Vacatures 94301-Head-of-Medical-Department-Reumatische-Ziekten-/-Kernhoogleraar-Reumatologie

Word jij onze nieuwe collega?

solliciteer direct

Over de vacature

 • 40-48 uur per week
 • Onbepaalde tijd
 • De benoeming is voor de duur van vijf jaar, met een maximum van twee keer vijf jaar
 • Schaal HHAmin € 12145 - max € 15117 bruto per maand bij volledig dienstverband
 • Sluitingsdatum: 11 maart 2021
 • Datum eerste gesprek: 13 april 2021

Functie­omschrijving

De wereld van de zorg verandert snel. Het Radboudumc staat voor persoonsgerichte, duurzame, innovatieve en betaalbare zorg, met als missie: ‘to have a significant impact on healthcare’. Om nog beter te voldoen aan deze missie heeft de Raad van Bestuur van het Radboudumc in 2020 de transitie...

lees meer

Functie­omschrijving

De wereld van de zorg verandert snel. Het Radboudumc staat voor persoonsgerichte, duurzame, innovatieve en betaalbare zorg, met als missie: ‘to have a significant impact on healthcare’. Om nog beter te voldoen aan deze missie heeft de Raad van Bestuur van het Radboudumc in 2020 de transitie ingezet naar een nieuw model voor besturing en organisatie. Hierin staat de vraag van patiënten, studenten en het onderzoek centraal en wordt multidisciplinaire, afdelings-overstijgende samenwerking gestimuleerd: ‘Fit for the Future’.

In het nieuwe model worden afdelings-overstijgende centra voor patiëntenzorg ingericht. Ook veranderen de samenstelling van de afdeling en de positie van de afdelingsleiding binnen de organisatie in het nieuwe model. De huidige afdelingen worden omgevormd tot Medical Departments. De belangrijkste taak van deze Medical Departments is om door het inrichten en ontwikkelen van een ‘top’ team van academische professionals vanuit het vakgebied bij te dragen aan de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Patiëntenzorg vindt plaats binnen de centra door de medische professionals van de Departments. De overige patiëntenzorgfuncties zijn in de centra gepositioneerd.

Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc. Zij geven invulling aan het academisch leiderschap dat inhoudelijk richting geeft aan onze drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hoogleraren vervullen bij uitstek een voorbeeldfunctie voor hun collega’s en studenten.
De positie van kernhoogleraar Reumatologie is nu vacant en zal worden gecombineerd met de positie van ‘Head of Medical Department’.

Het Medical Department Reumatische Ziekten heeft een belangrijke topreferente positie voor systemische auto-immuunziekten die wordt weergegeven door de nationale en internationale erkenning als expertisecentrum: door NFU/VWS als ‘Expertise Centre of Systemic Autoimmune Diseases en Pulmonary Hypertension’ en door de Europese Commissie als ‘European Reference Network ReCONNET’ (procedure vertraagd ten gevolge van COVID, positief advies ligt bij Europese commissie).

Het Medical Department werkt inhoudelijk samen met Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. Het doel van deze samenwerking is om gezamenlijk onderscheidend beter te zijn in de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, met behoud van wederzijdse zelfstandigheid en identiteit.


Profiel

De hoogleraar is reumatoloog en beschikt over de kwalificaties: uitstekend leidinggevend en verbindend vermogen: is een betrokken aanspreekpunt voor alle geledingen van het Medical Department. Geeft sturing, maakt keuzes en is in staat om talenten tot bloei te laten komen. uitstekende...

lees meer

Profiel

De hoogleraar is reumatoloog en beschikt over de kwalificaties:

 • uitstekend leidinggevend en verbindend vermogen: is een betrokken aanspreekpunt voor alle geledingen van het Medical Department. Geeft sturing, maakt keuzes en is in staat om talenten tot bloei te laten komen.
 • uitstekende wetenschappelijke staat van dienst, met affiniteit met de wetenschappelijke speerpunten van het Department: systemische auto-immuunziekten en reumatische ziekten met complexe comorbiditeit.
 • (inter)nationaal boegbeeld, beschikt over een uitgebreid netwerk en goed communicatief vermogen. Kan uitstekend duurzame netwerken aangaan zowel intern, in de regio, als (inter)nationaal.
 • is innovatiegericht; ziet kansen en ondersteunt initiatieven om nieuwe, medisch relevante technologie/innovaties te ontwikkelen die aansluiten bij de kernwaarden van het Radboudumc en bijdragen aan personalized healthcare.
 • inspirerend docent met aantoonbare affiniteit met en ervaring in onderwijs, signaleert talenten en enthousiasmeert deze voor het vak reumatologie.
 • een hoge integratieve intelligentie en zoekt naar nieuwe verbindingen tussen vakgebieden in en buiten het Radboudumc.
Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.


Arbeids­voorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

lees meer

Arbeids­voorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.


Afdeling

Het onderzoek van het Medical Department Reumatische Ziekten omvat het gehele spectrum ‘from molecule, to man, to population’. Kenmerkend is de intensieve samenwerking tussen het Laboratorium voor Experimentele Reumatologie, klinische onderzoeksgroepen en kliniek welke inspireert tot innovatieve...

lees meer

Afdeling

Het onderzoek van het Medical Department Reumatische Ziekten omvat het gehele spectrum ‘from molecule, to man, to population’. Kenmerkend is de intensieve samenwerking tussen het Laboratorium voor Experimentele Reumatologie, klinische onderzoeksgroepen en kliniek welke inspireert tot innovatieve projecten en patiëntgerichte onderzoeksvragen. De hoofdlijnen binnen het onderzoek zijn:

 • Het ontrafelen van de pathogenese van reumatische aandoeningen om te komen tot nieuwe effectieve therapieën en optimale diagnostiek, met focus op artrose, artritis en systemische sclerose.
 • Vroegdiagnostiek en behandeling van systemische auto-immuunziekten en hun complicaties, in het bijzonder systemische sclerose en lokale vormen van sclerodermie, inflammatoire myopathieën en pulmonale hypertensie.
Aan het Laboratorium voor Experimentele Reumatologie, onder leiding van het hoofd van het laboratorium/hoogleraar Experimentele Reumatologie, is door ReumaNederland de titel Research Centre of Excellence toegekend. De toekenning van het predicaat ‘EULAR centre of excellence’ aan het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek reflecteert dat het onderzoek een belangrijke pijler is van de samenwerking tussen beide centra.

Onderwijs en opleiding
Binnen het Medical Department wordt het onderwijs voor de studierichtingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen vormgegeven door de onderwijsstaf bestaande uit reumatologen en onderzoekers. Naast het basis curriculum, worden belangrijke bijdragen geleverd aan coaching van studenten, de RIMLS topmaster Molecular Mechanisms of Disease (MMD) en de minor Klinische Immunologie. Ook participeren verschillende leden van de onderwijsstaf in centrale commissies binnen het Onderwijsinstituut.

Het Medical Department herbergt een hoog gewaardeerde opleiding tot reumatoloog. In het kader van de samenwerking met de Sint Maartenskliniek loopt er een traject van ‘vervlechting’ van het perifere en academische deel van de opleiding. Binnen deze vervlechting komt er een nieuwe opleidingsstructuur tot stand, waarin gestreefd wordt naar meer continuïteit in de expositie aan chronische patiëntenzorg gedurende de hele opleiding. Ook maken AIOS door deze vervlechting kennis met werken op meerdere locaties. De vervlochten opleidingen worden ondersteund door een gezamenlijk opleidingsbureau op locatie Radboudumc.
 
Patiëntenzorg
Het Medical Department Reumatische Ziekten levert zorg aan patiënten met alle reumatische aandoeningen, met een duidelijk academisch focus in het kader van de Radboudumc strategie Keuzes Maken en de inhoudelijke samenwerking met de Sint Maartenskliniek. Speerpunten zijn systemische auto-immuunziekten, specifiek systemische sclerose, lokale vormen van sclerodermie en inflammatoire myopathieën en algemeen reumatische aandoeningen met complexe comorbiditeit. Hiertoe beschikt het Medical Department over een beperkt aantal klinische bedden op een goed geoutilleerde verpleegafdeling, waar sinds 2018 ook patiënten van de Sint Maartenskliniek kunnen worden opgenomen voor klinische analyse of behandeling.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.


Contact

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. Elke de Jong , voorzitter van de benoemingsadviescommissie. Het structuurrapport van de leeropdracht kan worden opgevraagd bij Renée Leclercq , secretaris van de benoemingsadviescommissie. Voor solliciteren gebruik de...

lees meer

Contact

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. Elke de Jong, voorzitter van de benoemingsadviescommissie. Het structuurrapport van de leeropdracht kan worden opgevraagd bij Renée Leclercq, secretaris van de benoemingsadviescommissie. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer direct’. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 
Het Radboudumc streeft naar een meer evenredige man- vrouwvertegenwoordiging binnen de functie van hoogleraar en geeft er bij gelijkwaardige geschiktheid de voorkeur aan om een vrouwelijke kandidaat te benoemen.

Graag solliciteren vóór 11 maart.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Meer informatie


Onze strategie persoonsgericht en innovatief

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. lees meer

Solliciteren bij het Radboudumc

 • Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

  lees meer


Werken bij het Radboudumc

 • Op deze pagina vertellen onze medewerkers wat werken bij het Radboudumc voor hen betekent.

  lees meer