Trials RESOLVE

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en effectief het nieuwe geneesmiddel elafibranor is voor de behandeling van NASH. Artsen kunnen elafibranor nog niet voorschrijven (buiten het onderzoek), omdat het nog niet is goedgekeurd voor verkoop. De twee belangrijkste doeleinden van het onderzoek zijn:
- Bepalen van de werkzaamheid van elafibranor in vergelijking met een placebo bij de behandeling van NASH, vastgesteld aan de hand van een leverbiopsie na 72 weken behandeling.
- Bepalen of de onderzoeksbehandeling elafibranor leidt tot een daling van het aantal NASH-patiënten dat nadere complicaties van NASH ontwikkelt, zoals levercirrose, voorvallen van leverdecompensatie, leverkanker, levertransplantaties en overlijden, vergeleken met een placebo, na langetermijn-behandeling.

Voor wie?

Patiënten tussen de 18 en 75 jaar oud met NASH en fibrose.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aamerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study to evaluate the efficacy and safty of elafibranor in patients with nonalcoholic steotohepatitis (NASH) and fibrosis.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze trial.