Trials Parkinson op maat de novo

Doel van het onderzoek

Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan op het gebied van parkinson. Om goed onderzoek te kunnen doen, is het belangrijk om een goede graadmeter te hebben die (veranderingen in de) de ziekte van Parkinson betrouwbaar kan meten.

Tot nu toe wordt parkinson meestal op één moment gemeten door een neuroloog of onderzoeker. Hiervoor worden testen in de spreekkamer gebruikt. Uit recent onderzoek blijkt dat deze manier van meten niet betrouwbaar genoeg is. 

Om dit probleem op te lossen en goed onderzoek naar parkinson te kunnen doen, is het belangrijk om het verloop van de ziekte over een langere periode te meten met een betrouwbaar en objectief instrument. Parkinson Op Maat De Novo wil hier een cruciale bijdrage aan leveren door en nieuwe objectieve graadmeter te ontwikkelen. Dit soort graadmeters worden ook wel (digitale) biomarkers genoemd.

Doelgroep

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u de ziekte van Parkinson heeft en nog geen parkinsonmedicatie gebruikt. Onder parkinsonmedicatie verstaan we levodopa en dopamine agonisten.Om mee te doen is het verder belangrijk dat u in de afgelopen twee jaar de diagnose parkinson heeft gekregen.

Let op: mocht u tijdens de loopduur van het onderzoek toch parkinson-medicatie gaan gebruiken, dan kunt u gewoon mee blijven doen aan het onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?

Als u meedoet aan Parkinson Op Maat De Novo, dan komt u in 2 jaar tijd 3 keer naar het Radboudumc voor verschillende metingen. Daarnaast vult u thuis vragenlijsten in en draagt u dagelijks een onderzoekshorloge.

Metingen bij u thuis
Aan het begin van de studie ontvangt u een onderzoekshorloge in bruikleen (vervaardigd door Verily Life Sciences) dat u 2 jaar lang draagt. Het meet continu o.a. uw lichaamsbewegingen, hartslag, huidtemperatuur en de luchtvochtigheid. Ook vragen wij u om thuis één keer per week een aantal eenvoudige beweegopdrachten te doen met het horloge. Gedurende de 2 jaar die de studie duurt, vult u thuis 3 keer vragenlijsten in.

Metingen in het Radboudumc
In het ziekenhuis beoordelen we met verschillende testen uw parkinsonsymptomen. Hiernaast nemen we bloed af, meten we uw bloeddruk en maken we een hartfilmpje.

Vergoedingen

Uiteraard maken wij uw deelname aan het onderzoek zo comfortabel mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door u voorafgaand aan de metingen in het Radboudumc een hotelovernachting aan te bieden in Nijmegen. Ook vergoeden we uw reiskosten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Parkinson Op Maat De Novo. Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan gerust contact op met het onderzoeksteam via de Parkinson Op Maat helpdesk:

Telefoon: 024 – 8080141 (op werkdagen van 12:00 - 16:00 uur)

E-mail: info@parkinsonopmaat.nl

 

  • Medewerkers
  • Intranet