Vacatures 63203-Promovendus-EU-Palliative-Sedation

 • 28.8 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 4 jaar
 • Publicatiedatum: 6 december 2018
 • Sluitingsdatum: 20 december 2018
 • Schaal 10A: max € 41835 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Je werkt als promovendus op een Europees project over palliatieve sedatie. Het Radboudumc, afdeling Anesthesiologie, Pijn, Palliatieve Geneeskunde is coördinator van dit project, dat is toegekend in het Horizon 2020 programma. Palliatieve sedatie betreft een methode om het bewustzijn te verlagen in de laatste levensfase om zogenaamde refractaire (onbehandelbare) symptomen te verlichten. Hoewel het om een geneeskundige handeling gaat, is er de afgelopen jaren veel discussie geweest over de juiste klinische toepassing en de (mogelijk levensverkortende) effecten van palliatieve sedatie. Het project bestaat uit verschillende werkpakketten, waaronder een observationele klinische studie in vijf landen, die vanuit Nijmegen worden geleid. Voor de promovendus zal dit een belangrijk onderdeel van een proefschrift zijn. Verder zal er in 8 landen een kwalitatieve studie worden uitgevoerd rond het thema ethische vraagstukken bij palliatieve sedatie. Tevens zullen aanbevelingen worden gedaan voor een bijstelling van het Europese framework voor palliatieve sedatie. In het project doen 10 partners mee uit verschillende Europese landen (Nederland, Engeland, België, Duitsland, Spanje, Italië, Hongarije, Roemenië). Er zal jaarlijks een bijeenkomst plaatsvinden waar de projectvoortgang wordt besproken, daarnaast kunnen er op kleinere schaal bijeenkomsten plaatsvinden voor een specifiek werkpakket. Het project duurt 5 jaar.

Je wordt aangesteld als promovendus bij het Radboudumc, afdeling Anesthesiologie, Pijn, Palliatieve Geneeskunde. Je hebt affiniteit met en kennis van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur in een klinische setting. Ook heb je affiniteit met ethische vraagstellingen zoals die in het onderzoek naar palliatieve sedatie naar voren komen. Je bent daarbij sensitief voor de diversiteit in een internationale context.
 
 
Korte samenvatting van taken:
 
 • Meewerken aan de verschillende werkpakketten, waaronder een klinische studie naar palliatieve sedatie in verschillende Europese centra en aan een studie naar de toepassing van ethische vraagstukken bij palliatieve sedatie;
 • Een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke output van het project in brede zin, in opbouw naar een proefschrift;
 • Meewerken aan de voorbereiding van inhoudelijke rapportages naar de Europese Unie en andere stakeholders;
 • Initiëren en uitvoeren van Engelstalige wetenschappelijke publicaties;
 • Een bijdrage leveren aan het onderwijs op de afdeling;
 • Het verzorgen van mondelinge presentaties en poster presentaties op internationale congressen als onderdeel van de disseminatie van het project;
 • Onderhouden contacten met partners in de andere deelnemende landen via Skype of anderszins. Daarbij de bereidheid om internationaal te reizen voor projectbijeenkomsten (enkele keren per jaar);
 • Meehelpen organiseren, voorbereiden, notuleren van consortium meetings en werkbijeenkomsten;
 • Ondersteunen van de coördinator in de inhoudelijke taakstelling op het project.

Profiel

Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding, bijvoorbeeld een zorgwetenschappelijke opleiding, opleiding communicatiewetenschap, gezondheidswetenschappen, medische informatiekunde, gezondheidspsychologie, beleid en management gezondheidszorg, medische ethiek. Je bent een gedreven persoon die niet snel opgeeft en een promotie als gezonde ambitie meebrengt.

Je hebt uitstekende communicatieve, organisatorische en onderzoeksvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands en hebt een open mind voor het werken in een internationale context. Dit geldt ook voor de medische en ethische vraagstellingen die zich in dit project voordoen. Tevens heb je de bereidheid en interesse om je te verdiepen in de diversiteit aan onderzoeksmethodes die dat met zich meebrengt (kwantitatief en kwalitatief). Je bent bereid om internationaal te reizen en actief contact te leggen met collega’s in de partnercentra.

Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

Je bent werkzaam op de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc Nijmegen, in het bijzonder het centrum voor pijn en palliatieve geneeskunde. In dit centrum vinden onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg plaats op het terrein van pijnbestrijding en palliatieve geneeskunde.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Deze vacature is onder voorbehoud van definitieve toekenning van de EU. Deze wordt verwacht in december 2018.

Startdatum bij voorkeur 1 maart 2019.

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Jeroen Hasselaar, projectleider/senior onderzoeker Anesthesiologie via (024) 361 47 99. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 20 december.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?
  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • De Radboud manier van werken wordt gedreven door de missie, visie en kernwaarden van het Radboudumc.
  lees meer

 • Snel naar