Vacatures 79342-Hoogleraar-Voortplantingsgeneeskunde-/-Endometriose-tevens-afdelingshoofd-Verloskunde-en-Gynae
 • 40-48 uur per week
 • Hoogleraar
 • Voor de duur van de benoeming
 • Publicatiedatum: 12 februari 2020
 • Sluitingsdatum: 26 februari 2020
 • Schaal HHA: min € 11791 - max € 14677 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Planning eerste gesprek: woensdag 15 april 2020 tussen 10:30 uur - 13:30 uur
Solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Het Radboudumc zoekt een ondernemende en innovatieve hoogleraar die leiding zal geven aan de afdeling V&G en aan de divisie “Benigne Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde”. De hoogleraar zal als boegbeeld van de Voortplantingsgeneeskunde/Endometriose in het Radboudumc de positie en het aanzien van dit speerpunt nationaal en internationaal versterken, zowel op het gebied van de patiëntenzorg als op wetenschappelijk gebied.

De hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde / Endometriose, tevens afdelingshoofd, is eindverantwoordelijk voor het integrale beleid (patiëntenzorg, onderwijs, specialisten opleiding en wetenschappelijk onderzoek) en budget van de afdeling V&G, waarbij de patiëntenzorg van de Verloskunde onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het Amalia Kinderziekenhuis valt. In de rol van afdelingshoofd is de hoogleraar hiërarchisch leidinggevende van alle medisch specialisten en de bedrijfsleider.

Van de nieuwe hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij de Voortplantingsgeneeskunde verder ontwikkelt en de ambitie om voorop te lopen in persoonsgerichtheid en innovatie in de Voortplantingsgeneeskunde voortzet. De nieuwe hoogleraar zal zich richten op onderzoek en innovatie op het gebied van de Voortplantingsgeneeskunde en Endometriose, waarbij naast de Voortplantingsgeneeskunde, met name het innovatieve en patiëntgerichte onderzoek binnen de Endometriose zal worden versterkt. Hij/zij zal ervoor zorgen dat hierdoor de verbinding betreffende zowel de patiëntenzorg als het wetenschappelijk onderzoek tussen de Benigne Gynaecologie en de Voortplantingsgeneeskunde steviger zal worden. Dit betekent het  katalyseren en uitbouwen van het lopende wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mannelijke vruchtbaarheidsstoornissen, pijn, kinderwens, fertiliteitspreservatie en endometriose. Van de nieuwe hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij in staat is om de endometriose uit te bouwen tot een “level 2 NVOG expertisecentrum Endometriose”, waarbij zowel intern als extern alle stakeholders/partners worden betrokken. Het onderzoek van de Voortplantingsgeneeskunde/Endometriose valt binnen het thema “Healthcare improvement science” en “Women’s cancers”. De hoogleraar zal zelf ook actief een bijdrage leveren aan de kerntaak patiëntenzorg. Hiervoor maakt hij/zij gelijkwaardig onderdeel uit van de medische staf.

Met betrekking tot onderwijs en opleiding is het doel van de leerstoel het klinisch expertisegebied en het onderzoek op het gebied van de Voortplantingsgeneeskunde en Endometriose (nog) beter herkenbaar en toegankelijk te maken voor studenten, a(n)ios, verpleegkundigen en fellow’s, en in bij- en nascholingen voor onder meer huisartsen en gynaecologen. 

Het onderwijs van de afdeling V&G omvat de bachelorfase (onderwijs aan studenten geneeskunde  (GNK) en biomedische wetenschappen (BMW)) en de master fase GNK (coschap gynaecologie). Het onderwijs dat door de afdeling wordt gegeven wordt  aangestuurd vanuit de verschillende subafdelingen (Verloskunde, Benigne Gynaecologie en VPG,  Gyn onco). Het vakgebied biedt in veelzijdigheid en complexiteit ruimschoots ruimte voor vervulling van wetenschappelijke stages.

Profiel

De kandidaat voldoet ten minste aan de volgende criteria:
 • Beschikt over uitstekende organisatorische en leidinggevende kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden.
 • Is Gynaecoloog en Subspecialist Voortplantingsgeneeskunde.
 • Heeft ruime ervaring in de Voortplantingsgeneeskunde.
 • Is aantoonbaar een nationaal (en bij voorkeur internationaal) expert op het gebied van Endometriose en beschikt over een (inter)nationaal netwerk.
 • Werkt vanuit een visie van verantwoordelijkheid nemen, respect en vertrouwen.
 • Versterkt zowel de patiëntenzorg als het wetenschappelijk onderzoek  door een visie op samenwerkingsmogelijkheden binnen de Radboudumc thema’s en onderzoeksinstituten, maar ook daarbuiten.
 • Heeft ervaring in de organisatie en de verzorging van onderwijs.
 • Heeft een goed onderzoeksprofiel.
 • Is een uitstekend arts.
 • Is een teamspeler en heeft bewezen leiding te kunnen geven.
 • Heeft contacten met patiëntenverenigingen op het gebied van de Voortplantingsgeneeskunde/endiometriose.

Specifiek voor de rol van afdelingshoofd:
 • Kernelementen van leiderschap in Radboudumc: Expliciet is verbindend leiderschap de kerncompetentie
 • Hij/zij:
  • Geeft hiërarchisch leiding aan alle medisch specialisten in de afdeling.
  • Is helder in het waarom, de focus en de doelen; hij/zij maakt heldere keuzes en laat zich/haar leiden door het algemene Radboudumc belang. Moeilijke keuzes worden niet uit de weg gegaan, waarbij Fair Process de manier van besluitvorming is.
  • Creëert een werkklimaat van stimuleren, aandacht en waardering; waarin medewerkers zich veilig voelen en waarin zij vrij en geïnspireerd het beste kunnen geven.
  • Kan omgaan met tegengestelde belangen, blijft open en helder en vervalt niet in zwart-wit denken.
  • Stelt kaders waarbinnen de ruimte vrijgemaakt wordt om het werk met passie te doen.
  • verbindt collectieve en individuele ambities op alle niveaus. Daarin is hij/zij helder, stimuleert  medewerkers en geeft ruimte en spreekt mensen aan als de individuele ambitie of het gedrag niet (meer) past bij die van het Radboudumc.
  • doorbreekt vrijblijvendheid op alle niveaus en treedt assertief en tijdig op daar waar nodig. Hij/zij spreekt onmiddellijk aan op ongepast of sociaal onveilig gedrag en neemt de daartoe geëigende actie.
  • Vertaalt samen met de bedrijfsleider de strategische keuzes en richtlijnen van de Raad van Bestuur naar het tactische- en operationele niveau van de afdeling.
  • Rapporteert, samen met de bedrijfsleider, periodiek aan de Raad van Bestuur over de voortgang van het jaarplan, de bedrijfsvoering en de kwaliteit en veiligheid van de afdeling.
  • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie (V&G) is onderverdeeld in de subafdelingen “Verloskunde”, “Benigne Gynaecologie en Voortplanting” en “Gynaecologische Oncologie”. De kerndomeinen onderwijs en onderzoek vallen binnen de afdelingsstructuur van V&G, het kerndomein patiëntenzorg Verloskunde is belegd in het zorgdomein Perinatologie in het Amalia kinderziekenhuis. De patiëntenzorg van de Gynaecologische Oncologie zal worden belegd in het Centrum voor Oncologie.

Het speerpunt Voortplanting / Endometriose is één van de 18 speerpunten van het Radboudumc. De Voortplantingsgeneeskunde (VPG) van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie in het Radboudumc staat al jarenlang bekend als een van de meest persoonsgerichte en innovatieve VPG-afdelingen in Nederland. Het Radboudumc behoort qua zwangerschapscijfers tot de beste centra van het land. Het Radboudumc is gespecialiseerd in mannelijke vruchtbaarheidsproblematiek en fertiliteitspreservatie zowel bij mannen als bij vrouwen.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

De sollicitant wordt geacht om naast de motivatiebrief een verkorte cv op te sturen met daarin opgenomen:
 • aan de functie gerelateerde kwalificaties;
 • aan de functie gerelateerde werkervaring;
 • de top 5 publicaties inclusief onderbouwing waarom deze specifieke publicatie gekozen is.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Mocht uw sollicitatie leiden tot een uitnodiging voor een eerste gesprek dan zal dit gesprek plaatsvinden op woensdag 15 april aanstaande tussen 10.30 – 13.30 uur.

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. Jan Kremer, voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De leerstoelonderbouwing kan opgevraagd worden bij Tesse Verburgt, secretaris van de benoemingsadviescommissie. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 26 februari 2020.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Solliciteer naar functie

Meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer