Vacatures 66725-Tactisch-Manager-Specialistische-Zorg

 • 32-36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 1 jaar, bij geschiktheid wordt de aanstelling omgezet in onbepaalde tijd
 • Publicatiedatum: 5 april 2019
 • Sluitingsdatum: 23 april 2019
 • Schaal 12: max € 80729 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

De afdeling Tandheelkunde is volop in ontwikkeling. De afdeling is onlangs gekanteld van een vakgroepgerichte organisatie naar een pijlerstructuur gericht op de kerntaken. De inrichting en implementatie van deze nieuwe structuur vraagt nu veel aandacht en de pijlers zijn volop in beweging en ontwikkeling. In de functie van tactisch manager Specialistische Zorg, geef je als lid van het MT Tandheelkunde, mede vorm aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe structuur. Met als uiteindelijk doel een toekomstbestendige afdeling: één tandheelkunde. Als vitaal onderdeel van het Radboudumc.
 
De tactisch manager geeft samen met het pijlerhoofd Specialistische zorg leiding aan de zorgklinieken in de pijler. Samen vorm je het duaal management. Je bewaakt de samenhang binnen de pijler en je draagt actief bij aan een versteviging van de samenhang en optimale samenwerking tussen de pijlers van de afdeling Tandheelkunde. Dit vraagt dat je kan schakelen op meerdere niveaus. Zo heb je regelmatig overleg met het werkplekmanagement van de drie zorgklinieken en heb je zitting in het Tandheelkundebrede MT.
 
Je professionaliseert in samenwerking met de kliniekhoofden het beleid van de zorgklinieken en bekijkt proactief welk beleid afdelingsbreed van toepassing kan zijn. Onder jouw leiding worden de operationele en tactische processen verder ontwikkeld. Je geeft hierbij vorm aan heldere processen, planning en (administratieve) logistiek en hebt de controle op de bedrijfsvoeringprocessen en financiën.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Werkt samen met het pijlerhoofd Specialistische Zorg met visie aan de organisatieveranderingen die plaatsvinden binnen de afdeling Tandheelkunde. In deze verandering participeer je actief als lid van het MT. Je zorgt voor de implementatie en neemt je team erin mee;
 • Analyseert relevante ontwikkelingen voor de specialistische tandheelkundige poliklinische zorg, waarbij je inspeelt op veranderende wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten;
 • Draagt zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden binnen de pijler specialistische zorg;
 • Geeft hiërarchisch leiding aan de coördinatoren, tandartsassistenten en de administratief/secretarieel medewerkers patiëntenzorg van de pijler specialistische zorg;
 • Draagt zorg voor het creëren van een gezonde werkomgeving waarin de volgende succesbepalende factoren belangrijk zijn: een gezond teamklimaat, een gezonde procesorganisatie en een gezonde financiële huishouding. Hierbij zijn menselijke maat, vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers kernbegrippen;
 • Optimaliseert werkprocessen, je vertaalt complexiteit naar werkbare oplossingen binnen je team en levert daarmee een bijdrage aan de afdelingsdoelstellingen;
 • Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en strategievorming van de afdeling;
 • Treedt op, als dit zich voordoet, als projectleider van Tandheelkundebrede projecten;
 • Is verantwoordelijk voor diverse bedrijfsvoeringproducten en - processen zoals het binnen de kaders opstellen van de pijlerbegroting, het bewaken van de prognoses, het bewaken van de onderhoudsstatus van apparatuur;
 • Levert relevante (stuur)informatie aan voor het MT en bewaakt de formatie binnen de afgesproken kaders;
 • Levert een bijdrage aan de onderhandeling en contractering met zorgverzekeraars en de NZa.

Profiel

 • Wo werk- en denkniveau. Een hbo+ of wo management- e/o bedrijfskundige opleiding, bij voorkeur aangevuld met een zorgopleiding;
 • Kennis van, visie op en ervaring met leidinggeven in een complexe zorgsetting;
 • In staat leiding te geven aan complex veranderprocessen en het team hierin mee te nemen;
 • Vindt de balans tussen de menselijke maat en het organisatiebelang;
 • Een sterk organiserend vermogen;
 • Bevlogenheid en inspiratie: ontwikkelt talent door uit te dagen;
 • Geeft verantwoordelijkheid en vertrouwen;
 • Communicatief sterk, doelgericht, proactief, besluitvaardig en stressbestendig;
 • In staat afdelingsbreed te denken en de verbinding te zoeken met het duaal management van de andere pijlers en collega Radboudumc afdelingen;
 • Samenbindende leiderschapskwaliteiten;
 • Beleids-, bedrijfsmatige en financieel economische kennis;
 • Vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen en organisatiesensitief;
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De afdeling Tandheelkunde verzorgt onderwijs, onderzoek en verleent patiëntenzorg op het brede terrein van (de bijzondere) tandheelkunde. De afdeling is verantwoordelijk voor de initiële opleiding tot tandarts en diverse vervolgopleidingen, waaronder de opleiding tot orthodontist. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in het kader van de mondgezondheid.

De afdeling Tandheelkunde kent vier pijlers: Onderwijs, Onderzoek, Specialistische Zorg en Bedrijfsvoering. De specialistische patiëntenzorg is gepositioneerd in de pijler Specialistische Zorg. In deze pijler zijn drie zorgklinieken ondergebracht: het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT), het Centrum voor Complexe Tandheelkunde (CCT) en de Orthodontie. De klinieken werken nauw samen met diverse Radboudumc afdelingen, zoals de afdeling MKA, de afdeling KNO en het Amalia Kinderziekenhuis. Ook wordt er nauw samengewerkt met de opleiding Mondzorgkunde van de HAN en de Jeugdtandverzorging (JTV). De afdeling heeft als missie een ‘significant impact on oral healthcare’. En realiseert dit door nauwe samenwerking en samenhang tussen de drie kerntaken.
 
Het CBT richt zich op patiënten bij wie behandeling in een algemene tandartsenpraktijk niet goed mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat ze een ernstige aandoening of een beperking hebben. In het CBT werkt een multidisciplinaire team, bestaande uit tandartsen, fysiotherapeut, psychologen en mondhygiënisten, dat in samenwerking met verschillende afdelingen van het Radboudumc zorg voor bijzondere patiëntengroepen verleent.

Orthodontie kent patiëntenzorg in de volgende categorieën: poliklinische (vervolg)consulten, specialistenopleiding, intramurale praktijk, gecombineerde orthodontisch-chirurgische zorg, gecombineerde orthodontisch-parodontologische zorg, gecombineerde orthodontisch-prothetische-implantologische zorg, orthodontische behandelingen van bijzondere zorggroepen (schisis) en overige consultatieve diensten.

Het CCT is een toonaangevende academische expertise kliniek met een tandheelkundige zorgfunctie, waarin de individuele mondgezondheid van de volwassen patiënt met complexe tandheelkundige problematiek centraal staat.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Een persoonlijkheids- en gedragsanalyse middels de methodiek Insights maakt deel uit van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken.

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met bij Femke van der Heu, bedrijfsleider van de afdeling Tandheelkunde. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 23 april.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.


solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer