Vacatures 73281-Klinisch-Fysicus-in-opleiding
 • 36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • Voor de duur van de opleiding
 • Publicatiedatum: 3 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 4 november 2019
 • Schaal 10/11: min € 2826 - max € 5226 bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Planning eerste gesprek: 14 en 15 november 2019
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

In het opleidingscluster Oost-Nederland zijn per januari 2020 twee nieuwe opleidingsplaatsen tot klinisch fysicus beschikbaar. Deze vacature betreft het subspecialisme Radiotherapie (RTH) en het subspecialisme Algemene Klinische fysica (AKF). De klinisch fysici in opleiding (klifio’s) volgen een vierjarige opleiding voor de registratie tot klinisch fysicus volgens de opleidingseisen van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus.

De opleiding zal uitgevoerd worden binnen het cluster Oost-Nederland, bestaande uit de instellingen Radboudumc (Nijmegen), Radiotherapiegroep locatie Arnhem/Ede, het Jeroen Bosch ziekenhuis (Den Bosch), Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg) en Pento audiologisch centrum (Hengelo). Aanstelling geschiedt in het Radboudumc, waar ook een groot deel van het basiscurriculum doorlopen zal worden.

De opleiding bestaat uit een basiscurriculum van grofweg 2 jaar en een subspecialisme-specifiek deel. Beide onderdelen worden ingevuld onder andere door het volgen van cursussen, deelnemen aan implementatietrajecten en diverse stages. De precieze invulling is voor een groot deel door de klifio zelf te bepalen en wordt verwerkt in een door de opleider en de Stichting OKF goed te keuren Opleidingsplan. Het basiscurriculum wordt in het cluster Oost-Nederland, voor een groot deel ingevuld met een zogenaamd basisjaar, waarbij klifio’s in hun eerste jaar gedurende 6 maanden een vast programma doorlopen van cursussen en stages. Hierdoor is al in het eerste jaar veel contact met de verschillende klifio’s en andere beroepsbeoefenaars in het cluster. Ook in de daaropvolgende opleidingsjaren is er nauw contact tussen de klifio’s van alle subspecialismen. De taken zijn afhankelijk van de fase van de opleiding, en worden beschreven in het door de klifio zelf opgestelde en door de Stichting OKF goed te keuren opleidingsplan.

Profiel

 • Een afgeronde academische opleiding natuurkunde of een andere door het College Consilium van de OKF goedgekeurde academische vooropleiding; zie hiervoor ook http://www.stichtingokf.nl/.
 • Aantoonbare belangstelling voor (bio)medische vakken en de gezondheidszorg.
 • Ervaring met onderdelen van het vakgebied strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare affiniteit met (klinisch) wetenschappelijk onderzoek.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Goed kunnen samenwerken in multidisciplinair verband.
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

Subspecialisatie Radiotherapie
De afdeling Radiotherapie levert topklinische zorg voor een grote regio. We voeren jaarlijks circa 2.600 bestralingsbehandelingen uit, gebruikmakend van onze 7 lineaire versnellers en een faciliteit voor HDR brachytherapie, verdeeld over de hoofdlocatie in het Radboudumc en de dependances in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Maasziekenhuis in Boxmeer. We zijn een patiëntgerichte en efficiënte organisatie, waar door de verschillende disciplines (totaal ruim 140 fte) voortdurend samengewerkt wordt aan innovaties en nieuwe behandelmethoden om de zorg binnen ons vakgebied verder te verbeteren. We hebben een internationale reputatie op het gebied van behandeling van hoofd-hals tumoren en urologische maligniteiten en op het gebied van translationeel, radiobiologisch en immunologisch onderzoek. Naast de speerpunten qua tumorgebieden, zal er de komende jaren worden gefocust op de kruisbestuiving van stereotactische radiotherapie, radio-immunotherapie en MRI-
gestuurde radiotherapie. Op weg naar MRI-gestuurde radiotherapie heeft het Radboudumc besloten een Elekta Unity MR-Linac aan te schaffen, die in de loop van 2020 geïnstalleerd en klinisch geïmplementeerd zal worden. Deze aanschaf is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Radiotherapie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Daarnaast zien we ook nieuwe toepassingen voor onderzoek zoals voor het monitoren van radio-immunotherapie en op het gebied van auto-segmentatie en deep learning.

We hebben een opleiding voor radiotherapeuten en klinisch fysici met subspecialisme Radiotherapie. Doorgaans zijn er 2-3 klinisch fysici in opleiding in dienst, die tijdens hun opleiding een stageperiode van 6 maanden doorbrengen bij Radiotherapiegroep locatie Arnhem/Ede, naast wat kortere stages bij andere instellingen binnen het opleidingscluster Oost-Nederland.

Subspecialisatie Algemene Klinische Fysica
De algemeen klinisch fysicus (in opleiding) draagt ziekenhuisbreed zorg voor ondersteuning en beleid rond medische technologie ter bevordering van de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van de patiëntenzorg. Dit betreft de zorg voor innovatie, onderhoud en beschikbaarheid van medische technologie over het gehele spectrum, inclusief de daaraan gerelateerde ICT, (steriele) medische hulpmiddelen, (actieve) implantaten en de eventuele instructie aan gebruikers. De AKF opleiding wordt gezamenlijk vormgegeven door de opleidingsinstellingen Radboudumc, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) en Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), die ieder over een volwaardige opleidingserkenning beschikken. Doordat de instellingen ieder hun eigen speerpunten hebben, wordt er een brede, solide invulling gegeven aan de opleiding. De opleidingsstijlen van de opleiders vullen elkaar aan, waardoor de ontwikkeling van de klifio’s tot volwaardig klinisch fysicus optimaal wordt ondersteund. De opleiding kent een goede basis in het Radboudumc, waar vanuit onder andere de centrale Medische Technologie en Klinische Fysica, Kindergeneeskunde, Cardiologie en de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde wordt bijgedragen aan de opleiding. Daarnaast zal twee jaar van het curriculum worden uitgevoerd in het JBZ en het ETZ. Tijdens de opleiding zal je in diverse projecten participeren en een actieve bijdrage leveren aan het efficiënt en veilig gebruik van medische technologie en klinische ICT voorzieningen. Door mee te draaien in de reguliere klinisch fysische ondersteuning van verschillende medisch specialismen, kom je automatisch in aanraking met klinisch-technische vraagstukken van uiteenlopende aard. Naarmate de opleiding vordert zal de complexiteit van de vraagstukken toenemen en stijgt ook de verantwoordelijkheid die je draagt in projecten. In de laatste perifere stage draai je zo volwaardig mogelijk mee in het team van geregistreerde klinisch fysici.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in 10 of schaal 11. Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

 • Geef in je motivatiebrief duidelijk de voorkeur aan voor één van de subspecialismen (RTH of AKF).
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. ir. Chris de Korte, opleider AKF of dr. Martina Kunze-Busch, opleider RTH. Beiden zijn bereikbaar via het secretariaat, Marjolein Bastiaans, (024) 361 72 72. Voor solliciteren gebruik de knop ‘Solliciteren’. 
 
Graag solliciteren vóór 4 november.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer