Vacatures 66302-Coaches-voor-studenten-Geneeskunde-en-BioMedische-Wetenschappen

 • 4 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 2 jaar
 • Publicatiedatum: 26 februari 2019
 • Sluitingsdatum: 1 april 2019
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

In het bachelor curriculum Geneeskunde en BioMedische Wetenschappen, dat in 2015 gestart is, heeft de student in toenemende mate zelf de regie over zijn studie. De student wordt hierin in het kader van de leerlijn Professionaliteit vanaf dag één begeleid door een coach, om vanuit eigen ambities en belangstelling een persoonlijk profiel te ontwikkelen.
 
In een vaste groep van 8-9 studenten vinden coachactiviteiten plaats, gericht op:
 • de ontwikkeling van ‘levenslang leren’ (leer- en studievaardigheden, ondersteuning bij het formuleren van leervragen en het vinden van een persoonlijke weg in het aanbod van leeractiviteiten);
 • de professionele ontwikkeling tot beginnend arts of biomedisch wetenschapper.
 
De coach behoudt gedurende het (eerste) studiejaar dezelfde groep. In het tweede jaar wordt de groepssamenstelling gewijzigd en krijgt de coach een nieuwe groep voor studiejaar 2. Er wordt geprobeerd om de coachgroep voor studiejaar 3 hetzelfde te houden.
 
De belasting voor de coach in het eerste en tweede jaar is gemiddeld 4 uur per week voor één groep. Voor het derde jaar is dit gemiddeld 2 uur per week. Voor alle groepen geldt dat er piekmomenten zijn, voornamelijk in het eerste kwartaal (september-half november) en tijdens de beoordelingen in januari en juni.

De tijden van de coachactiviteiten (groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken) worden door de coach zelf ingepland buiten het overige verplichte onderwijs. Enige flexibiliteit is daarom onmisbaar.
 
Enkele ervaringen
De ervaringen van de coaches zijn erg positief. Enkele citaten:
 • ‘Bijzonder om de studenten te zien groeien bij het geven van feedback aan elkaar.’
 • ‘Als coach vind ik het mooi en eervol om deze jonge mensen in hun ontwikkeling mee te maken.’
 • ‘Een eer om te mogen bijdragen aan de vorming van de professionals van de toekomst. Bijzonder te ervaren wat je met intensief contact in 15 weken kunt bereiken!’
 • ‘Soms vraag ik me af wie er het meeste van leert, de student of ik.’
 • ‘Het is heel erg leuk om samen met studenten uit te zoeken wat zij nodig hebben om een goede professional te worden.’
 • ‘Coaching, houdt jezelf een spiegel voor.’
 • Heerlijk om dichtbij jezelf te blijven en samen te groeien in professionaliteit resulterend in bevlogenheid.’
 • ‘coaching: kom uit je comfortzone;  dit geldt zowel voor de coach als de student!’

Profiel

** In het bijzonder willen we artsen uitnodigen om te reageren.**

Wat vragen wij?
 • Je bent bij voorkeur een praktiserende en ervaren zorgprofessional en/of onderzoeker of als (extern) coach werkzaam;
 • Je bent explorerend, uitnodigend, luisterend en stelt de student centraal;
 • Je bent self-directed, wilt je graag in deze richting verder ontwikkelen en bent levenslang lerend;
 • Je hebt begeleidings-, coachings- of supervisievaardigheden;
 • Je hebt interesse in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van een student en het begeleiden van studenten en hebt affiniteit met de doelgroep;
 • Je kunt je vinden in de uitgangspunten van het nieuwe curriculum (zelfsturend, actief en constructief, samenwerkend en praktijk georiënteerd leren);
 • Je bent flexibel in tijd;
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met en ervaring in (bachelor-)onderwijs. 
 Wat verwachten wij van je?
 • Je kunt gemiddeld ongeveer 4 uur per week tijd vrijmaken, gedurende twee jaar;
 • Je neemt deel aan het professionaliseringsprogramma voor coaches:
  • Twee trainingsdagen (periode mei-augustus);
  • Intervisietraject gedurende het studiejaar, minimaal eenmaal per kwartaal een bijeenkomst van 1,5 uur;
  • Trainingen voor beoordeling;
  • Deelname aan docent professionaliseringsprogramma.
 • Voor externe kandidaten zijn er aanvullende verplichte trainingen;
 • Je bent in kwartaal 1 (september-half november) niet langer dan een week afwezig;
 • Je bent gedurende het gehele studiejaar niet langer dan een aaneengesloten periode van 4 weken afwezig;
 • Je bent vaardig in de omgang met Brightspace (of bent bereid je hierin te scholen). 
Voorwaarden voor het coachschap
 • Het vervullen van de rol van coach is niet strijdig of er is geen belangenverstrengeling met andere functies die de coach reeds vervult;
 • De coach wordt door de andere afdeling vrijgesteld voor het aantal uren dat de coach gemiddeld per week besteed aan de werkzaamheden voor de leerlijn professionaliteit;
 • Het afdelingshoofd van de andere afdeling ondersteunt en faciliteert de werkzaamheden voor het coachschap;
 • Tenminste 2 opeenvolgende jaren beschikbaar als coach in het curriculum.

Organisatie

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
De vergoeding voor de afdeling vindt plaats vanuit het Onderwijs Middelen Verdeel Model (OMVM).
 • Voor het 1e en 2e jaar is dit voor het coachen van één groep ongeveer 170 uur per jaar;
 • voor het 3e jaar is dit ongeveer 70 uur.
 Lees meer over de sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met het leerlijn team Professionaliteit.  Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 1 april.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer