Unieke samenwerking

Wat de unieke samenwerking voor jou als Chirurgisch Verpleegkundige betekent:

Dat je werkt op een verpleegafdeling waar drie specialistische teams (Orthopedie, Plastische, Trauma- en Neurochirurgie) binnen het thema ‘Brein, Bewegen en Reconstructie’ op een voor Nederland unieke manier samenwerken. Ieder team met zijn eigen dynamiek. Je werkt dedicated in één van de drie teams. Daarnaast maak je door de unieke samenwerking op een laagdrempelige manier kennis met de andere teams en specialismen binnen het thema. Er zijn ook mogelijkheden om voor kortere of langere tijd mee te draaien in een ander team. De samenwerking is nog in ontwikkeling en we leren elke dag dingen beter te doen.

Wat de unieke samenwerking van jou als Chirurgisch Verpleegkundige vraagt:

Dat je goed kunt samenwerken en van nature over de grenzen van je team heenkijkt. Je moet openstaan voor nieuwe ideeën en ook zelf het initiatief durven en kunnen nemen. Bijvoorbeeld door collega’s bij de behandeling van patiënten te betrekken als dit nodig is voor de beste zorg. Bovendien moet je flexibel zijn, tegen verandering kunnen en actief meedenken in hoe we iedere dag samen de zorg aan patiënten nog verder kunnen verbeteren.

Wat die unieke samenwerking jou als Chirurgisch Verpleegkundige oplevert:

We zijn met elkaar aan het ontdekken hoe we deze unieke samenwerking het beste kunnen inrichten. Nog lang niet alles is in beton gegoten, maar dat geeft jou ook veel ruimte om mee te denken en zelf met ideeën te komen. En ook al werken we als teams intensief samen, ieder team kent zijn eigen dynamiek mede ingegeven door de aard van de patiëntencategorie die binnen een specialisme (primair) behandeld wordt. Dit biedt jou de mogelijkheid om uiteindelijk te kunnen werken in het team dat het beste aansluit bij jouw persoonlijke voorkeur en wensen. Binnen BBR is er altijd wel een uitdagend team en specialisme dat past bij jouw ambities. Nu en in de toekomst.
Werken bij Meeloopdag chirurgisch verpleegkundigen BBR

Meeloopdag Brein, Bewegen en Reconstructie chirurgisch verpleegkundige

Ben jij benieuwd wat het betekent, vraagt en oplevert om als chirurgisch verpleegkundige in het Radboudumc te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Kom een middag meelopen bij de teams van het thema BBR.

lees meer

Meeloopdag Brein, Bewegen en Reconstructie chirurgisch verpleegkundige

Wil jij als chirurgisch verpleegkundige op een voor Nederland unieke manier multidisciplinair werken? In een samenwerking waarbij we de zorg zoveel mogelijk rondom de patiënt organiseren? Dit in een academische setting binnen een level-1 traumacentrum met interessante, hoogcomplexe patiëntcasussen? En waar we jou volop mogelijkheden bieden om je te blijven ontwikkelen? Kom dan werken binnen het thema Brein, Bewegen & Reconstructie bij het Radboudumc!

Aanmelden kan alleen als je (bijna) gediplomeerd verpleegkundige bent.

Aanmelden

Ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Ervaar zelf hoe de specialismen Orthopedie, Plastische, Trauma- en Neurochirurgie binnen het thema Brein, Bewegen en Reconstructie op een unieke manier samenwerken. schrijf je in

Waarom werken als verpleegkundige bij BBR?

 • “Het is erg leuk en interessant om in de koffiekamer die we delen elkaar te leren kennen en te horen wat er in de andere teams gebeurt.”

  lees meer


 • Academisch en hoogcomplex

  Wat academisch en hoogcomplex voor jou als Chirurgisch Verpleegkundige betekent:

  Dat je werkt in een academische setting en binnen een level-1 traumacentrum waar je elke dag te maken hebt met patiënten met hoogcomplexe, heel diverse en uitzonderlijke aandoeningen. Patiënten die vaak elders niet behandeld kunnen worden. Waarbij de zorg rondom de patiënt multidisciplinair is georganiseerd. Naast de zorg aan het bed heb je hierin als verpleegkundige een belangrijke coördinerende rol richting veel verschillende specialismen. Binnen het thema BBR werken we continu aan innovaties in de zorg en aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden vanuit wetenschappelijk onderzoek.

  Wat academisch en hoogcomplex van jou als Chirurgisch Verpleegkundige vraagt:

  Dat je snel moet kunnen schakelen en altijd met een brede blik naar patiënten kijkt. Het is bovendien belangrijk dat je bewust kiest voor werken op de academische verpleegafdeling BBR, dat je de ambitie hebt om doorlopend te blijven leren, mee wilt gaan in innovaties in de zorg en je wilt verdiepen in nieuwe specialismen en behandelmethoden. Maar het is ook belangrijk dat je jouw grenzen kent en in staat bent om op tijd de hulp van anderen te vragen als je zelf iets niet of onvoldoende weet. En dat je zelf het initiatief neemt in het op peil houden van de benodigde kennis en vaardigheden. Voor je eigen kwaliteit en die van het team.

  Wat academisch en hoogcomplex jou als Chirurgisch Verpleegkundige oplevert:

  Dat je denkvermogen elke dag geprikkeld wordt en je werk heel afwisselend en dynamisch is. Je komt doorlopend in aanraking met nieuwe facetten van de academisch medische zorg, ook buiten je eigen specialisme. Je leert daardoor continu en het houdt je werk erg interessant. En omdat je steeds betrokken bent bij innovaties in de zorg, blijf je vooroplopen in je vakgebied.

 • Doorlopend ontwikkelen

  Wat doorlopend ontwikkelen voor jou als Chirurgisch Verpleegkundige betekent:

  Dat je werkt op een academische verpleegafdeling waar we veel investeren in opleiding & scholing en in begeleiding. We bieden je de mogelijkheid je te verdiepen in specifieke aandachtsvelden en er zijn door het jaar heen veel scholingsmomenten rond verschillende (chirurgische) thema’s. Door het multidisciplinaire karakter van de zorg, kom je elke dag in aanraking met andere specialismen. En zijn er veel doorstroommogelijkheden: binnen je team, maar (als je dat wilt) ook naar andere teams binnen en buiten het thema BBR.

  Wat doorlopend ontwikkelen van jou als Chirurgisch Verpleegkundige vraagt:

  Dat je echt de ambitie hebt om te blijven leren en je kennis en vaardigheden op peil te houden; voor je eigen specialisme, maar ook daar buiten. Het is bovendien belangrijk dat je hierin zelf initiatief neemt en kansen die zich voordoen aangrijpt. Of nieuwe creëert. Je moet jezelf en het team continu willen verbeteren.

  Wat doorlopend ontwikkelen jou als Chirurgisch Verpleegkundige oplevert:

  Dat je jezelf in de breedte blijft ontwikkelen; zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Je leert continu en je wordt zo als mens en als zorgprofessional elke dag nog beter in wat je doet. Bovendien heb je doorgroei- en doorstroomperspectief, bijvoorbeeld naar een andere rol binnen je eigen team of naar een functie als verpleegkundige in een ander team.

Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen, dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Ervaring van een meeloopdag

Britt, verpleegkundige in een perifeer ziekenhuis, vertelt over haar meeloopdag bij Brein Bewegen Reconstructie.

lees meer

Ervaring van een meeloopdag

Britt vertelt...

'Als allround mbo verpleegkundige met 6 jaar werkervaring en opgebouwde kennis was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Na een jaar als trainee- en  flexverpleegkundige, heb ik veel ervaring opgedaan binnen een ander ziekenhuis. Mijn interesse in chirurgie was al snel gewekt tijdens dit jaar. Ik heb gezocht naar vacatures in Nijmegen en ik vond de talentpoolvacature voor verpleegkundige binnen het thema BBR. Ik werd direct enthousiast van de vacature.

Uitdagend, interessant, aanpakken, acute zorg, allemaal factoren die bij mij passen. Via de website van het Radboudumc meldde ik mij aan voor een meeloopdag en stuurde ik mijn motivatiebrief en cv. Ik kreeg snel een bericht terug, contact werd gelegd en de meeloopdag op korte termijn ingepland.

Chirurgie met specialisatie trauma, dit moet mijn baan worden en ik ben inmiddels begonnen!

Meeloopdag  

Ted Dijkers, teamleider op de afdeling, heeft mij uitgenodigd voor een meeloopdag. Geweldig, ik ben van mening dat ‘doen’ de manier is om dingen te leren en erachter te komen of het iets voor mij is.
 
Ik mocht zelf kiezen waar ik wilde meelopen: neuroplastische chirurgie, traumachirurgie of orthopedische chirurgie? Alle 3 geweldige specialismen, maar kiezen was niet moeilijk voor mij. Traumachirurgie was meteen het specialisme waar ik bij wilde meelopen.

Ik meldde mij ruim op tijd voor de meeloopdag en kreeg eerst kort uitleg van Ted Dijkers over wat deze ochtend voor mij zou inhouden. Ik kreeg de opdracht om te kijken waar ik persoonsgerichte zorg herkende en waar ik het juist miste. Voor deze dag werd ik gekoppeld aan Sabine, een ervaren verpleegkundige van de afdeling.
 
"Wat een warm onthaal", was een van de eerste dingen die ik dacht. Het voelde totaal niet vreemd, wat maakte dat ik ook ontspannen deze dag in ging. Vanaf het moment dat ik binnenkwam kreeg ik uitleg en werd ik gelijk betrokken bij de patiënten waar ik vandaag bij zou meelopen.
 
Ik kreeg een korte rondleiding op de afdeling en mocht gelijk meekijken met de artsenvisite. Ik heb met meerdere collega’s kennis gemaakt en vragen kunnen stellen over de patientengroep, behandelingen en innovaties op de afdeling. Ik had gelijk het gevoel dat we dingen van elkaar konden leren. Wat mij opviel tijdens de meeloopdag was dat de lijntjes kort zijn tussen de verschillende disciplines.

Opgenomen in de talentpool

Na de meeloopochtend had ik een evaluatiegesprek met Ted Dijkers en werden onze wederzijdse bevindingen uitgewisseld. We zaten gelijk op één lijn en ik werd opgenomen in de talentpool. Er werd mij verteld dat er op korte termijn vacatureruimte vrij zo komen bij het team traumachirurgie en dat ik dan uitgenodigd werd voor een selectiegesprek.

De meeloopdag zat erop, ik liep met een glimlach de afdeling af. Onderweg werd ik door toekomstige collega’s aangesproken met de vraag: "En, ga je solliciteren?" Mijn antwoord daarop was volmondig: "Ja!" Blijkbaar was het enthousiasme van mijn gezicht af te lezen.

De voordelen van de meeloopdag en talentpool zijn voor mij:

 • Ik heb mijn motivatiebrief en cv al gestuurd;
 • Ik heb de meeloopdag al gehad, ik weet nu zeker dat ik hier wil werken;
 • Ze hebben mij ontmoet en een eerste indruk; maar die heb ik ook!;
 • Je wordt als 1e op de hoogte gebracht wanneer er vacatureruimte vrijkomt; 
 • Zolang je in de Talentpool zit, word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op de afdeling én je ontvangt de Radbode.
Ik heb geen moment getwijfeld toen ik een mail kreeg dat er vacatureruimte vrij kwam! Soms komt iets op het juiste moment op je pad….voor mij was dat deze baan!'

Ben jij door dit verhaal benieuwd geworden naar wat het voor je betekent, vraagt en oplevert om in het Radboudumc te werken? Kom dan een ochtend of middag meelopen bij Brein Bewegen Reconstructie.


Meer weten?

teamleider

contact