Vacatures 65341-Juridisch-medewerker-gegevensbescherming

 • 27 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • tot 1 januari 2020, met uitzicht op verlenging
 • Publicatiedatum: 4 februari 2019
 • Sluitingsdatum: 19 februari 2019
 • Schaal 9: max € 55393 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zien wij het als onze taak om ons steeds beter op dit gebied te ontwikkelen. Behalve compliant te zijn aan wet- en regelgeving, streven we er  juist ook naar om een vertrouwd klimaat te creëren voor onze patiënten, medewerkers, sollicitanten, studenten en bezoekers.
 
De juridisch medewerker gegevensbescherming heeft als primaire taak om zorg te dragen dat vigerende wet- en regelgeving, danwel daarvan afgeleid beleid wordt geïmplementeerd en onderhouden in onze organisatie. Voorbeelden hierbij zijn bijvoorbeeld het beheer van het verwerkingsregister, het opstellen, toetsen en bewaken van verwerkersovereenkomsten en het zorgdragen en nakomen van rechten van de betrokkenen. Daarnaast adviseert de juridisch medewerker gegevensbescherming gevraagd en ongevraagd op operationeel en tactisch niveau rondom bescherming persoonsgegevens en heeft een rol in eventueel voorkomende datalekken.
 
Taken en verantwoordelijkheden
Beheer verwerkingsregister:
In de projectfase van het thema is Radboudumc-breed een verwerkingsregister ingericht. Dit zal beheerd moeten worden en afdelingen zullen hierbij moeten worden ondersteund.              
Taken:
 • Onderhouden centraal verwerkingsregister;
 • Ondersteunen afdelingen bij het beheer van het lokale deel.
Data protection impact assessment:
De data protection impact assessment (DPIA) is een instrument om de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Een DPIA is verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de  gegevens worden verwerkt.
Taken:
 • Vaststellen en onderhouden pre-DPIA en DPIA planning;
 • Ondersteunen eigenaren bij de uitvoering van pre-DPIA en DPIA;
 • Controle uitkomsten DPIA.
Ondersteunen bij overeenkomsten met derden (waaronder verwerkersovereenkomsten):
 • Advisering en ondersteuning afdelingen en controle van verwerkersovereenkomsten;
 • Interne afstemming hierover met afdelingen Inkoop, B&JZ en Valorisatie;
 • Onderhouden lijst met (verwerkers)overeenkomsten;
 • Controleren van overeenkomsten met derden. 
Privacy expertise en advies:
 • Privacy advies binnen de organisatie;
 • Organisatie actief informeren bij veranderde wetgeving;
 • Adviserende rol bij het toepassen van Privacy by Design & Default;
 • Actieve bewustwording medewerkers/aandachtsvelders faciliteren;
Incident meldingen (Datalekken):
 • Onderzoeken, beoordelen en registreren van incidenten/datalekken;
 • Melden datalekken;
 • Opvolging en brede analyse datalekken;
 • Rapporteren datalekken (aan RvB/Board).

Profiel

Als medewerker bescherming persoonsgegevens beschik je over:
 • Minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving zoals AVG en WGBO;
 • Inlevingsvermogen in de belangen en wensen van de patiënt en het vermogen deze in complexe overlegsituaties voldoende tot hun recht laten komen;
 • Kennis/begrip van ICT hoe persoonsgegevens verwerkt worden op hoofdlijnen;
 • Goede communicatieve vaardigheden om op verschillende niveaus in de organisatie tot uitvoering te komen van de benodigde elementen rondom de bescherming persoonsgegevens;
 • De volgende persoonseigenschappen en competenties: natuurlijke autoriteit en aanpassingsvermogen, zelfreflectie, inventiviteit, probleemanalyse en onafhankelijkheid;
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

Dagelijks werken wij aan het verhogen van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Om aan te sluiten bij  onze ambities om persoonsgericht en innovatief te zijn, moeten wij ervoor zorgen dat wij de basis van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens op orde hebben. In het afgelopen jaar is de bewustwording hierover bij medewerkers in het Radboudumc sterk toegenomen, hetgeen geresulteerd heeft in uitbreiding van de taken en werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Hiertoe zal op korte termijn een privacy office worden ingericht. Dit office heeft de  taak om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens binnen het gehele huis te ondersteunen en waar nodig af te dwingen. Vooruitlopend op deze structurele inrichting is nu een aantal mensen op projectbasis werkzaam onder het kwaliteitsthema Informatieveiligheid en Privacy.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Voor alle aanvullende vragen over de functie en de procedure kun je contact opnemen met drs. Nienke Plass-Verhagen, projectleider via (024) 361 32 05 of met mr. Benjamin Elia, adviseur bescherming persoonsgegevens via 06-15254864. Voor solliciteren gebruik de knop ‘Solliciteren’.

Graag solliciteren vóór 19 februari.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • De Radboud manier van werken wordt gedreven door de missie, visie en kernwaarden van het Radboudumc.

  lees meer