Vacatures 84201-Projectmanager-Longkankernet
 • 32-36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 1 jaar, met zicht op verlenging afhankelijk van voortgang project
 • Publicatiedatum: 23 juni 2020
 • Sluitingsdatum: 7 juli 2020
 • Schaal 10: min € 2826 - max € 4481 bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Longkankernet is een samenwerking dat plaatsvindt binnen de regio Zuidoost-Nederland met het Radboudumc, CWZ, Maasziekenhuis Pantein en Elkerliek. De ziekenhuizen binnen Longkankernet opereren vanuit eenzelfde basisstrategie (excellente en innovatieve longoncologische zorg dichtbij en rondom de patiënt) met netwerkvorming als belangrijk speerpunt. Aan de projectmanager de taak om het projectstructuur binnen Longkankernet te leiden met als doelstelling uitvoering te geven aan de innovatieagenda en de positionering van Longkankernet in samenspraak met de betrokken ziekenhuizen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van middellange termijn beleidsplannen voor longkankernet.

Projectmanagement:
 • Stelt op en bewaakt een plan van aanpak voor het project, inclusief budgettering, fasering, doorlooptijd en kosten.
 • Geeft leiding aan een projectteam.
 • Rapporteert aan programmaraad.
 • Draagt zorg voor het plannen en verdelen van werkzaamheden binnen het project, is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang en de kwaliteit.
 • Schakelt tijdig en gericht derden in, stuurt en begeleidt de kwaliteitscontrole van de werkzaamheden.
 • Bewaakt de afstemming van werkzaamheden binnen het project en met andere projecten en stuurt bij.
 • Levert adequate bedrijfsvoering- en managementinformatie en heeft daarbij een signaal- en adviesfunctie.
 • Adviseert over en stelt contracten met leveranciers op en ziet toe op de naleving van de afspraken.
 • Initieert en ontwikkelt uniforme kaders en procedures voor het verbeteren en verder ontwikkelen van producten en/of middelen.
 • Draagt zorg voor adequate kennis- en informatieoverdracht naar de organisatie of aanverwante projecten.
 • Realiseert de projectdoelstelling, evalueert de projectresultaten en draagt het project over aan de organisatie.
Beleid:
 • Is verantwoordelijk (samen met de inhoudsdeskundige) voor de ontwikkeling en realisatie van het beleid binnen het samenwerkingsverband Longkankernet.
 • Analyseert ontwikkelingen en adviseert ten behoeve van middellange beleidsplannen op een beperkt aandachtsgebied.
 • Coördineert de ontwikkeling en implementaties van de innovatie agenda van Longkankernet.
 • Geeft uitvoering aan de kwaliteitsparagraaf onderdeel van de samenwerkingsverband Longkankernet en monitort de verbeterplannen van de betrokken ziekenhuizen.
 • Signaleert financiële ontwikkelingen/mogelijkheden aangaande behandelingen binnen Longkankernet en adviseert hierover.
 • Schrijft mee in subsidieaanvragen om meer gelden te genereren voor Longkankernet.
Advisering:
 • Onderzoekt, adviseert over en evalueert de toepasbaarheid van (nieuwe) middelen en producten.
 • adviseert proactief en neemt deel aan in- en externe overleggen en fungeert als specialistisch vraagbaak op het eigen aandachtsgebied.
Uitvoering:
 • Coördineert activiteiten en de totstandkoming van producten en middelen op het eigen, beperkte aandachtsgebied.
 • Realiseert specialistische werkzaamheden op het eigen, beperkte aandachtsgebied.
 • Interpreteert bevindingen op basis van patiënt relevante uitkomsten en resultaten van audits en presenteert de bevindingen, zowel mondeling als schriftelijk.

Profiel

Je bent als projectmanager de verbindende factor tussen de partners in het netwerk. Je ondersteunt hen bij het uitwerken van de innovatieagenda van Longkankernet.

Je hebt kennis van:
 • Het aandachtsgebied.
 • Methoden en technieken voor projectmanagement.
 • Relevante wet- en regelgeving.
 • De taken en functionele verhoudingen van het partners binnen Longkankernet.
Je hebt vaardigheid in het:
 • Leidinggeven.
 • Resultaat- en klantgericht werken en het motiveren van anderen hiertoe.
 • Verzamelen, analyseren en presenteren van resultaten.
 • Communiceren met onder andere opdrachtgevers, derden en gebruikers.
 • Procesmatig denken en handelen.

Organisatie

Binnen het Longkankernet worden relevante kennis en faciliteiten beschikbaar gesteld aan het hele netwerk en worden zodanig ingezet en verder ontwikkeld dat zij maximaal ten dienste staan van patiënten en professionals in het netwerk. Door samen te werken kunnen we onze kwaliteit, innovatiekracht en doelmatigheid vergroten door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en te implementeren. Dat komt uiteindelijk alle patiënten ten goede en daar is het ons om te doen.

Longkankernet is van alle partners en alle partners dragen dezelfde verantwoordelijkheden voor het opbouwen en verbeteren van het programma. Binnen het Longkankernet hebben alle partners een evenredig aandeel en verantwoordelijkheid. De aanstelling als projectmanager ligt bij het Radboudumc echter ben je als projectmanager onderdeel van de organisatie van alle betrokken ziekenhuizen. Je legt verantwoording af aan de programmaraad bestaande uit een afvaardiging van de 4 ziekenhuizen.

Arbeidsvoorwaarden

Hoewel je als projectmanager onderdeel bent van de betrokken zieknhuizen van het Longkankernet en daar ook zichtbaar aanwezig bent, vindt de aanstelling plaats bij het Radboudumc.

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.

Deze vacature is opgesteld door de betrokken ziekenhuizen. Vragen over de vacature kunnen gesteld worden aan de commissieleden van deze vacature te weten:
 • Tim Smit, manager verkoop en strategie Pantein via (0485) 84 60 35.
 • Jerome Teerlink, manager bedrijfsvoering a.i. CWZ, 06 537 977 44.
 • Petra Koning-Boezeman, bedrijfsleider afdeling Longziekten Radboudumc, (024) 68 59 525.
Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 7 juli 2020.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie

meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer