Trials Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie PNH ABP 959

Onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van een alternatief middel voor eculizumab bij paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH).

Voor wie?

Patiënten met PNH van 18 jaar en ouder die worden behandeld met eculizumab.
 
Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

Patiënten die deelnemen worden per loting verdeeld over 2 groepen. De eerste groep wordt een jaar lang behandeld met eculizumab, en vervolgens een half jaar met een alternatief geneesmiddel. De tweede groep wordt eerst een jaar behandeld met het alternatieve geneesmiddel, en vervolgens een half jaar met eculizumab.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Links

Download hier de patiënteninformatie van deze trial.

Informatie voor de verwijzer


Wetenschappelijke titel
A randomized, double-blind, active-controlled phase 3 study evaluating the efficacy and safety of ABP 959 compared with eculizumab in adult subjects with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het trialbureau Hematologie onder vermelding van interne code HEMPNH12.


Contact

Trialbureau Hematologie

contact

Hematologie afdeling

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. naar de afdeling