Over het laboratorium Medische Immunologie

Medische Immunologie verricht diagnostiek voor patiënten met een immunologisch of transfusiegerelateerd probleem.

lees meer

Over het laboratorium Medische Immunologie

Medische Immunologie verricht diagnostiek voor patiënten met een immunologisch of transfusiegerelateerd probleem. U kunt daarbij denken aan: 
 • immuundeficiënties (niet goed werkend afweersysteem);
 • hematologische aandoeningen zoals leukemie, Kahler, (non-)Hodgkin, auto-immuun hemolytische anemie;
 • allergieën;
 • auto-immuunziekten;
 • het matchen van bloedproducten en organen bij transplantatie en/of transfusie.

Vier vragen aan Irma Joosten

"Transplantatie mogelijk maken zonder gebruik van schadelijke medicatie.”

lees meer

Vier vragen aan Irma Joosten

Wereldwijd bestaat een groot tekort aan donoren. In totaal bestond de Nederlandse wachtlijst voor organen op 1 januari 2010 uit 1.288 patiënten. In 2009 zijn in Nederland 1.054 transplantaties uitgevoerd.* Als een patiënt het geluk heeft dat een match is gevonden, heeft hij nog een lange weg te gaan. Door weefselverschillen kan het lichaam van de patiënt de weefseldonatie afstoten. Om dit te voorkomen moet hij levenslang medicijnen nemen. Irma Joosten, hoogleraar Medische Immunologie, probeert hiervoor een oplossing te vinden. Ze vertelt over haar onderzoek waarmee ze het ongemak voor de patiënt zoveel mogelijk probeert te beperken.

1 Welke vraag hoopt u als hoogleraar te beantwoorden?

"De onderzoeksvraag komt hierop neer: hoe kunnen we ervoor zorgen dat schadelijke afweerreacties minimaal zijn bij orgaantransplantatie en bloedtransfusie? Hierbij wil ik onderzoeken of we iets kunnen leren van het zwangerschapsproces. Tussen moeder en kind bestaan ook volop genetische verschillen, terwijl een zwangerschap toch veelal probleemloos verloopt. Die vorm van tolerantie willen we graag bij transplantatie bereiken."

2 Hoe gaat u dat de komende jaren aanpakken?

"Het sleutelwoord is samenwerking. Om het onderzoek te kunnen doen, werken we vanuit het laboratorium nauw samen met de klinieken, researchafdelingen en andere academische ziekenhuizen. Zo zijn bijvoorbeeld de afdelingen Nierziekten, Hematologie en Dermatologie betrokken. Maar ook Gynaecologie, om te kijken wat we kunnen leren van een zwangerschap, als natuurlijk proces van tolerantie. Ieder heeft zijn eigen expertise. Samen weet je meer dan ieder apart. Werken binnen het Nijmegen Institute for Infection, Inflammation and Immunity (N4i) helpt hierbij. N4i is één van de zes onderzoeksinstituten van het UMC St Radboud."

3 Wat heeft de patiënt aan uw onderzoek?

"Bij transplantatie gebruikt de patiënt altijd levenslang afweeronderdrukkende medicijnen. Naast algemene bijwerkingen, zijn de langetermijneffecten van deze medicijnen nadelig voor de patiënt. Langdurig gebruik kan leiden tot verhoogde bloeddruk, schade aan de nieren, slechte weerstand tegen infecties en zelfs tumoren kunnen ontstaan. Door het onderzoek willen we ervoor zorgen dat patiënten hun nieuwe orgaan langer kunnen houden, dat ze medicatie kunnen afbouwen en minder last van bijwerkingen hebben. Eigenlijk komt het er dus op neer dat we in de toekomst orgaantransplantatie mogelijk willen maken zonder gebruik van schadelijke medicatie."

4 Wat is uw persoonlijke motivatie voor dit onderzoek?

"Ik ben gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam. Samen met de clinicus vertalen we onze kennis naar de patiënt, zodat deze een nog betere diagnose en behandeling krijgt. Vanuit het laboratorium hebben we zelf geen direct contact met patiënten. Wel werken we eraan om vanuit het laboratorium patiënten algemene informatie over het nut en de achtergrond van laboratoriumtesten te verstrekken, bijvoorbeeld via internet."


Transplantatie­immunologie

Medische Immunologie beoordeelt ook of donormateriaal voor orgaan- en stamceltransplantatie geschikt is voor de patiënt (compatibiliteitsonderzoek).

lees meer

Transplantatie­immunologie

Medische Immunologie beoordeelt ook of donormateriaal voor orgaan- en stamceltransplantatie geschikt is voor de patiënt (compatibiliteitsonderzoek). We doen dit op cellulair en humoraal niveau en voor álle ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Nederland. Hiervoor werken wij onder andere samen in het Europese netwerk Eurotransplant en de Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen (SEN). Ook kunnen we de immuunstatus van de patiënt monitoren ná de transplantatie.

Transfusiegeneeskunde


Transfusie­geneeskunde

Binnen het Radboudumc beheert het laboratorium Medische Immunologie de voorraad van bloedproducten en verzorgt de selectie en uitgifte daarvan. Ook zijn wij referentielaboratorium voor specialistische transfusiediagnostiek.

lees meer

Transfusie­geneeskunde

Binnen het Radboudumc beheert het laboratorium Medische Immunologie de voorraad van bloedproducten en verzorgt de selectie en uitgifte daarvan. Ook zijn wij referentielaboratorium voor specialistische transfusiediagnostiek. Naast routine bloedgroepserologische bepalingen, kunt u ook voor de meer complexe bloedgroepserologische bepalingen bij ons terecht.  Dit doen we ook voor ziekenhuizen in de regio. 

Op basis van de bepalingsresultaten adviseren wij specifieke, gematchte bloedproducten toe te dienen en geven wij transfusie-advies. Ook is het laboratorium Medische Immunologie verantwoordelijk voor de landelijke registratie van transfusiereacties. Deze registratie vindt plaats bij TRIP (Transfusie Reacties In Patiënten), het landelijk bureau voor hemovigilantie. 

 


Diagnostiek

U kunt bij ons voor verschillende onderzoeken en diagnoses terecht.

lees meer

Diagnostiek

U kunt bij ons laboratorium terecht voor:
 • uitgebreide bloedgroep-antigeen-bepalingen (inclusief DNA-typering);
 • specialistische transfusiediagnostiek;
 • diagnostiek bij (verdenking op) een auto-immuun hemolytische anemie;
 • diagnostiek bij (verdenking op) een transfusiereactie; 
 • diagnostiek bij (verdenking op) hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene; 
 • diagnostiek prenatale erytrocytenimmunisatie in de zwangerschap diagnostiek naar aanleiding van refractairiteit bij ondersteuning met trombocytentransfusies.

Adviesfunctie

Onze consulenten transfusiegeneeskunde kunnen u adviezen geven op bepaalde gebieden.

lees meer

Adviesfunctie

Onze consulenten transfusiegeneeskunde adviseren u over:
 • indicatiestelling (specialistisch) bloedproduct;
 • transfusiebeleid bij anemie, trombopenie, stamcel- en orgaantransplantatie;
 • aanvraag diagnostiek naar aanleiding van transfusieproblematiek (inclusief refractairiteit);
 • diagnostiek bij (verdenking op) een transfusiereactie,  AIHA, hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene, neonatale allo-immuun trombopenie.

Humorale en cellulaire immunologie


Over

Ook voor diagnostiek op het gebied van aandoeningen van het afweersysteem kunt u bij Medische Immunologie terecht. Wij hebben een uitgebreid bepalingenpakket voor het analyseren van humorale en cellulaire componenten.

lees meer

Over

Ook voor diagnostiek op het gebied van aandoeningen van het afweersysteem kunt u bij Medische Immunologie terecht. Wij hebben een uitgebreid bepalingenpakket voor het analyseren van humorale en cellulaire componenten.

Auto-antistoffen

In bloed en urine bepalen we auto-antistoffen. Daarmee diagnosticeren we: 
 • systemische auto-immuunziekten, zoals SLE, vasculitis en reumatoïde artritis;
 • orgaanspecifieke auto-immuunziekten, zoals auto-immuun hepatitis en diabetes.

Immuunglobuline, M-proteïne en complement onderzoek

We zijn referentielaboratorium voor specialistisch immuunglobuline en M-proteïne-onderzoek en  specialist op het gebied van complement onderzoek.

Allergiediagnostiek

We voeren allergiediagnostiek uit onder andere in samenwerking met het Regionaal Astma en Allergie Centrum voor Kinderen (RAACK).
 

Analyses

Onze cellulaire analyses bestaan uit fenotypische en functionele karakterisatie van diverse cellen van het immuunsysteem.

lees meer

Analyses

Onze cellulaire analyses bestaan uit fenotypische en functionele karakterisatie van diverse cellen van het immuunsysteem. Hiermee dragen we bij aan de diagnostiek van afweerstoornissen en monitoren we het immuunsysteem tijdens immunotherapie.  Daarvoor werken we veel met cellen uit perifeer bloed, maar we kunnen ook cellen uit andere weefsels analyseren. Ook voor het bepalen van bloedspiegels van diverse cytokines in het kader van afweerstoornissen kunt u bij ons terecht. 

Analyse op maat

In overleg doen wij analyses op maat naar nieuw ontwikkelde medicijnen of biologicals. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de cellulaire immuunrespons of de in vitro-effectiviteit van het nieuwe medicijn.
 

Adviesfunctie

Onze medisch immunologen kunnen u adviseren over een aantal zaken.

lees meer

Adviesfunctie

Onze medisch immunologen adviseren u over:
 • welke diagnostische tests het beste aansluiten bij uw vraagstelling;
 • hoe u de uitkomst van diagnostische bepalingen kunt interpreteren;
 • mogelijkheden voor analyses op maat.
 • Snel naar