Vacatures 74481-Hoofd-Radboudumc-Laboratorium-voor-Diagnostiek
 • 32-36 uur per week
 • Bepaalde / onbepaalde tijd
 • Publicatiedatum: 28 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 2 december 2019
 • Schaal 17: min € 7085 - max € 9593 bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Planning eerste gesprek: 9 tot 13 december 2019
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Voor het verder vormgeven van ons laboratorium zoeken wij een nieuwe, ambitieuze en inspirerende leider in de functie van hoofd laboratorium.  

Taken en verantwoordelijkheden
 • Geeft leiding aan het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek (RLD) en is verantwoordelijk voor het beleid en de realisatie daarvan (incl. de financiële resultaten) op de drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.
 • Werkt hierbij nauw samen met de bedrijfsvoerder en de stafleden RLD.
 • Geeft invulling aan de ambities en speerpunten die van belang zijn voor verdere profilering en versterking van de positionering van het RLD.
 • Geeft op inspirerende en transparante wijze leiding aan het RLD.
 • Is het boegbeeld voor het RLD zowel binnen als buiten het Radboudumc.
 • Is lid van het dagelijks bestuur (DB) van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde en binnen het DB medeverantwoordelijk voor visieontwikkeling, beleid en deellaboratorium-overstijgende samenwerking.
 • Is gesprekspartner voor zorgverleners in de tweede en derde lijn.
 • Draagt zorg voor een goede samenwerking met de klinische afdelingen.
 • Is eindverantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem van het RLD, het jaarplan en de (productie-, capaciteits- en personele) plannen die hieruit voortvloeien en draagt bij aan het bedrijfsplan van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde.
 • Is verantwoordelijk voor (keten)projecten rond vernieuwing en verbetering van de dienstverlening.
 • Participeert in 24-uurs diensten en geeft onderwijs.
 • Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor een (deel)gebied van de klinische chemie.
 • Ressorteert onder het afdelingshoofd en rapporteert aan de afdelingsleiding Laboratoriumgeneeskunde.

Profiel

 • Ingeschreven in het NVKC register laboratoriumspecialisten als geregistreerd Klinisch Chemicus.
 • People manager: samenbindend leider, teamspeler en daarbij de resultaten niet uit het oog verliezend.
 • Aantoonbaar leidinggevende capaciteiten op het gebied van laboratoriumzorg.
 • In brede zin bekend met (ondersteunende) laboratoriumprocessen en gericht op procesverbetering en innovatie.
 • Uitstekende contactuele eigenschappen (bruggenbouwer) en beschikt over een breed netwerk.
 • Communicatief wendbaar en organisatiesensitief.
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met financieel economische- en personele aangelegenheden.
 • Beschikt over Radboudumc competenties als leidinggeven, klantgerichtheid, integriteit, besluitvaardigheid, ondernemingszin, visieontwikkeling en ambitie. 
 • Gepromoveerd, aantoonbare wetenschappelijke creativiteit.
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde bestaat uit vier (deel)laboratoria: het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek, Laboratorium Hematologie, Laboratorium Medische Immunologie en het Translationeel Metabool Laboratorium. De afdeling vormt tevens de werkplaats voor het laboratoriumgebonden onderzoek van de klinische afdelingen Kindergeneeskunde en Neurologie.  

Binnen het in 2017 gevormde Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek (RLD, ca. 105 fte) zijn, naast de vakgebieden klinische chemie, (routine) hematologie, transfusiegeneeskunde en endocrinologie, de front-offices van de afdelingen Laboratoriumgeneeskunde, Pathologie, Genetica, Apotheek en Medische Microbiologie ondergebracht. Tevens is de 24-uurs dienstverlening van de afdelingen Apotheek (drug-monitoring) en Medische Microbiologie (serologie) onderdeel van het RLD.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft vooralsnog een aanstelling voor 1 jaar. We hebben de intentie om de aanstelling aansluitend om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Een (competence) assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. Inschaling is afhankelijk van ervaring. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. Fred Sweep, afdelingshoofd Laboratoriumgeneeskunde via (024) 361 42 79 of Fons Verstralen, bedrijfsleider Laboratoriumgeneeskunde via (024) 361 48 39. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 2 december.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer