Vacatures 79343-Physician-Assistent-in-opleiding-Medische-Oncologie
 • 36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 2,5 jaar voor de duur van de opleiding
 • Publicatiedatum: 12 februari 2020
 • Sluitingsdatum: 2 maart 2020
 • Schaal 9: min € 2961 - max € 4078 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
Solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Wij bieden je de mogelijkheid om de Master opleiding Master Physician Assistant te gaan volgen aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het theoretische deel van de studie zal 1 dag per week zijn op de HAN, university of applied sciences. Het praktijkgedeelte zal plaatsvinden binnen de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc dan wel in omliggende ziekenhuizen. We maken samen met jou, voor en tijdens de opleiding, een plan met einddoelen dat gemeenschappelijk wordt nagestreefd. 

Als physician assistant (PA) ondersteun je de medisch specialisten van de afdeling door zelfstandig en structureel een aantal medische taken te verrichten die de medisch specialist delegeert. Je levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en de continuïteit ervan. Je verricht onder directe supervisie van een van de stafartsen werkzaamheden op de klinische afdeling. Hieronder valt de visite en het zorg dragen voor de patiënten die komen voor chemotherapie.
 
De functie PA is gepositioneerd tussen de medische en verpleegkundige discipline. De bevoegdheden worden begrensd door wettelijke kaders, bekwaamheid van de PA en aanwijzingen van de superviserende artsen.

Taken en verantwoordelijkheden
Samen met de reeds opgeleide Physician Assistant vorm je de stabiele basis van onze verpleegafdeling & dagbehandeling Medische Oncologie op E30. Hierbij kun je denken aan:
 • Zelfstandig visite lopen bij opgenomen patiënten, hierbij zal een afgebakende doelgroep worden aangewezen welke in elk geval de klinische kuurpatiënten bevat.
 • Beperkte poliklinische controle van klinische kuurpatiënten.
 • Medische anamnese afnemen, lichamelijk oncologisch onderzoek uitvoeren, onderzoeken aanvragen en medicatie voorschrijven binnen aangegeven grenzen.
 • Differentiaal diagnoses opstellen en voorstel voor oncologische behandeling doen.
 • Voorschriften opstellen voor vochttoediening, paramedische zorg en verpleegkundige controles.
 • Infusen inbrengen en arteriële puncties voor bloedafname uitvoeren.
 • Assisteren tijdens (poli) klinische behandeling van oncologische patiënten.
 • Rapporteren in elektronisch medisch dossier, opstellen van ontslagbrieven.
 • Voortgangsgesprekken voeren met familie/naasten van de patiënt.
 • Toezien op naleving medische en verpleegkundige protocollen, richtlijnen en standaarden en bijdrage aan de ontwikkeling en/of aanpassing hiervan.
 • Inwerken van coassistenten en arts-assistenten met betrekking tot de gang van zaken op de verpleegafdeling.
 • Taken in het logistieke proces op de verpleegafdeling inclusief de planning van patiënten en een bijdrage aan het kwaliteitsproces.
 • Medisch redeneren en ontwikkelen van medische vaardigheden waarmee je artsen kunt ondersteunen in hun werkzaamheden.

Profiel

 • Hbo-v gediplomeerd, bij voorkeur aangevuld met de vervolgopleiding oncologieverpleegkundige of oncologische ervaring.
 • Bereid om de opleiding Physician Assistant te volgen.
 • Hart voor de oncologische zorg en wens om bij te dragen aan patiëntgerichte zorg.
 • Vaardig in verzamelen en interpreteren van medisch technische gegevens, in probleemanalyse en oordeelvorming; beschikt over een goed analytisch vermogen.
 • Communicatief vaardig, flexibel, stressbestendig.
 • Uitstekend kunnen werken in teamverband, ook multidisciplinair.
 • Beheersing van de Engelse taal.
 • Actief willen meedenken en handelen binnen een zich voortdurend ontwikkelende multidisciplinaire hoogcomplexe oncologie afdeling.
 • Motiverend en besluitvaardig en voelt je thuis in een ambitieuze academische omgeving waarin patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek de kerntaken zijn.
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De afdeling Medische Oncologie werkt nauw samen met het Radboud Centrum voor Oncologie. Multidisciplinair werken staat hierbij hoog in het vaandel. Dit geldt zowel voor de patiëntenzorg als de research. De verpleegafdeling, dagbehandeling en polikliniek zijn geïntegreerd om een goede stroomlijning in de behandeling voor onze patiënten te waarborgen. Er is extra aandacht voor adolescenten en jong volwassenen (AYA) met kanker, maar ook voor ouderen oncologie. Ingebed in patiëntenzorg vindt vroeg klinisch onderzoek, alsmede farmacologisch, pathologisch, genetisch en imaging gestuurd onderzoek plaats. Er is een nauwe relatie met het Laboratorium Tumorimmunologie.
 
Binnen de afdeling Medische Oncologie zijn momenteel 15 stafleden werkzaam (deels parttime verbonden aan onze afdeling). In maart rond onze eerste Physician Assistant zijn opleiding af. Enthousiaste en betrokken fellows, arts-onderzoekers, verpleegkundig specialisten en studenten dragen bij aan het onderwijs- en opleidingsklimaat van de afdeling.
 
Het Radboudumc streeft naar excellentie in alle academische taken, maar streeft er ook naar om de patiënt een belangrijke stem in het behandelteam te geven. Samenwerking binnen netwerken en partnerships zijn actuele Radboud thema’s om een optimale organisatie van oncologische zorg duurzaam vorm te kunnen geven.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Anja Timmer-Bonte, chef de clinique via (024) 361 34 57 of Joost Sijm, physician assistant Medische Oncologie. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 1 maart 2020.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Solliciteer naar functie

Meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer