Verwijzing voor esketamine neusspray

Aanmelden?

Er moet sprake zijn van een (ernstige) unipolaire depressie, waarbij geen respons is geweest op ten minste 3 farmacologische behandelstappen met antidepressiva waarvan tenminste 1 augmentatiestrategie (lithium, atypische antipsychotica of mirtazapine).

Een patiënt komt niet in aanmerking voor behandeling met esketamine in het geval van: 

 • Depressie in het kader van bipolaire stoornis
 • Recent myocardinfarct of cerebrovasculair accident (<6 weken)
 • Onbehandelde (instabiele) hoge bloeddruk
 • Zwangerschap

Wat gebeurt er als een patiënt is verwezen?

Eerst vindt er een intake plaats die gericht is op de indicatie voor esketamine. Daarna formuleren we een behandeladvies (desgewenst breder dan esketamine). 
Voor de aanvang van de behandeling krijgt de patiënt uitleg over de behandeling. Na de indicatie proberen we wachttijd tot de behandeling zo kort mogelijk te houden. 

Tijdens de eerste instelfase vindt de behandeling gedurende 4 weken 2x per week plaats. De bijwerkingen zijn in de meeste gevallen mild en de behandeling wordt over het algemeen goed verdragen. Alleen als er voldoende respons is waargenomen wordt er doorbehandeld in de optimalisatiefase. Gedurende 4 weken krijgt de patiënt dan 1x per week de behandeling. 
Hierna wordt tijdens de onderhoudsfase de frequentie van de behandeling verlaagd tot een minimum. Dit varieert van 1x per week tot 1x per 3 weken. 

De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Om dit goed te doen ontvangt de patiënt verschillende vragenlijsten gedurende het behandeltraject. Met name in de onderhoudsfase (maar soms ook al bij de instelfase) kan in overleg met de verwijzer verdere behandeling (bijv. psychotherapie) worden opgestart. De verwijzer blijft betrokken tijdens de behandeling, blijft de patiënt zien en beoordeelt mee bij de evaluatie van de effecten. 

Voor dit gehele traject wordt de patiënt om toestemming gevraagd om mee te doen aan het landelijk verzamelen van gegevens over de behandeling met esketamine neusspray. Zie hiervoor ook deze website.

Wat kan u van ons verwachten na de behandeling?

Wij rapporteren resultaat van de intake en eventueel later de behandeling terug aan de behandelaar/verwijzer. Daarnaast zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor overleg over de betreffende patiënt en betrekken u bij de evaluaties. U neemt de behandeling weer (geheel) over na afronding van de esketamine neusspray behandeling.

Contact voor overleg

Neem hiervoor contact op met Dr. H.G. (Eric) Ruhe, psychiater

Verwijzen?

Verwijzing is mogelijk via Zorgdomein. Verwijzing via aanmeldbrief kan ook, lees hier onder wat daarvoor nodig is.

 

Wat we nodig hebben: 

 1. Complete aanmeldbrief met informatie over de bestaande en eerdere behandelingen voor depressie
 2. Alle documentatie van eerdere behandelingen
 3. kopie aanvraag machtiging verzekeraar t.b.v. esketamine neusspray bij depressie (zie de FAQ op www.ENC-NL.nl)

De aanmelding kan via:

 • mail: opnameaanvraag.psy@radboudumc.nl
 • fax: 024-3635130
 • post: Afdeling psychiatrie Radboudumc t.a.v. het Aanmeldbureau
  Reinier Postlaan 10
  Postbus 9101
  6500 HB Nijmegen
 • Overleg met de aanmeldcoördinator of de coördinerend psychiater kan via 024-8187160

Verwijsbrieven

Verwijsbrieven kunt u faxen, per post sturen of e-mailen, voor huisartsen geldt dat de verwijzing via Zorgdomein wordt verstuurd. lees meer

Verwijsbrieven

Verwijsbrieven kunt u faxen naar (024) 363 51 30, of per post of e-mail sturen naar:

Radboudumc
Afdeling Psychiatrie BackOffice Patiëntenzorg,
Huispost 966
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen.
E opnameaanvraag.psy@radboudumc.nl   

Verwijzers

U kunt contact opnemen met ons aanmeldbureau via 024-3613513 of opnameaanvraag.psy@radboudumc.nl

lees meer

Verwijzers

Huisartsen, psychiaters of andere medisch specialisten kunnen patiënten verwijzen naar de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Huisartsen uit de regio Nijmegen kunnen ook verwijzen via Zorgdomein. Onze verwijsmogelijkheden zijn erop gericht zo snel mogelijk passende zorg voor uw patiënt te bieden. Hiervoor hebben we een aanmeldcoördinator.

Tel. 024-8187160
E. opnameaanvraag.psy@radboudumc.nl 
 


Contact aanmeldbureau psychiatrie

Aanmeldfunctionaris

024-3613513
contactformulier

Verwijs­procedures polikliniek

Patiënten kunnen worden verwezen door huisarts of medisch specialist voor diagnostiek en behandeladvies of second opinion.

lees meer

Verwijs­procedures polikliniek

Diagnostische polikliniek

Patiënten kunnen worden verwezen door huisarts of medisch specialist voor diagnostiek en behandeladvies of second opinion. Bij de verwijzing graag altijd de medische gegevens alsmede de afschriften van informatie over eerdere psychiatrische of psychologische behandelingen toevoegen.

Aanmelden

Aanmelding kan via Zorgdomein, schriftelijk of per fax.

Schriftelijke aanmelding 

Polikliniek psychiatrie
Radboudumc
Huispost 961
Afdeling Psychiatrie
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Fax: (024) 3635130

Twijfelt u over verwijzing of wilt u overleggen over uw patiënt? Bel dan met onze aanmeldcoördinatoren: 024-8187160.
 


Persoonsgericht advies antidepressiva met medicatie­review en farmacogenetica

Veel depressieve patiënten rapporteren bijwerkingen en/of onvoldoende effect van hun huidige antidepressieve medicatie. Een persoonsgericht medicatieadvies kan uitkomst bieden. Dit advies kan lijden tot een reductie van behandelduur en/of ligdagen en het verbeteren van de prognose van de patiënt. lees meer

Persoonsgericht advies antidepressiva met medicatie­review en farmacogenetica

Achtergrond

Veel depressieve patiënten rapporteren bijwerkingen en/of onvoldoende effect van hun huidige antidepressieve medicatie. Een persoonsgericht medicatieadvies kan uitkomst bieden. Dit advies kan lijden tot een reductie van behandelduur en/of ligdagen en het verbeteren van de prognose van de patiënt.

Ons aanbod: Medicatiereview en Farmacogenetica

 • Medicatiereview: via een medicatiereview trachten we de medicatiekeuze af te stemmen op de comorbiditeit en medicatielijst (met betrekking tot interacties en contra-indicaties). Bovendien zoomen we verder in op bijwerkingen, richtlijnen, indicaties, compliance en wensen van de patiënt. 
 • Farmacogenetica: aan de hand van de leidraad ‘farmacogenetica voor de dagelijkse psychiatrische praktijk’ kijken we of onderzoek naar CYP-enzymen geïndiceerd is om zo te bepalen of de dosis of het middel aangepast dient te worden.

Op basis van bovenstaande informatie geven we een geïndividualiseerd advies. 

Aanmelden? 

De uitgangspunten voor het aanmelden zijn:  

 1. Er is sprake van een depressieve stoornis volgens DSM-5 criteria (hoofddiagnose).
 2. Er is vermoedelijk een indicatie voor het gebruik van een antidepressivum.
 3. Er is of was sprake van veel bijwerkingen en/of  ineffectiviteit bij eerder gebruik van een antidepressivum.

Verwijzen

 • Verwijzen kan via zorgdomein: referentie medicatiereview/ BB Arnold.
 • Over de aanmelding kunt u telefonisch overleggen via 024-3666495. Vraag naar Pim Arnold (ANIOS) of Joost Janzing (Psychiater) of de aanmeldcoördinator.
 • We beoordelen de aanmelding op geschiktheid. 

Wetenschappelijk onderzoek

Wij vragen een deel van de patiënten om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Wij werken volgens de meest actuele richtlijnen op dit gebied.


Verwijzing voor esketamine neusspray

Esketamine neusspray wordt gebruikt als behandeling bij (ernstige) unipolaire, therapieresistente depressie. 

lees meer

Stemming+

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen. U kunt volwassenen en ouderen met stemmingsklachten doorverwijzen naar onze polikliniek of medisch psychiatrische unit (MPU). lees meer

Stemming+

Stemming+, zo heet het zorgaanbod van de afdeling Psychiatrie op het gebied van stemmingsstoornissen. Het omvat de zorg voor zowel volwassenen als ouderen. Mensen kunnen hier terecht voor diagnostiek en gericht behandeladvies, second of third opinions en (kortdurende) behandeling van stemmingsstoornissen. Juist als het wat ‘complexer’ wordt. Bijvoorbeeld als iemand al meerdere depressies heeft gehad, er comorbide stoornissen (zowel psychiatrisch als somatisch) spelen, psychiatrische problemen rondom de zwangerschap optreden, of juist als iemand op late leeftijd ineens depressief wordt. 

Centrum voor Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen, onderscheid te maken tussen oordelen en waarnemen en de automatische piloot uit te schakelen. Centraal staat de aandacht voor het hier en nu. lees meer

Centrum voor Mindfulness

Mindfulness Based Cognitieve therapie (MBCT) is een training die meditatietechnieken combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie. MBCT wordt als onderdeel van de behandeling vergoed indien er sprake is van psychische stoornis.

Ontwikkelings- stoornissen

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen. U kunt volwassenen met (een vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen doorverwijzen naar onze polikliniek. lees meer

Ontwikkelings- stoornissen

Ontwikkelingsstoornissen beinvloeden de ontwikkeling van een persoon op al zijn levensgebieden. Mensen kunnen hier terecht voor diagnostiek en gericht behandeladvies, second of third opinions en (kortdurende) behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADHD, de autismespectrumstoornissen en borderline persoonlijkheidsstoornissen al dan niet in combinatie met een andere psychische of somatische aandoening. 

Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of het acute karakter niet thuis kunnen worden behandeld of op andere afdelingen binnen het Radboudumc. lees meer

Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Op onze High Intensive Care wordt zeer intensieve zorg en begeleiding geleverd aan psychiatrische patiënten. Daarnaast behandelen wij ook patiënten die zowel een psychiatrische als een somatische aandoening hebben. We hebben zeer moderne faciliteiten en onze inrichting is gebaseerd op het concept 'healing environment'. Dit heeft een positieve invloed op het welbevinden en het gedrag van de patiënten en medewerkers.

Via dit webformulier kunt u uw patiënt doorverwijzen.


Bezoekadres adres en route

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Bezoekadres adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

We hebben verschillende bezoekadressen:

 • Psychiatrie polikliniek 961
 • Medisch psychiatrische unit (MPU) 963
 • Centrum voor Mindfulness 974

Huispostnummer: 961

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961
 • Medewerkers
 • Intranet