Vacatures 65401-Zorgmanager-Hematologie

 • 36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
 • Publicatiedatum: 8 februari 2019
 • Sluitingsdatum: 22 februari 2019
 • Schaal 12: max € 80729 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Als zorgmanager ben je op tactisch niveau verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de verpleegafdeling Hematologie, dagbehandeling Interne Specialismen en de hemaferese unit (verder te noemen afdeling Hematologie).

Taken en verantwoordelijkheden

Leidinggeven aan de verpleegafdeling en dagbehandeling van de afdeling hematologie op tactisch niveau
 • Geeft hiërarchisch leiding aan senior verpleegkundigen, verpleegkundigen, verpleegassistenten en zorghulpen. Daarnaast geeft de zorgmanager leiding aan de verpleegkundig consulenten stamceltransplantatie (SCT), Hemofilie Behandel Centrum (HBC), lymfoïd zorgpad, verpleegkundig specialisten stamceltransplantatie (SCT), Hemofilie Behandel Centrum (HBC), lymfoïd zorgpad en behandelassistenten op de hemaferese unit;
 • Draagt zorg voor de personele-, organisatorische-en financiële aangelegenheden en de kwaliteit en veiligheid van verpleegkundige zorg van afdeling Hematologie;
 • Draagt zorg voor de verpleegkundige operationele productie- en capaciteitsplanning en de daarvan afgeleide personeelsplanning, de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden, binnen de afgegeven kaders van de begroting;
 • Maakt onderdeel uit van het (medisch) werkplekmanagement van de afdeling Hematologie en is verantwoordelijk voor de verbinding met de polikliniek.
 (Beleids)Ontwikkeling – deelgebied
 • Verantwoordelijk en draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van het beleid op tactisch niveau;
 • Eindverantwoordelijk voor het verpleegkundige kwaliteit- en onderwijsprogramma;
 • Monitort en analyseert ontwikkelingen/problemen binnen het aandachtsgebied, waarbij moet worden ingespeeld op veranderende organisatorische-, wetenschappelijke- en maatschappelijke inzichten;
 • Draagt zorg voor de nieuwe (innovatieve) ontwikkelingen in de verpleegkundige beroepsgroep naar afdelings- en zorgbeleid voor de verschillende patiëntencategorieën;
 • Geeft consequenties hiervan aan, waarbij structureel nieuwe oplossingen of structurele alternatieve benaderingen moeten worden gezocht;
 • Adviseert (het hogere echelon) over de tactische beleidskeuzes;
 • Stelt voortgangsrapportages op en levert bijdragen aan diverse beheer- en/of bedrijfsvoeringproducten (incl. begrotingsaangelegenheden).
Deelname MT
 • Lid van het MT;
 • Adviseert in het MT over tactische beleidskeuzes met betrekking tot het verpleegkundig domein;
 • Realiseert op niveau van het MT draagvlak voor nieuw beleid, ideeën enwerkmethoden;
 • Levert in multidisciplinair verband, als projectleider, bijdrage aan de voorbereiding en totstandkoming van projecten. Hierbij wordt coördinerend en sturendopgetreden ten aanzien van de bijdrage c.q. inpassing van de eigen vaktechnische discipline in het groter geheel.
 Uitvoering:
 • Verantwoordelijk voor de vormgeving van de afdeling Hematologie en de overgang naar nieuwbouw gebouw S;
 • Draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de afdeling Hematologie;
 • Is als programmaleider verantwoordelijk voor het programma “Toekomstbestendig Verplegen” binnen de afdeling Hematologie;
 • Bewaakt de PDCA-cylcus.

Profiel

De zorg op afdeling Hematologie is zowel medisch-technisch, als psychosociaal hoogcomplex. Daarom zoeken wij een zorgmanager met een hbo/wo werk- en denkniveau en een afgeronde zorgopleiding aangevuld met een managementopleiding. Enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie op tactisch niveau is vereist. Daarnaast heb je de volgende competenties:
 • Empathisch vermogen;
 • Doortastend;
 • Samenbindend en coachend leiderschap;
 • Klantgerichtheid, met oog voor samenwerken en uitstekende communicatievaardigheden;
 • In staat om de afdeling Hematologie en medewerkers mee te nemen in de veranderprocessen;
 • Resultaatgericht en projectmatig werken;
 • Weet de visie op de verpleegkundige zorg in gezamenlijkheid te verbinden aan de medisch inhoudelijke en bedrijfskundige visie;
 • Tot slot herken je jezelf in de “Radboudumc manier van werken”.

Organisatie

De afdeling Hematologie van het Radboudumc wil graag maximaal presteren op gebied van persoonsgerichte patiëntzorg, onderzoek en onderwijs. Intensieve samenwerking met ons Laboratorium voor Hematologie biedt een optimale voedingsbodem voor klinisch, translationeel en fundamenteel academisch hematologisch onderzoek, ondersteund door ons KWF gecertificeerd trialbureau wat onderdeel is van het Radboudumc Technology Center Clinical Studies (RTC CS).
 
De afdeling Hematologie maakt onderdeel uit van het Radboudumc Centrum voor Oncologie met speciale expertise op het gebied van myeloide maligniteiten, SCT en immunotherapie, onder andere natural killer cells en dendritische celvaccinaties. Daarnaast leidt de afdeling Hematologie het Hemofiliebehandelcentrum Nijmegen-Eindhoven-Maastricht (HEB NEM), heeft de afdeling Hematologie een eigen hemaferese unit en werkt men nauw samen met stichting Matchis (nationale stamceldonorbank). Verder maakt het Expertisecentrum Late Effecten na Kanker (LATER) deel uit van de afdeling Hematologie. Daarnaast is er sprake van een toenemende netwerksamenwerking in nationaal (HOVON) en internationaal verband en met andere (academische) ziekenhuizen.
 
De afdeling Hematologie bestaat uit de verpleegafdeling Hematologie (E00), dagbehandeling Interne Specialismen (E10) en de hemaferese unit, welke is gevestigd op de dialyseafdeling van de afdeling Nierziekten. De dagbehandeling (E10) is, naast het bieden van hematologische zorg, ook serviceverlenend aan de specialismen Interne Geneeskunde en Reumatische Ziekten. Tussen de verpleegafdeling, de dagbehandeling en de polikliniek bestaat een intensieve samenwerking. Artsen en verpleegkundigen zijn zowel op de verpleegafdeling als op de dagbehandeling inzetbaar.
 
Medio 2021 zal de afdeling Hematologie verhuizen naar nieuwbouw gebouw S. Dit zal zijn weerslag hebben op de totale bedrijfsvoering van de afdeling Hematologie. Doordat de verpleegafdeling en de dagbehandeling op één laag komen zal de samenwerking tussen beide teams nog intensiever worden. Als zorgmanager zet je jouw kennis van en ervaring met verandermanagement in om deze transitie zo doelmatig en efficiënt mogelijk te (bege-)leiden. Verder heb je een leidende rol in het programma “Toekomstbestendig Verplegen”. De grote impact die dit zal hebben op de verpleegkundige organisatie van de afdeling en van het Radboudumc in het algemeen, vraagt om stevig authentiek en verbindend leiderschap.  

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Stefan Heijne, Managing Director van de afdeling Hematologie. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 22 februari.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • De Radboud manier van werken wordt gedreven door de missie, visie en kernwaarden van het Radboudumc.

  lees meer