Vacatures 82661-Hoogleraar-/-afdelingshoofd-Algemene-Interne-Geneeskunde
 • 40-48 uur per week
 • Onbepaalde tijd
 • Voor de duur van de benoeming
 • Publicatiedatum: 12 mei 2020
 • Sluitingsdatum: 2 juni 2020
 • Schaal HHA: min € 11791 - max € 14677 bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

De hoogleraar Algemene Interne Geneeskunde, tevens afdelingshoofd, vormt samen met de bedrijfsleider het Dagelijks Bestuur dat verantwoordelijk is voor de strategische keuzes en het goed functioneren van de afdeling en legt daarover direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Het afdelingshoofd richt zich vooral op de inhoud van de kerntaken onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg, terwijl de bedrijfsleider sturing geeft aan de bedrijfsvoering (personele zaken, financiën en logistiek).

De nieuwe leerstoelhouder/afdelingshoofd:
 • Is in staat om het huidige niveau van de afdeling voor de drie kerntaken te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.
 • Is eindverantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van de afdeling.
 • Geeft leiding aan de gehele afdeling op het gebied van de drie kerntaken en doet dit op een transparante en stimulerende wijze.
 • Waarborgt de eenheid van de afdeling door samenbindend leiderschap.
 • Stimuleert het wetenschappelijk onderzoek in de genoemde secties.
 • Zorgt voor uitstekende relaties met andere afdelingen, disciplines, huisartsen, ziekenhuizen in de regio, nationaal en internationaal.
 • Is actief in de patiëntenzorg.
 • Is actief in het onderwijs aan studenten en AIOS.
 • Houdt samen met het betreffende sectiehoofd jaargesprekken met de internisten met een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Trekt jonge talenten aan.

Profiel

De afdeling is op zoek naar een inspirerende, samenbindende en krachtige leider, die binnen Nederland wordt gezien als boegbeeld van de interne geneeskunde. Van de aan te trekken leerstoelhouder/afdelingshoofd wordt verwacht dat hij/zij:
 • een uitstekend, ervaren en veelzijdig internist is.
 • een sterke affiniteit heeft met en zich sterk maakt voor de Afdeling Interne Geneeskunde (AIG) als geheel en de in het structuurrapport verwoorde eenheid als eerste ambitie erkent.
 • een inspirerend leider is met uitstekende communicatieve vaardigheden en sterke samenbindende kwaliteiten.
 • kritisch meedenkt over optimale organisatiestructuren en binnen een dynamisch veranderende ziekenhuisstructuur de belangen van de AIG krachtig kan behartigen.
 • een bruggenbouwer is tussen de AIG en andere interne disciplines als ook met afdelingen binnen en buiten de organisatie.
 • richting geeft aan nationale en internationale ontwikkelingen in het vakgebied.
 • een voorbeeld is voor studenten, de AIOS interne geneeskunde en de internisten.
 • een excellente en gedreven onderzoeker is met een internationale reputatie.
 • een inspirerend docent is.
 • relevante bestuurlijke ervaring heeft.
 • ruimte biedt aan profilerende activiteiten binnen de sectie.
In termen van Radboudcompetenties betekent dit:
 • Klantgericht
 • Integer
 • Samenwerkend en samenbindend leiderschap
 • Zelfmanagement
 • Sturen op resultaat.
Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De Afdeling Interne Geneeskunde (AIG) is een van de grootste afdelingen binnen het Radboudumc met nationale en internationale bekendheid. De afdeling biedt binnen de domeinen van de infectieziekten, endocrinologie, vasculaire geneeskunde, acute geneeskunde, klinische farmacologie en diabeteszorg topreferente, hoog-complexe en innovatieve zorg.

De AIG levert patiëntenzorg op de polikliniek, een eigen verpleegafdeling met 25 bedden en coördineert de zorg op de Acute Opname Afdeling. Daarnaast heeft de AIG een groot laboratorium voor experimentele interne geneeskunde waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht.

Zowel binnen de AIG als binnen het Radboudumc wordt met een open visie gediscussieerd over optimale organisatiestructuren die het meest recht doen aan de dynamische ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. In het Radboudumc zijn klinische centra opgericht die zich richten op de speerpunten van de patiëntenzorg, zoals het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten, het Hart en Vaatcentrum en het Centrum voor Oncologie, die in nauwe samenwerking met de huidige afdelingen werken aan optimale inrichting van de patiëntenzorg. Ook binnen de afdeling zijn er verschuivingen zichtbaar: zo wordt de rol van acute geneeskunde steeds zichtbaarder en zijn er sterke samenwerkingsverbanden tussen verschillende secties. De AIG staat open voor een discussie over de optimale organisatiestructuur en zoekt een afdelingshoofd dat bij kan dragen aan deze dynamische discussie.

De huidige visie van de AIG van het Radboudumc is dat optimale patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleidingen geïntegreerd zijn gericht op het realiseren van persoonsgerichte zorg die recht doet aan de Radboudumc missie To have a significant impact on healthcare.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

De sollicitant wordt geacht om naast de motivatiebrief een beknopt cv op te sturen met daarin opgenomen:
 • aan de functie gerelateerde kwalificaties.
 • aan de functie gerelateerde werkervaring.
 • de top 5 publicaties inclusief onderbouwing waarom een specifieke publicatie gekozen is.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. Henri Marres, voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De leerstoelonderbouwing kan worden opgevraagd bij Sophie Janssen-Rutten, secretaris van de benoemingsadviescommissie. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Het Radboudumc streeft naar een meer evenredige man- vrouwvertegenwoordiging binnen de functie van hoogleraar en geeft er bij gelijkwaardige geschiktheid de voorkeur aan om een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Graag solliciteren vóór 2 juni 2020.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer