Vacatures 78881-Hoogleraar-Huisartsgeneeskunde
 • 36 uur per week
 • Onbepaalde tijd
 • Voor de duur van de benoeming
 • Publicatiedatum: 4 februari 2020
 • Sluitingsdatum: 25 februari 2020
 • Schaal 16: min € 6536 - max € 8638 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
Solliciteer naar functie

Functieomschrijving

De Kernleerstoel Huisartsgeneeskunde is ondergebracht bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in een centrale positie in de unit onderzoek. Onderwijs en opleiding worden uitgevoerd binnen de unit onderwijs en opleiding, in afstemming met de unithoofden en UHD’s in deze units.

De leerstoel wordt ingesteld om duurzame en betaalbare oplossingen te ontwikkelen en te onderzoeken voor persoonsgerichte, integrale en effectieve zorg - en preventie van ziekte en zorg - voor kwetsbare individuen vanuit het gezichtspunt van de eerste lijn. Zo draagt de leerstoel bij aan de missie van het Radboudumc en de afdeling ELG en kan een krachtige stap gezet worden in een duurzame integrale (preventie van) zorg voor individuen en groepen in de samenleving die dit het hardst nodig hebben.

In afstemming met onderwijscollega’s van ELG en de Radboudumc Health Academy wordt het ‘huisartsenonderwijs’ in de biomedische en het tandheelkundig curriculum getoetst aan de kernwaarden en kerntaken van de huisarts en de missie en doelen van de afdeling ELG, en wordt nieuw onderwijs geïnitieerd en uitgevoerd. De nieuwe leerstoelhouder is hierbij zichtbaar voor studenten en medewerkers van ELG, de RHA en de rest van het Radboudumc en treedt naar buiten als boegbeeld.

Vanwege de regierol van de huisarts in de eerstelijnsgeneeskunde en om de leeropdracht goed uit te kunnen voeren heeft de nieuwe leerstoelhouder een centrale en verantwoordelijke rol in de Unit Onderzoek. Ten dienste van de leeropdracht neemt de nieuwe leerstoelhouder plaats in relevante landelijke organisaties en commissies (NHG, IOH) en organiseert een sterke verbintenis met regionale partijen en organisaties zoals NOEL en CHIN.

Profiel

 • Ervaren en praktiserende, gepromoveerde huisarts.
 • Bereidheid tot combineren van patiëntenzorg (1-1,5 dagen in de week bij voorkeur in de regio) met de leerstoel.
 • Relevante ervaring op het gebied van de genoemde onderzoekslijnen en thema’s.
 • Ervaring in begeleiden van promovendi en verwerven van subsidies.
 • Voldoet (binnen 5 jaar) aan criteria van ‘principal investigator’.
 • Moderne, goede docent, bij voorkeur in bezit van basiskwalificatie.
 • Samenwerker en verbinder, zorgt hierbij voor impact (boegbeeld):
  • binnen het Radboudumc met andere onderzoeksgroepen en met andere afdelingen.
  • met netwerkpartners in de zorg en de sociale domeinen.
 • Creatieve en innovatieve denker, over de grenzen van ‘de huisartsgeneeskunde’ heen.
 • Ervaring met leiding geven aan een (onderzoek)groep, hierbij oog voor talent.
 • Betrokken bij relevante nationale en internationale netwerken.
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is de partner in het gezamenlijk streven naar toegankelijke en doelmatige eerstelijnszorg.
 
Als afdeling staan wij voor samenhangende zorg en preventie, waar mogelijk in de eigen omgeving. Ons motto: empowerment waar mogelijk, zorg waar nodig.
 
Ons brede spectrum van onderzoek, onderwijs en opleiding levert waardevolle kennis en bevlogen, breed opgeleide professionals op. Specifieke kennis, bijvoorbeeld over persoongerichte zorg en communicatie, transmurale en interprofessionele samenwerking, preventie, diversiteit, kwetsbare groepen en participatie draagt hier aan bij. Door onze samenwerking met de nulde, eerste en tweede lijn werken we actief aan ontschotting van zorg. Onze positie in het Radboudumc, gecombineerd met een nauwe samenwerking in diverse breed georiënteerde netwerken, maakt onze afdeling tot de verbindende factor en centrale partner in transmurale zorg en zorgorganisatie. Niet alleen in onze regio, maar ook nationaal en internationaal. In onze netwerken ontwikkelen en delen wij innovatieve werkwijzen en vernieuwingen in onderwijs en opleiding.

Lees hier meer over ELG en de kernleerstoel Huisartsgeneeskunde.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Een assessment kan mogelijk onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

De sollicitant wordt geacht om naast de motivatiebrief een verkorte cv op te sturen met daarin opgenomen:
 • aan de functie gerelateerde kwalificaties.
 • aan de functie gerelateerde werkervaring.
 • de top 5 publicaties inclusief onderbouwing waarom deze specifieke publicatie gekozen is.
 Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. Marcel Olde Rikkert, voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De leerstoelonderbouwing kan opgevraagd worden bij Tesse Verburgt, secretaris van benoemingsadviescommissie. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 25 februari 2020.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Solliciteer naar functie

Meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer