Vacatures 103781-Curriculumcoordinator-Vervolgopleiding-tot-Huisarts-VOHA

Word jij onze nieuwe collega?

solliciteer direct

Over de vacature

 • 24 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
 • Schaal 12
 • max € 6122 bruto per maand bij volledig dienstverband
 • Sluitingsdatum: 22 september 2021

#wijzijnradboudumc, jij ook?


Functie

Als curriculumcoördinator ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het curriculum van de Vervolgopleiding tot Huisarts (VOHA). Naast het curriculum voor aios betreft dit ook het opleiderscurriculum. Het uiteindelijke doel van het curriculum is inhoud en structuur te geven...

lees meer

Functie

Als curriculumcoördinator ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het curriculum van de Vervolgopleiding tot Huisarts (VOHA). Naast het curriculum voor aios betreft dit ook het opleiderscurriculum. Het uiteindelijke doel van het curriculum is inhoud en structuur te geven aan wat aios moeten kennen en kunnen als toekomstbestendige huisartsen. Wil jij jouw expertise hiervoor inzetten, dan maken we graag kennis met je.

Via de programmacommissie waakt de curriculumcoördinator over de inhoud en kwaliteit van de opleiding. In de programmacommissie zitten aios, docenten en opleiders om mede het curriculum vorm te geven. Het curriculum betreft alle plekken waar de aios leert: thuisstudie, praktijk, digitaal en de huisartsopleiding, zowel lokaal als landelijk. Bij de inrichting van de organisatie coördineer en instrueer je het Team roostering, de onderwijskundige en de redactie Onderwijsontwikkeling en je laat je door hen procesmatig adviseren.

Samen met de coördinator Toetsing ben je tevens verantwoordelijk voor de uitvoering en invulling van het lokaal toetsprogramma, welke ook gebaseerd is op landelijke kaders. Het onderwijs binnen de huisartsopleiding bestrijkt 10 landelijke huisartsgeneeskundige thema’s. Deze zijn uitgewerkt in kenmerkende beroepsactiviteiten en vastgesteld in het Landelijk Opleidingsplan van Huisartsopleiding Nederland. Je ondersteunt de docenten van de huisartsopleiding via thema- en lijngroepen bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs.

Als curriculumcoördinator maak je deel uit van het kernteam en geeft daarin vorm aan de opleidingsstrategie. In het kernteam worden visie en beleid van de opleiding ontwikkeld en worden besluiten betreffende de opleiding genomen.

Plaats in de organisatie

 • Je legt verantwoording af aan het hoofd van de opleiding.
 • Je bent (vice) voorzitter van de programmacommissie en lid van het kernteam.
 • Je neemt deel aan het landelijk overleg met de curriculumcoördinatoren van de andere 7 huisartsopleidingsinstituten.
 • Je neemt deel aan overleg, gerelateerd aan de functie, binnen de onderwijsafdeling van het Radboudumc (de Radboud Health Academy).
Taken en verantwoordelijkheden
Als curriculumcoördinator ben je er verantwoordelijk voor dat:
 • de opbouw en inhoud van het curriculum past in de lokale kaders en afspraken.
 • er samenhang is tussen leren op de werkplek, tijdens de terugkomdag en middels zelfstudie.
 • het curriculum van de (stage)opleiders is afgestemd op het curriculum van de aios.
 • een kwaliteitscyclus wordt aangehouden ten behoeve van onderwijsontwikkeling.
 • aanpassing van het onderwijs plaatsvindt op geleide van relevante bevindingen uit evaluaties van aios, opleiders, docenten, onderwijskundige en overige stakeholders.
 • aanpassing van het onderwijs plaatsvindt naar aanleiding van relevante lokale, landelijke en internationale ontwikkelingen.
 • de programmacommissie functioneert conform haar doelstelling.
 • er een lokaal toetsprogramma functioneert in samenhang met het curriculum (als uitwerking van het landelijk toetsplan).
 • onderwijsprogramma’s en onderwijsmaterialen (inhoudelijk) passend en up-to-date zijn.
 • er een toegankelijke en samenhangende digitale en fysieke leeromgeving is.


Afdeling

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde vormt de verbindende partner in regionale en nationale transmurale zorg. Wij streven naar goede, toegankelijke en samenhangende zorg en preventie, zoveel mogelijk in de eigen omgeving: empowerment waar mogelijk, zorg waar nodig. Daarin streven we continu naar...

lees meer

Afdeling

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde vormt de verbindende partner in regionale en nationale transmurale zorg. Wij streven naar goede, toegankelijke en samenhangende zorg en preventie, zoveel mogelijk in de eigen omgeving: empowerment waar mogelijk, zorg waar nodig. Daarin streven we continu naar initiatief en innovatie. Wereldwijd is de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc één van de meest toonaangevende afdelingen op haar vakgebied.

Wij verrichten, in nauwe samenwerking met ons werkveld, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en geven onderwijs in de academische opleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (BMG). Daarnaast leiden wij huisartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verslavingsartsen op.

Dit zeer brede spectrum van onderzoek, onderwijs en opleiding biedt medewerkers een uitgelezen mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit continu streven naar verbinding, ook binnen de afdeling zelf, levert naast waardevolle kennis breed opgeleide en bevlogen professionals op. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde richt zich vanuit haar kerntaken onderzoek, onderwijs en opleiding specifiek op persoonsgerichte zorg en communicatie, transmurale en interprofessionele samenwerking, preventie, diversiteit, participatie en kwetsbare groepen.

Voor zowel medewerkers en leidinggevenden staan thema’s als vitaliteit, werkplezier, talentontwikkeling, ontmoeting en zichtbaarheid centraal bij het werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde betekent werken in een toonaangevende, ambitieuze en prettige omgeving. Samenwerken, talentontwikkeling, excelleren en de menselijke maat zijn bij ons uitgangspunten.

De Vervolgopleiding tot Huisarts (VOHA) is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) binnen het Radboudumc en biedt aan ongeveer 320 aios een opleiding op maat. Onze visie volgend, leiden wij de aios op tot ondernemende, eigentijdse en professionele huisartsen die door een mix van vakinhoud en reflectie in staat zijn om adaptief met medische, persoonsgebonden en maatschappelijke zorgvragen om te gaan. De driejarige huisartsopleiding is een competentiegerichte opleiding. De aios ontwikkelt zich tot  huisarts door duaal leren: een combinatie van werkplekleren en cursorisch onderwijs. Leidend hierbij is het competentieprofiel van de huisarts. Naast Nijmegen is er ook een opleidingslocatie in Eindhoven, waar een kwart van de aios wordt opgeleid. De werksfeer binnen de VOHA kenmerkt zich door betrokkenheid en collegialiteit.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. We willen significant impact on healthcare hebben. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs. Elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Zo krijgt iedere patiënt altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.


Profiel

We zijn op zoek naar een curriculumcoördinator met kennis en ervaring van methodes en strategieën voor de ontwikkeling van medisch onderwijs, passend bij de doelgroep.Ervaring binnen de huisartsgeneeskunde strekt tot aanbeveling. Uiteraard onderschijf je de visie van de VOHA. Je bent in staat om...

lees meer

Profiel

We zijn op zoek naar een curriculumcoördinator met kennis en ervaring van methodes en strategieën voor de ontwikkeling van medisch onderwijs, passend bij de doelgroep.Ervaring binnen de huisartsgeneeskunde strekt tot aanbeveling.  Uiteraard onderschijf je de visie van de VOHA. Je bent in staat om overzicht te verkrijgen en behouden over de ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in het onderwijs. Dit zowel op micro- (aios, opleider, schrijver, team, evaluaties), meso-(curriculum) als op macroniveau (landelijk, internationaal). Ook ben je is in staat om draagvlak te ontwikkelen en veranderingen te implementeren en dwarsverbanden te leggen. 

Je bent vaardig in het werken vanuit een visie en in staat om beleidsmatige documenten op te stellen. Je werkt planmatig en projectmatig en bent zeer besluitvaardig. Bovendien beschik je over pobleemoplossende vaardigheden en een analytisch vermogen. 

Je toont een grote mate van zelfsturing. Je bent in staat goed samen te werken met alle betrokkenen en om te coachen en/of aan te sturen waar nodig. Het geven en ontvangen van constructieve feedback is voor jou dan ook vanzelfsprekend. Je bent zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief vaardig. Ook herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Laten we kennismaken


Arbeids­voorwaarden

Gewenste startdatum is 1 oktober 2021. Een arbeidsmarktconforme toelage is voor geregistreerde huisartsen van toepassing. De werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.

lees meer

Arbeids­voorwaarden

Gewenste startdatum is 1 oktober 2021. Een arbeidsmarktconforme toelage is voor geregistreerde huisartsen van toepassing. De werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag. 

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Wij zorgen voor jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

 • Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage.
 • Op basis van een 36-urige werkweek heb je recht op ongeveer 168 uur vakantie (ruim 23 dagen) per jaar.
 • Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
 
Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.


Sollicitatie­procedure

Graag ontvangen we je sollicitatie vóór 22 september 2021. We nemen daarna snel contact met je op.

lees meer

Sollicitatie­procedure

Graag ontvangen we je sollicitatie vóór 22 september 2021. We nemen daarna snel contact met je op.

Wat kun je verder verwachten?

Bij indiensttreding vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats. Hiervoor hoef je niets te doen, we vertellen je op een later moment meer.

Het Radboudumc is een werkgever waar iedereen welkom is. Iedere collega brengt waardevolle ervaring, expertise en creativiteit mee. Wij geloven in de meerwaarde van een diverse en inclusieve organisatie. #wijzijnradboudumc

Lees meer over onze sollicitatieprocedure of bekijk de veelgestelde vragen.

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk wel.


Contact

Heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met dr. Claudia Lobo , hoofd Vervolgopleiding tot Huisarts via (024) 361 81 81. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer direct’.

lees meer

Contact

Heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met dr. Claudia Lobo, hoofd Vervolgopleiding tot Huisarts via (024) 361 81 81. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer direct’.

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de hierboven genoemde collega. Heb je een andere vraag? Bekijk dan onze pagina veelgestelde vragen.

Vind de baan die bij je past


Alle vacatures

Bekijk ook andere interessante functies naar vacatures

Job alert

Geen vacature missen? Ontvang onze nieuwste vacatures direct in je mailbox! aanmelden