Trials glucoseregulatie

Doel van het diabetesonderzoek

Sommige patiënten met type 1 diabetes kunnen hun bloedsuikerwaardes goed reguleren met insuline, terwijl dit bij andere diabetespatiënten niet het geval is. Het Radboudumc wil de oorzaak van dit verschil in glucoseregulatie tussen personen onderzoeken. Met dit onderzoek willen wij nieuwe kennis opdoen die kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen gericht op diabetes.

Wie kan meedoen?

  • U bent 18 jaar of ouder en u heeft type 1 diabetes langer dan 1 jaar
  • Het is lastig om uw bloedsuikerwaardes goed te reguleren
  • U heeft een HbA1c-waarde van 8.0% of hoger (≥64 mmol/mol)
  • U heeft een Body Mass Index (BMI) tussen de 17 en 30 (BMI = gewicht/(lengte in meter * lengte in meter))

Wat houdt meedoen in?

Voor het onderzoek bezoekt u tweemaal de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Radboudumc in Nijmegen. Elk bezoek zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen. Bij het eerste bezoek wordt er kort lichamelijk onderzoek uitgevoerd en een maaltijdstimulatietest gedaan om de werking van uw insuline-producerende cellen te bepalen. Voor deze test wordt er een infuus in uw arm geplaatst en zal er op een aantal tijdstippen bloed afgenomen worden. Na de test wordt er een sensor geplaatst die een week lang uw glucosewaarden via uw huid meet. Dit zal gedetailleerde informatie over uw glucoseregulatie opleveren.
Tijdens het tweede bezoek aan de afdeling krijgt u een radioactief eiwit toegediend, in een hoeveelheid die ongevaarlijk is gebleken in eerdere studies. Eén uur na de toediening wordt er een PET/CT scan van uw buik gemaakt. Deze scan duurt ongeveer 30 minuten. Met behulp van deze scan kunnen wij de hoeveelheid insuline-producerende cellen in de alvleesklier bepalen.

Vergoeding

U ontvangt 50 euro en we vergoeden uw reiskosten.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u deelnemen aan dit onderzoek, neem dan gerust contact op met: