Trials SEAVUE

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de effecten (zowel goed als slecht) van ustekinumab te vergelijken met die van adalimumab. Dit bij patienten met matig tot ernstige actieve ziekte van Crohn die niet of onvoldoende hebben gereageerd op voorafgaande behandeling(en). Zowel ustekinumab als adalimumab zijn geneesmiddelen die al worden gebruikt voor de behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn. Het is de bedoeling om na te gaan of ustekinumab beter is dan adalimumab.

Voor wie?

Patiënten van 18 jaar of ouder met matig tot ernstige actieve ziekte van Crohn.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.
 

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.
 

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A phase 3b, multicenter, randomized, blinded, active-controlled study to compare the efficacy and safety of ustekinumab to that of adalimumab in the treatment of biologic naive subjects with moderately to severely active Crohn's Disease.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze trial.