Regionale samenwerking loopbaanIC

De IC’s van Radboudumc, CWZ, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein vormen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek samen één IC regio. Dat doen we in het belang van hoogwaardige IC zorg voor patiënten.

Wil jij als IC verpleegkundige, nu en in de toekomst, in een boeiende werkomgeving aan de slag? Wij bieden jou unieke carrièrekansen bij een academisch, een topklinisch en een regionaal ziekenhuis.

In de regio leiden we collega’s samen op en wisselen we collega’s uit. We delen kennis, voeren samen onderzoek uit en stemmen onze werkwijzen waar mogelijk op elkaar af. Dat maakt de IC regio extra aantrekkelijk voor jou én voor de patiënt.

Bekijk eens welke IC het beste aansluit bij jouw achtergrond en loopbaanwensen op www.loopbaanic.nl. Wij komen graag met je in contact!
Werken bij Verpleegkundige

Werken als verpleegkundige in het Radboudumc

Werken als verpleegkundige in het Radboudumc is vaak anders dan in de meeste ziekenhuizen. Het vak van verpleegkundige is hier altijd in ontwikkeling. Je krijgt hier te maken met uitzonderlijke ziektebeelden en complexe patiëntencategorieën. Dat maakt je werk bijzonder én interessant. lees meer

Werken als verpleegkundige in het Radboudumc

Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg. Ook hebben we een belangrijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Die taak vervullen we door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs & opleiding te verzorgen. Door deze taken is het vak van verpleegkundige continue in ontwikkeling en krijg je te maken met complexere patiëntcategoriën. Dit houdt in dat mensen die in een ander ziekenhuis niet kunnen worden geholpen, worden doorverwezen naar het Radboudumc voor een diagnose of een behandeling. Dit maakt jouw werk als verpleegkundige soms pittig, maar vaak ook interessant en afwisselend. 

Zorg, onderzoek en onderwijs

Als verpleegkundige profiteer je van de verwevenheid van zorg, onderzoek en onderwijs. Je bent vaak betrokken bij onderzoek van de wetenschappers van het Radboudumc. Resultaten van onderzoek worden ook vaak snel toegepast op de werkvloer. Naast onderzoek zorgt ook het vele onderwijs voor veel nieuwe impulsen. Het vak van verpleegkundige blijft in een academisch ziekenhuis dus continue in beweging.

Toekomstbestendig verplegen

De ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en de zorg in het bijzonder leiden ertoe dat er in de toekomst behoefte is aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag bij verpleegkundigen.  Het Radboudumc richt zich op een heldere verdeling in twee beroepsgroepen met ieder hun eigen beroepstitel, deskundigheidsgebied, bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingsniveau. We zorgen op deze manier voor voldoende differentiatie, voor zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen. De eerste afdelingen zijn al in een ontwikkeltraject en starten in 2022 met de nieuwe manier van werken.  

Kennismaken met de afdeling

We laten je graag zien hoe het is om op een academische verpleegafdeling te werken. Tijdens een oriënterende meeloopdag vertellen we je graag over de patiëntencategoriën, behandelmethoden en de loopbaanmogelijkheden. Je loopt mee met een ervaren verpleegkundige en je kunt vragen stellen. Jij bepaalt of je solliciteert op de afdeling. Is er nu geen formatieruimte of je wil nog niet solliciteren, geen probleem. We nemen je op in onze talentpool en we houden contact. 

Je vindt hier een overzicht van de afdelingen die een meeloopdag aanbieden.  

Weet je nog niet welke afdeling goed bij jou past en wil je wel in het Radboudumc werken? Wij helpen je graag verder. Je kan contact opnemen met Ilse van Steen, recruitment adviseur. Je kan een e-mail sturen, bellen of een whatsapp bericht sturen. Het telefoonnummer is 06-11650197

Loopbaan oriëntatie

Ben jij (bijna) gediplomeerd verpleegkundige en wil jij je oriënteren op een baan in het Radboudumc? Via onderstaande button kan je een afspraak plannen met onze Recruitment Adviseur. Wij helpen je graag op weg!

Plan zelf een afspraak

meeloopdagen


Meeloopdagen verpleegkundigen

Wil je een dag meelopen op een afdeling? Hier vind je een overzicht met de verschillende verpleegkundige afdelingen waar je kan meelopen. lees meer

Meeloopdag, talentpool, wederzijds selectiegesprek

Bij de meeste verpleegkundige afdelingen werken we met meeloopdagen, talentpools en wederzijdse selectiegesprekken. Ervaar zélf of het Radboudumc bij je ambities past. lees meer

Meeloopdag, talentpool, wederzijds selectiegesprek

Meeloopdag

Wil je weten hoe het is om als verpleegkundige in het Radboudumc te werken; kom een dag meelopen binnen een van onze thema's en ervaar het zélf. Bij de meeste verpleegkundige afdelingen is het mogelijk om een ochtend of middag mee te lopen. Het doel van de meeloopdag is om je op een informele manier kennis te laten maken met de afdeling en om elkaar te informeren over werkwijzen, ambities en opvattingen. Zodat we vervolgens samen kunnen bespreken in hoeverre dit over en weer aansluit. Zo kun je laagdrempelig kennismaken met het specialisme, de afdeling en het team.
Je kan je op onze website heel makkelijk aanmelden voor één of meerdere meeloopdagen bij het specialisme van jouw keuze. Als je ervaring en kennis passend is bij de afdeling (selectie op basis van CV), dan nodigen we je uit voor een meeloopdag. Is er over en weer een klik, dan neemt de afdeling je op in de talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Voorbereiding op je meeloopdag

Ter voorbereiding op je meeloopdag, nodigen we je uit om voorbeelden van persoonsgerichte verpleegkundige zorg binnen het Radboudumc te bekijken. lees meer

meer informatie


Podcast verpleegkundige als directeur

Het Radboudumc heeft 10 Verpleegkundig Directeuren benoemd. Waarom en wat gaan ze doen?

Je hoort het in deze podcast

Verpleegkundig onderzoek

"Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg." aldus Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap. lees meer

Verpleegkundig onderzoek

Onderzoek en onderwijs

Excellence in Nursing: "Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg." aldus Hester Vermeulen. De leerstoel Verplegingswetenschap levert niet alleen een bijdrage aan excellente zorg voor patiënten en hun familie, maar vooral ook door professionalisering en academisering van de verpleegkunde. Het onderzoek van Vermeulen valt in twee onderzoekslijnen uiteen. De eerste betreft het onderbouwen van  dagelijkse handelingen van verpleegkundigen. Deze worden geëvalueerd op verpleegsensitieve uitkomstmaten zoals ondervoeding, infecties, zelfredzaamheid en participatie. Hierdoor weten verpleegkundigen beter welke handelingen nodig of onnodig zijn. Dus welke verpleegkundige handelingen zij wel moeten doen of beter kunnen laten.

De tweede betreft het ontwikkelen van een innovatieve en professionele context voor verpleegkundigen. In een dergelijke context zijn verpleegkundigen in staat nieuw ontwikkelde kennis en innovaties toe te passen in de dagelijkse zorg aan patiënten en hun familie. De uitkomstmaten in deze lijn liggen niet alleen op het niveau van de patiënt, maar ook op het niveau van de professional (werktevredenheid, burn-out, leiderschap, interprofessionele samenwerking) en de organisatie (kwaliteit en kosten). Bij het onderzoek worden innovatieve onderzoeksmethodologieën gebruikt.
 

Publicaties en promoties

Hester Vermeulen heeft bijna 100 internationale publicaties, overwegend in medische bladen, en 300 nationale publicaties, overwegend in verpleegkundige vakbladen.  Zij was 10 jaar lang de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practic (2007-2017) en is tevens redactielid van Nurse Academy. Daarnaast is zij auteur van verschillende hoofdstukken over Evidence Based Practice (EBP), Richtlijn ontwikkeling, Leiderschap en Carrière paden voor verpleegkundigen. Daarnaast is zij redacteur van vier boeken betreffende Effectief Verplegen (2012), Implementatie van EBP (2015), Verpleegkundig Leiderschap (2017) en Organiseren van Gezondheid (verschijnt in 2018). Tevens begeleide zij zes promovendi naar een succesvolle verdediging en 15 zijn onderweg.


Onderwijs

Het onderwijs van Hester Vermeulen richt zich op Evidence Based Pracice, implementatie,  continue kwaliteitsverbeteringen, verpleegsensitieve uitkomstmaten en leiderschap. Zij is betrokken bij onderwijs aan geneeskunde studenten en biomedische wetenschappen van het Radboudumc, verplegingswetenschappen van het UMCU en  bachelor & Master Nursing Advanced Practice van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.


Praktijk

Naast academische producten initieerde of ontwikkelde Hester Vermeulen ook praktijkgerichte producten zoals inspirerende informatieve animatie over ‘onnodige zorg’,  een lijst van onnodige zorghandelingen voor verpleegkundigen,  een film ‘implementatie van EBP met dossierbesprekingen’, e-lecture over EBP, twee handzame boekjes met Critically Appraised Topics op vragen uit de dagelijkse praktijk. Ook initieerde zij de website www.verpleegkundigleiderschap.nu dat een kruispunt is voor onderzoek, onderwijs en de praktijk.

Verpleegkundig wetenschapper

De Verpleegkundig Wetenschapper draagt bij aan de academisering van de verpleegkundige beroepsgroep in het Radboudumc met als doel het verlenen van persoonsgerichte essentiële zorg in een professionele en innovatieve werkomgeving.

lees meer

Verpleegkundig wetenschapper

De Verpleegkundig Wetenschapper (VW’er) draagt bij aan de academisering van de verpleegkundige beroepsgroep in het Radboudumc met als doel het verlenen van persoonsgerichte essentiële zorg in een professionele en innovatieve werkomgeving. Dit alles om een significante impact op de gezondheidszorg te hebben door continue verbetering en innovatie van de verpleegkundige zorg voor de patiënt en hun familie.

Om dit te bereiken werken verpleegkundig wetenschappers voor de helft van hun uren in de directe patiëntenzorg en voor de andere helft van hun uren in onderzoek, onderwijs of beleid. Daarnaast zijn de leden van het platform actief in wetenschappelijk onderzoek, ziekenhuisbrede platformen, zoals de Verpleegkundige Advies Raad (VAR), het ziekenhuisbrede innovatienetwerk, kwaliteitsthema’s en onderwijs voor de HAN of de Radboud Health Academy.

De leden zijn op de hoogte van elkaars expertise en projecten en werken hierin samen. In het Radboudumc werken ongeveer 20 verpleegkundigen met een universitaire master op het gebied van verplegingswetenschap of epidemiologie waarvan 13 van hen de functie van verpleegkundig wetenschapper hebben. Zij worden begeleid door senior onderzoekers binnen de Verplegingswetenschap.


Regionale samenwerking loopbaanIC

De IC’s van Radboudumc, CWZ, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein vormen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek samen één IC regio. Dit biedt veel mogelijkheden voor IC-verpleegkundigen. naar LoopbaanIC

Adviesraad Verpleeg­kundigen & Paramedici VAR

De Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici (VAR) adviseert de Raad van Bestuur over het professionele handelen van onze verpleegkundigen en paramedici. lees meer

FLEX verpleegkundige

Het FLEXbureau is het interne uitzendbureau van het Radboudumc. Zij zorgen voor de invulling van tijdelijke vacatures in de zorg. Zo kun je kennismaken met verschillende specialismen en afdelingen in een academische setting.

opleidingen


Scholingsaanbod Radboudumc­Health Academy

De Radboudumc Health Academy verzorgt een groot aantal verpleegkundige vervolgopleidingen, waaronder 13 door het CZO erkende opleidingen. Bekijk ons scholingsaanbod. Onze studenten komen uit het hele land! naar scholingsaanbod
  • Medewerkers
  • Intranet