Trials GARDENIA

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effecten van etrolizumab versus infliximab (Remicade) op colitis ulcerosa (UC) bij patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa die niet eerder behandeld zijn met een categorie geneesmiddelen genaamd tumornecrosefactorremmers (TNF-remmers).

Voor wie?

Patiënten tussen de 18 en 80 jaar oud met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aamerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
Phase III, randomized, multicenter double-blind, double-dummy study to evaluate the efficacy and safety of etrolizumab compared with infliximab in patients with moderate to severe active ulcerative colitis who are naive to TNF inhibitors. 

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze trial.