzoek

We wilen onderzoeken of het geneesmiddel bezafibraat helpt tegen jeuk bij leverzieken. Bezafibraat is een medicijn dat al aan sommige patiënten voorgeschreven wordt voor de behandeling van bepaalde leverziekten, zoals primaire biliaire cirrose (PBC). Om het effect van bezafibraat op jeuk op een betrouwbare manier te kunnen bepalen krijgt in dit onderzoek de ene helft van de patiënten bezafibraat, de andere helft van de patiënten krijgt een placebo (een pil die er hetzelfde uitziet als bezafibraat maar geen werkzame stof bevat).

Voor wie?

Patiënten van 18 jaar of ouder met jeuk bij een leverziekte.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aamerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
The effect of bezafibrate on cholestatic itch.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze trial.