Trials Hemofilie DYNAMCS studie

De DYNAMCS studie is een landelijk onderzoek naar milde en matige ernstige hemofilie A en B. In deze studie wordt onderzocht of er een verband is tussen het factor VIII of IX gehalte en de bloedingsneiging. Ook wordt onderzocht of verschillen zijn in bloedingsneiging tussen hemofilie A en B.

Het doel is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de hoeveelheid stollingsfactor in het bloed en de bloedingsneiging van mensen met hemofilie.

Voor wie?

  • Alle mensen met mild of matig ernstige hemofilie A of B van 12 tot en met 55 jaar oud.

Niet elke patiënt komt in aanmerking om aan dit onderzoek mee te doen, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

Patiënten worden gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 20-30 minuten. Ook worden er demografische gegevens en gegevens over uw genotype, lichamelijke activiteit, bloedingen en de behandeling daarvan verzameld uit uw medisch dossier.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Links

Download hier de patiënteninformatie voor 12 tot 16 jaar, ouders en volwassenen van deze studie.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
DYNAMICS.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het Trialbureau Hematologie onder vermelding van interne code HEMSTOL58.


Contact

Trialbureau Hematologie

contact

Hematologie afdeling

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. naar de afdeling