Vacatures 69901-Postdoc-Interventieontwikkeling
 • 28-36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 1 jaar
 • Publicatiedatum: 26 juli 2019
 • Sluitingsdatum: 22 augustus 2019
 • Schaal 10: max € 62537 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Planning eerste gesprek: 29 augustus 2019 tussen 10.00 en 12.00 uur
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

De opdracht voor de postdoc onderzoeker is uitvoering geven aan het nieuwe verbindende onderzoeksthema van de afdeling IQ healthcare, te weten ‘Interventieontwikkeling’. 
 
Implementatiewetenschappers ontwikkelen en evalueren interventies om wetenschappelijke bevindingen in te voeren in de dagelijkse praktijk en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het invoeren van innovaties kan worden benaderd vanuit verschillende ideeën over menselijk gedrag en het functioneren van organisaties. Er bestaan dan ook verschillende raamwerken voor het ontwikkelen van gedragsinterventies die zich op patiënten en/of professionals richten.

Deze raamwerken stemmen deels overeen (bijvoorbeeld wat betreft de aanname dat een succesvolle interventie aansluit bij de determinanten van gedrag en gedragsverandering) maar laten ook een aantal verschillen zien. Verschillende raamwerken propageren bijvoorbeeld een theoretische danwel pragmatische aanpak, focussen op inhoud of proces, en verschillen in gevraagde expertise en tijd. Het doel van dit project is om deze verschillende raamwerken voor het ontwikkelen van gedragsinterventies systematisch te vergelijken, hun waarde te bepalen en na te gaan wat de ervaringen van gebruikers zijn.
 
De onderzoeker zal de volgende deelstudies uitvoeren (0.7 fte):
 1. Een systematische literatuurstudie om bestaande raamwerken te inventariseren en te beschrijven wat betreft methodologie, onderbouwing en geleverde hulpmiddelen.
 2. Een kwalitatieve studie om ervaringen met het toepassen van deze raamwerken te inventariseren.
De postdoconderzoeker wordt aangestuurd door twee senior-onderzoekers uit de afdeling IQ healthcare, met specifieke expertise op het gebied van interventieontwikkeling. Het thema verbindt het bestaande onderzoek binnen de afdeling rondom implementatieonderzoek alsook gedragswetenschappen. Het thema draagt tevens bij aan de samenwerking op onderzoeksgebied met andere afdelingen. De uiteindelijke resultaten dienen zowel ingebed te worden in de zorg als in het onderwijs van het Radboudumc.
 
Andere projecten (0.3 fte):
De onderzoeker zal bijdragen aan twee lopende implementatieprojecten geleid door het Radboudumc. De eerste betreft de implementatie van een gedragsinterventie op HIV poliklinieken verspreid door Nederland, en het andere betreft een onderzoek naar de implementatie van kweekgestuurde profylaxe bij het afnemen van prostaatbiopten. De activiteiten betreffen o.a. kwalitatieve interviews met professionals, het bijdragen aan de ontwikkeling van een implementatie interventie, en het faciliteren en monitoren van die interventie. Hieruit zal ook tenminste 1 manuscript voortkomen.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Uitvoeren van een systematische literatuurstudie naar raamwerken voor het ontwikkelen van gedragsinterventies.
 • Maken van een synthese van de geselecteerde artikelen/raamwerken.
 • Contact opnemen met de auteurs van de artikelen voor het verkrijgen van additionele informatie.
 • Uitvoeren en analyseren van interviews met gebruikers van de geselecteerde raamwerken om ervaringen te inventariseren.
 • Schrijven van een manuscript.
 • Ontwikkelen van een online bestand met raamwerken en bijbehorende ondersteunende middelen.
 • Uitvoeren en analyseren van kwalitatieve interviews met professionals.
 • Monitoren en evalueren van de implementatie interventie.
 • Project management.

Profiel

 • PhD in toegepaste psychologie, health services research, gezondheidsbevordering.
 • Ervaring in het verrichten en publiceren van systematische literatuur analyses.
 • Ervaring in het verrichten en publiceren van kwalitatief onderzoek.
 • Goede kennis van en bij voorkeur ervaring met raamwerken voor interventieontwikkeling.
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van artikelen.
 • Goede IT vaardigheden.
 • Goede time management vaardigheden.
 • Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • In staat tot zelfstandig werken.
 • Ervaring met multidisciplinair samenwerken.
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

IQ Healthcare is een wetenschappelijk centrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de gezondheidszorg. In de afgelopen jaren is een groot wetenschappelijk programma opgebouwd en uitgevoerd, met onderzoek op het terrein van onder andere kwaliteitsrichtlijnen, transparantie, implementatie van innovatie, inbreng van patiënten in de zorg, veiligheid, ketenzorg en professionele ontwikkeling. Ruim 70 promovendi werken aan een proefschrift; zij ontwikkelen belangrijke methoden en instrumenten voor toetsing en verbetering van kwaliteit. IQ healthcare is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste wetenschappelijke centra in Europa op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de gezondheidszorg.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof.dr. Marijn de Bruin, universitair hoofddocent of met prof.dr. Marlies Hulscher, hoofdleraar. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 22 augustus.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer