Regionale samenwerking loopbaanIC

De IC’s van Radboudumc, CWZ, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein vormen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek samen één IC regio. Dat doen we in het belang van hoogwaardige IC zorg voor patiënten.

Wil jij als IC verpleegkundige, nu en in de toekomst, in een boeiende werkomgeving aan de slag? Wij bieden jou unieke carrièrekansen bij een academisch, een topklinisch en een regionaal ziekenhuis.

In de regio leiden we collega’s samen op en wisselen we collega’s uit. We delen kennis, voeren samen onderzoek uit en stemmen onze werkwijzen waar mogelijk op elkaar af. Dat maakt de IC regio extra aantrekkelijk voor jou én voor de patiënt.

Bekijk eens welke IC het beste aansluit bij jouw achtergrond en loopbaanwensen op www.loopbaanic.nl. Wij komen graag met je in contact!
Werken bij verpleegkundigen

Werken als verpleegkundige

In het Radboudumc werken om en nabij de 2.000 verpleegkundigen. Wil je graag weten hoe een dag van een verpleegkundige in het Radboudumc eruit ziet? Kom een dag meelopen en ervaar het zélf.

lees meer

Werken als verpleegkundige

De verpleegkundigen werken verspreid over vele afdelingen, thema's en centra; alles georganiseerd rondom de patiënt. Ze zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald aspect van de zorg. Wat ze echter allemaal gemeen hebben is de drive om het beste te halen uit zichzelf. En zo kunnen ze patiënten de meest innovatieve en persoonsgerichte zorg bieden.
 

Meeloopdag

Wil je ook weten hoe het is om als verpleegkundige in het Radboudumc te werken; kom een dag meelopen binnen een van onze thema's en ervaar het zélf. Je kan je op onze website heel makkelijk aanmelden voor één of meerdere meeloopdagen bij het specialisme van jouw keuze. Als je ervaring en kennis passend is bij de afdeling (selectie op basis van CV), dan nodigen we je uit voor een meeloopdag.

We komen graag met je in contact!

Loopbaan-oriëntatie Verpleegkundigen

Ilse van Steen
Recruitment Adviseur

In verband met het Corona virus is het nu niet altijd mogelijk om op een verpleegafdeling mee te lopen.
Ben jij (bijna) gediplomeerd verpleegkundige en wil jij je oriënteren op een baan als verpleegkundige in het Radboudumc? Ik help je graag op weg.
06-11650197
contact

Onze visie op verpleegkundige zorg


Solliciteren bij het Radboudumc

Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc? lees meer

meeloopdagen


Meeloopdagen verpleegkundigen

Wil je een dag meelopen op een afdeling? Hier vind je een overzicht met de verschillende verpleegkundige afdelingen waar je kan meelopen.

lees meer

Meeloopdag, talentpool, wederzijds selectiegesprek

Bij de meeste verpleegkundige afdelingen werken we met meeloopdagen, talentpools en wederzijdse selectiegesprekken. Ervaar zélf of het Radboudumc bij je ambities past.

lees meer

Meeloopdag, talentpool, wederzijds selectiegesprek

Meeloopdag

Wil je weten hoe het is om als verpleegkundige in het Radboudumc te werken; kom een dag meelopen binnen een van onze thema's en ervaar het zélf. Bij de meeste verpleegkundige afdelingen is het mogelijk om een ochtend of middag mee te lopen. Het doel van de meeloopdag is om je op een informele manier kennis te laten maken met de afdeling en om elkaar te informeren over werkwijzen, ambities en opvattingen. Zodat we vervolgens samen kunnen bespreken in hoeverre dit over en weer aansluit. Zo kun je laagdrempelig kennismaken met het specialisme, de afdeling en het team.
Je kan je op onze website heel makkelijk aanmelden voor één of meerdere meeloopdagen bij het specialisme van jouw keuze. Als je ervaring en kennis passend is bij de afdeling (selectie op basis van CV), dan nodigen we je uit voor een meeloopdag. Is er over en weer een klik, dan neemt de afdeling je op in de talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Voorbereiding op je meeloopdag

Ter voorbereiding op je meeloopdag, nodigen we je uit om voorbeelden van persoonsgerichte verpleegkundige zorg binnen het Radboudumc te bekijken.

lees meer

meer informatie


Arbeids­voorwaarden

Medewerkers van het Radboudumc vallen onder de Cao van de universitair medische centra (Cao umc). Daarnaast bieden we een aantrekkelijk en uitgebreid pakket van arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden.

lees meer

Toekomst­bestendig verplegen

Toekomstbestendig verplegen in het Radboudumc. Wat houdt de functiedifferentiatie binnen het verpleegkundig domein eigenlijk in?

lees meer

Toekomst­bestendig verplegen

Verschil maakt kwaliteit

 
De ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en de zorg in het bijzonder leiden ertoe dat er in de toekomst behoefte is aan een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag bij verpleegkundigen. Tot op heden kent de Wet BIG één profiel voor verpleegkundigen, terwijl beroepsbeoefenaren worden opgeleid op MBO- én HBO-niveau. Ook binnen het Radboudumc wordt vaak nog geen onderscheid gemaakt.

 

Twee beroepsgroepen

Het Radboudumc gaat zich in de nabije toekomst richten op een heldere verdeling in twee beroepsgroepen met ieder hun eigen beroepstitel, deskundigheidsgebied, bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingsniveau. Opleiding en werkervaring bepalen tot welke beroepsgroep je hoort en hoe je in het BIG-register wordt geregistreerd. De verwachting is dat de Wet BIG medio 2018-2019 het onderscheid tussen MBO en HBO zal invoeren.
 

Functieprofielen

Omdat iedere verpleegkundige hetzelfde doet, gebeuren veel zaken maar deels. Dit heeft geen positief effect op de patiëntenzorg. Door te differentiëren krijgt iedere professional gelegenheid om te excelleren en optimaal aan te sluiten bij de zorgvraag van de patiënt. Hieruit blijkt: Verschil maakt kwaliteit. Er zijn generieke functieprofielen (V&VN) ontwikkeld voor beide functies (kern, deskundigheidsgebied, verantwoordelijkheden, taken, competenties). In 2018 wordt in het programma ‘Toekomstbestendig verplegen’ deze differentiatie in het Radboudumc verder vormgegeven.

 

Opleidingsprofielen

Sinds 1 september 2016 leiden alle hogescholen conform het profiel Bachelor Nursing 2020 verpleegkundigen op. Ook het MBO-onderwijs gaat een nieuwe kwalificatiedossier voor verpleegkundigen ontwikkelen. De afstemming tussen opleiding en praktijk (bekwaam in de context) alsmede de afstemming tussen opleidingen onderling (doorlopende leerlijnen) vallen onder één van de thema’s zoals hierboven beschreven.


Verpleegkundig onderzoek

"Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg." aldus Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap.

lees meer

Verpleegkundig onderzoek

Onderzoek en onderwijs

Excellence in Nursing: "Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg." aldus Hester Vermeulen. De leerstoel Verplegingswetenschap levert niet alleen een bijdrage aan excellente zorg voor patiënten en hun familie, maar vooral ook door professionalisering en academisering van de verpleegkunde. Het onderzoek van Vermeulen valt in twee onderzoekslijnen uiteen. De eerste betreft het onderbouwen van  dagelijkse handelingen van verpleegkundigen. Deze worden geëvalueerd op verpleegsensitieve uitkomstmaten zoals ondervoeding, infecties, zelfredzaamheid en participatie. Hierdoor weten verpleegkundigen beter welke handelingen nodig of onnodig zijn. Dus welke verpleegkundige handelingen zij wel moeten doen of beter kunnen laten.

De tweede betreft het ontwikkelen van een innovatieve en professionele context voor verpleegkundigen. In een dergelijke context zijn verpleegkundigen in staat nieuw ontwikkelde kennis en innovaties toe te passen in de dagelijkse zorg aan patiënten en hun familie. De uitkomstmaten in deze lijn liggen niet alleen op het niveau van de patiënt, maar ook op het niveau van de professional (werktevredenheid, burn-out, leiderschap, interprofessionele samenwerking) en de organisatie (kwaliteit en kosten). Bij het onderzoek worden innovatieve onderzoeksmethodologieën gebruikt.
 

Publicaties en promoties

Hester Vermeulen heeft bijna 100 internationale publicaties, overwegend in medische bladen, en 300 nationale publicaties, overwegend in verpleegkundige vakbladen.  Zij was 10 jaar lang de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practic (2007-2017) en is tevens redactielid van Nurse Academy. Daarnaast is zij auteur van verschillende hoofdstukken over Evidence Based Practice (EBP), Richtlijn ontwikkeling, Leiderschap en Carrière paden voor verpleegkundigen. Daarnaast is zij redacteur van vier boeken betreffende Effectief Verplegen (2012), Implementatie van EBP (2015), Verpleegkundig Leiderschap (2017) en Organiseren van Gezondheid (verschijnt in 2018). Tevens begeleide zij zes promovendi naar een succesvolle verdediging en 15 zijn onderweg.


Onderwijs

Het onderwijs van Hester Vermeulen richt zich op Evidence Based Pracice, implementatie,  continue kwaliteitsverbeteringen, verpleegsensitieve uitkomstmaten en leiderschap. Zij is betrokken bij onderwijs aan geneeskunde studenten en biomedische wetenschappen van het Radboudumc, verplegingswetenschappen van het UMCU en  bachelor & Master Nursing Advanced Practice van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.


Praktijk

Naast academische producten initieerde of ontwikkelde Hester Vermeulen ook praktijkgerichte producten zoals inspirerende informatieve animatie over ‘onnodige zorg’,  een lijst van onnodige zorghandelingen voor verpleegkundigen,  een film ‘implementatie van EBP met dossierbesprekingen’, e-lecture over EBP, twee handzame boekjes met Critically Appraised Topics op vragen uit de dagelijkse praktijk. Ook initieerde zij de website www.verpleegkundigleiderschap.nu dat een kruispunt is voor onderzoek, onderwijs en de praktijk.

Regionale samenwerking loopbaanIC

De IC’s van Radboudumc, CWZ, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein vormen op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek samen één IC regio. Dit biedt veel mogelijkheden voor IC-verpleegkundigen.

naar LoopbaanIC

Adviesraad Verpleeg­kundigen & Paramedici VAR

De Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici (VAR) adviseert de Raad van Bestuur over het professionele handelen van onze verpleegkundigen en paramedici. lees meer

FLEX verpleegkundige

Het FLEXbureau is het interne uitzendbureau van het Radboudumc. Zij zorgen voor de invulling van tijdelijke vacatures in de zorg. Zo kun je kennismaken met verschillende specialismen en afdelingen in een academische setting. naar FLEX

Afdelingen binnen het Radboudumc

Er zijn veel verschillende afdelingen binnen het Radboudumc. Op de meeste afdelingen zijn (gespecialiseerde) verpleegkundigen werkzaam. Bekijk welke afdeling jou aanspreekt. naar afdelingen

opleidingen


Beroeps­oriënterende stage

Scholieren van het voortgezet onderwijs (vmbo-t/kader, havo of vwo) met interesse in een mbo- of hbo opleiding verpleegkunde kunnen zich aanmelden voor een stageplaats in het Radboudumc. Voldoe je aan de voorwaarden dan gaan wij op zoek naar een geschikte stageplaats. lees meer

Scholingsaanbod Radboudumc­Health Academy

De Radboudumc Health Academy verzorgt een groot aantal verpleegkundige vervolgopleidingen, waaronder 13 door het CZO erkende opleidingen. Bekijk ons scholingsaanbod. Onze studenten komen uit het hele land! naar scholingsaanbod