Trials HICKORY

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of etrolizumab een veilige en effectieve behandeling is voor colitis ulcerosa bij patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa die eerder zonder succes zijn behandeld met geneesmiddelen uit de categorie van tumornecrosefactor (TNF) remmers. Er wordt verondersteld dat etrolizumab de ontsteking vermindert, die wordt veroozaakt door colitis ulcerosa. In dit onderzoek heeft u kans om het onderzoeksgeneesmiddel te krijgen of een placebo.

Voor wie?

Patiënten tussen de 18 en 80 jaar oud, met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aamerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
Phase III, double blind, placebo-controlled, multicenter study of the efficacy and safety of etrolizumab during induction and maintenance in patients with moderate to severe active ulcerative colitis who are refractory to or intolerant of TNF inhibitors.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze trial.