Vacatures 63001-Projectmanager-EU-Palliative-Sedation

 • 14.4 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • Voor de duur van het project (einddatum 31-12-2023)
 • Publicatiedatum: 6 december 2018
 • Sluitingsdatum: 20 december 2018
 • Schaal 10: max € 60309 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Je werkt als projectmanager op een Europees project over palliatieve sedatie. Het Radboudumc, afdeling Anesthesiologie, Pijn, Palliatieve Geneeskunde is coördinator van dit project, dat is toegekend in het Horizon 2020 programma. Palliatieve sedatie betreft een methode om het bewustzijn te verlagen in de laatste levensfase om zogenaamde refractaire (onbehandelbare) symptomen te verlichten. Hoewel het om een geneeskundige handeling gaat, is er de afgelopen jaren veel discussie geweest over de juiste klinische toepassing en de (mogelijk levensbekortende) effecten van palliatieve sedatie. Het project bestaat uit verschillende werkpakketten, waaronder een observationele klinische studie in vijf landen. Verder zal er in 8 landen een kwalitatieve studie worden uitgevoerd rond het thema moreel beraad bij palliatieve sedatie. Tevens zullen aanbevelingen worden gedaan voor een bijstelling van het Europese framework voor palliatieve sedatie. In het project doen 10 partners mee uit verschillende Europese landen (Nederland, Engeland,  België, Duitsland, Spanje, Italië, Hongarije, Roemenie). Er zal jaarlijks een bijeenkomst plaatsvinden waar de projectvoortgang wordt besproken, daarnaast kunnen er op kleinere schaal bijeenkomsten plaatsvinden voor een specifiek werkpakket. Het project duurt 5 jaar.

Je wordt aangesteld als projectmanager bij het Radboudumc, afdeling Anesthesiologie, Pijn, Palliatieve Geneeskunde. Je hebt affiniteit en kennis van wetenschappelijk onderzoek (bij voorkeur een dr. titel) en ruime ervaring in het managen van Europese projecten. Je bent bij voorkeur bekend of tenminste bereid je grondig te verdiepen in de portal van de Europese Unie van waaruit het project wordt beheerd. Je bent verantwoordelijk voor de accurate rapportage van producten (deliverables), en tussen- en eindrapportages in deze portal. Je spreekt goed Engels om zo contact te kunnen houden met de project officers van de Europese Unie en tevens beheers je goed de Nederlandse taal. Een juridische achtergrond is niet nodig, maar je bent niet bang om vasthoudendheid te tonen in het volgen van Europese procedures en archivering. Daarnaast zul je taken uitvoeren voor het ongoing proces van het project zelf (plannen bijeenkomsten, partners op schema houden). Dit onder eindverantwoordelijkheid van de projectleider (junior) principle investigator vanuit de afdeling. Indien mogelijk en gewenst kun je ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan het project, in goed overleg met de projectleider.

Korte samenvatting van de taken:
 • Voortgang project bewaken in afstemming met projectleider;
 • Onderhouden contacten met EU-project officer, projectpartners en met financiële/ juridische afdelingen van projectpartners;
 • Organiseren, voorbereiden, notuleren van consortium meetings;
 • Mede opstellen wetenschappelijk rapportages en waar nodig bijstellen werkplan, in afstemming met projectleider;
 • Verantwoordelijk voor financiële rapportages, inclusief budgetbewaking in samenwerking met de afdeling control van het servicebedrijf en projectleider;
 • Ondersteunen van de coördinator/projectleider.

Profiel

Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding, bijvoorbeeld een zorgwetenschappelijke opleiding, opleiding communicatiewetenschap, gezondheidswetenschappen, medische informatiekunde, gezondheidspsychologie, beleid en management gezondheidszorg. Je bent bij voorkeur gepromoveerd in een vakgebied op het brede terrein van gezondheidszorg en/of beleid en je hebt aantoonbaar affiniteit met (palliatieve) zorg.
 
Je hebt uitstekende communicatieve, organisatorische en onderzoeksvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands. Je hebt ruim ervaring met management van wetenschappelijke projecten en bent bekend of bereid zich grondig te verdiepen in de research portal van de Europese Unie.
 
 • Ervaring met management in de context van internationaal onderzoek;
 • Bereidheid en vermogen tot samenwerken;
 • Bereidheid tot internationaal reizen;
 • Sterke communicatieve en organisatorische kwaliteiten;
 • Stressbestendigheid
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

Je bent werkzaam op de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc Nijmegen, in het bijzonder het centrum voor pijn en palliatieve geneeskunde. In dit centrum vinden onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg plaats op het terrein van pijnbestrijding en palliatieve geneeskunde. Dit deelproject wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN).

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Deze vacature is onder voorbehoud van definitieve toekenning van de EU. Deze wordt verwacht in december 2018.

Startdatum bij voorkeur 1 maart 2019.

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Jeroen Hasselaar, projectleider/senior onderzoeker via (024) 361 47 99. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 20 december.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?
  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • De Radboud manier van werken wordt gedreven door de missie, visie en kernwaarden van het Radboudumc.
  lees meer

 • Snel naar