Over het laboratorium voor Hematologie

Het Laboratorium voor Hematologie is een academisch specialistisch laboratorium waar u terecht kunt voor topreferente en -klinische diagnostiek voor hematologische patiënten. We passen specialistische technieken toe om complexe aandoeningen optimaal te kunnen vaststellen en behandelen.

Diagnose

Voor patiënten met (een verdenking op) een hematologische maligniteit voeren we complementaire vormen van diagnostiek uit.

lees meer

Diagnose

Voor patiënten met (een verdenking op) een hematologische maligniteit voeren we complementaire vormen van diagnostiek uit op het gebied van:

  • morfologische differentiatie;
  • immuunfenotypering;
  • moleculaire diagnostiek;
  • trombosediagnostiek;
  • hemostasediagnostiek. 

Op basis van deze uitslagen wordt de beste therapiekeuze bepaald.


Behandeling

We kunnen steeds vaker genetische en cellulaire afwijkingen aantonen die bepalend zijn voor de prognose en behandeling van een patiënt. Ook kunnen we veranderingen vaststellen die een cruciale rol spelen bij de pathogenese van de ziekte. Zo kunnen we behandelingen nog beter afstemmen op de patiënt.

Bepalingen

Met onze bepalingen voor minimale restziekte kunnen we tijdens en na een behandeling minimale aantallen maligne cellen aantonen.

lees meer

Bepalingen

Met onze bepalingen voor minimale restziekte kunnen we tijdens en na een behandeling minimale aantallen maligne cellen aantonen. Deze follow-up-bepalingen hebben een zeer hoge gevoeligheid. Daardoor kunnen we de respons op een bepaalde therapie nauwkeurig volgen en zijn we in staat om in een presymptomatische fase de terugkeer van een ziekte aan te tonen. Deze diagnostiek draagt hiermee in belangrijke mate bij aan de keuze van therapie.

Bewerking van stamcel­transplantaten

In ons laboratorium bewerken we hematopoïetische stamcellen uit beenmerg, perifeer bloed en navelstrengbloed om aan de patiënt toe te dienen als stamceltransplantaat.

lees meer

Bewerking van stamcel­transplantaten

In ons laboratorium bewerken we hematopoïetische stamcellen uit beenmerg, perifeer bloed en navelstrengbloed om aan de patiënt toe te dienen als stamceltransplantaat. Door middel van stamceltransplantatie kunnen we patiënten met een ernstige hematologische aandoening beter behandelen.

Na een stamceltransplantatie bepalen we met behulp van moleculaire diagnostiek of de stamcellen daadwerkelijk een repopulatie van bloedcellen teweeggebracht hebben. Naast stamcellen bewerken we ook monocytaire en lymfocytaire celpopulaties. Deze dienen als extra immuuntherapeuticum na een stamceltransplantatie. We verkrijgen de juiste populaties voor infusie bij de patiënt door middel van scheidings- en kweektechnieken.

Onderzoekslijnen

Binnen ons laboratorium kennen we de volgende onderzoekslijnen

  • Moleculaire hemato-oncologie
  • Trombose en hemostase
  • Moleculaire tumordiagnostiek
  • Snel naar