Werken bij meeloopdag epic specialist

Meeloopdag

Ben jij nu zorgprofessional en wil jij Epic applicatiespecialist worden? Of ben jij al applicatiespecialist in de zorg en wil jij je in het Radboudumc specialiseren in Epic? Kom dan een ochtend of middag meelopen bij Informatie Management in het Radboudumc.

lees meer

Meeloopdag

Ben jij een zorgprofessional of een applicatiespecialist in de zorg die wil werken op een afdeling met een goede sfeer en met oprechte onderlinge betrokkenheid? Wil jij jezelf (verder) ontwikkelen op het gebied van Epic en zoek je een baan met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden? Vind je het bovendien belangrijk om jezelf in een prettig team en in een functie te blijven ontwikkelen omwille van betekenisvolle dataregistratie, die leidt tot waardevolle informatie voor patiënt, zorgprofessional én organisatie?

Kom meelopen bij Informatie management bij het Radboudumc

Ben jij benieuwd wat het betekent om als EPIC Applicatiespecialist in het Radboudumc te werken? Ben jij nu zorgprofessional en wil jij Epic applicatiespecialist worden?  Of ben jij al applicatiespecialist in de zorg en wil jij je in het Radboudumc  specialiseren in Epic? Wil jij ervaren welke impact je in deze rol hebt voor de patiënt? Kom dan een ochtend of middag meelopen bij Informatie Management in het Radboudumc.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij nu zorgprofessional en wil jij Epic applicatiespecialist worden? Of ben jij al applicatiespecialist in de zorg en wil jij je in het Radboudumc specialiseren in Epic? Ervaar dan hoe het is om bij het Radboudumc te werken! schrijf je in

Werken als Epic Applicatie­specialist bij Informatie Management betekent

 • “Als een collega ergens niet uitkomt en mij in de avonduren belt voor hulp, vind ik dat geen enkel probleem. We helpen elkaar hier waar dat nodig is. Dat is gewoon de sfeer bij ons.”

  lees meer


  Goede werksfeer, fijne werkplek

  Wat dit voor Epic applicatiespecialisten betekent

  Dat je op een afdeling werkt waar we oprecht kunnen zeggen dat we op een prettige manier en als collegiaal team met elkaar samenwerken en onderling contact hebben. In het werk, maar ook daarbuiten. We vinden het vanzelfsprekend dat we elkaar helpen. Als dat nodig is, ook buiten kantooruren. Er kan zich een probleem voordoen dat een collega die dienst heeft niet kan oplossen zonder jouw expertise. Dan pakken we de telefoon en bellen we elkaar. Die flexibiliteit en onderlinge betrokkenheid hebben we gewoon. En we vertrouwen elkaar, geven elkaar eerlijke en open feedback, maar weten ook dat dit kan binnen onze afdeling.
  En naast het werk doen we als afdeling regelmatig leuke dingen met elkaar. Zo hebben we hier bijvoorbeeld spelletjesavonden en een jaarlijks ontbijt met zowel de Kerst als met Pasen. Om maar eens wat te noemen. Echt leuke dingen die je ergens anders (zeker in de IT) vaak niet ziet en die werken bij ons extra prettig maken.
   

  Wat dit van Epic applicatiespecialisten vraagt:

  Dat je het vanzelfsprekend vindt om op een betrokken manier in een team te werken en ook actief bij te dragen aan de onderlinge sfeer. Je moet uit jezelf collega’s willen helpen, ook als dit geen verplichting is. Dat vraagt om een collegiale instelling en houding. Je moet bovendien goed om kunnen gaan met open en eerlijke feedback.
   

  Wat dit Epic applicatiespecialisten oplevert:

  Dat je een baan hebt op een afdeling waar hard gewerkt wordt, maar waar ook alle ruimte is voor ontspanning en voor leuke dingen buiten het werk. Dit zorgt voor extra plezier in je werk. Bovendien kun je altijd rekenen op de hulp van collega’s en bij hen aankloppen als je zelf ergens niet uitkomt. Dat geeft een veilig, zeker en prettig gevoel in je werk.

 • Persoonlijke ontwikkeling, blijven leren

  Wat dit voor Epic applicatiespecialisten betekent:

  Dat je werkt op een afdeling waar iedereen weet en begrijpt dat je de tijd nodig hebt om wegwijs te raken in het werk, het systeem, de organisatie en in de processen. De training voor certificering is best pittig. Maar je wordt daar goed in begeleid en geholpen door je collega’s. Met een achtergrond in de zorg helpen we je om de ICT onder de knie te krijgen. En als je uit de ICT komt heb je zo de mogelijkheid om de zorg te leren kennen. We hebben als afdeling een echte leercultuur. De Scrum-manier van werken geeft daarin extra houvast en structuur.
  Ons uitgangspunt is, dat iedereen zijn of haar eigen kwaliteiten heeft en we kijken altijd hoe we die kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen benutten en verder kunnen ontwikkelen. Zo heb je hier alle ruimte om je te verdiepen in een ander specialisme dat je interessant vindt. Je kunt dan bijvoorbeeld met een gespecialiseerde collega meekijken en je zo een nieuw specialisme aanleren. Deze brede en continue ontwikkeling binnen je vakgebied wordt ook gestimuleerd door de leidinggevenden. Verder zijn er veel mogelijkheden voor het volgen van trainingen en opleidingen. Soms zelfs bij Epic in de VS.
   

  Wat dit van Epic applicatiespecialisten vraagt:

  Dat je jezelf wilt blijven ontwikkelen en wilt blijven leren. Je moet daarin wel zelf het initiatief nemen en aangeven op welk vlak en op welke manier je jouw kennis verder wilt verbreden en verdiepen.
   

  Wat dit Epic applicatiespecialisten oplevert:

  Dat je in een omgeving werkt waar je nooit stilstaat in je ontwikkeling. En waar je door je collega’s en leidinggevenden gestimuleerd wordt om te blijven leren en zo het beste uit jezelf naar boven te halen. Vakinhoudelijk, maar ook persoonlijk. Dit houdt je werk interessant en het biedt je telkens perspectief voor je verdere toekomst binnen IM van het Radboudumc.

 • Vrijheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit

  Wat dit voor Epic applicatiespecialisten  betekent:

  Dat je op een afdeling werkt waar je ruimte krijgt voor flexibiliteit in je werk. Bijvoorbeeld om thuis te werken. Of dat je eerder of later begint, omdat dit beter aansluit bij je reistijd of privésituatie. Je maakt hierover met je leidinggevende afspraken die bij jou en bij de organisatie passen. Er wordt ‘op maat’ en in onderling overleg bepaald welke manier van werken het beste aansluit bij je behoefte en wensen. Het gaat erom dat je op jouw manier het beste functioneert en zo kunt excelleren in je werk. Maar het moet natuurlijk wel passen in de capaciteit/projecten die je team heeft. Daarbij is het belangrijk dat dit de continuïteit en kwaliteit van het werk van je team niet in gevaar brengt. Van ieder team moet altijd iemand van 8.00-17.00 uur ‘in huis’ aanwezig zijn. Je bent er als team samen voor verantwoordelijk dat het werk op tijd en goed wordt opgeleverd. Flexibel werken gaat daarom altijd in goede afstemming met het team.
   

  Wat dit van Epic applicatiespecialisten vraagt:

  Dat je jouw verantwoordelijkheid neemt in de manier waarop je jouw werk(tijden) concreet invult. En dat je dit altijd uit jezelf in goed onderling overleg en in afstemming met je teamcollega’s en met de leidinggevenden doet. Dit vraagt ook om de nodige zelfreflectie en om het proactief en eerlijk kunnen/durven aangeven als je moeite hebt om hier goed mee om te gaan.

   
  Wat dit Epic applicatiespecialisten oplevert:

  Dat je werkt op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij jouw persoonlijke behoefte en situatie met veel vrijheid en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Dit geeft je veel flexibiliteit en biedt je de mogelijkheid om op jouw manier uit te blinken in je werk.


 • Dynamiek, innovatie

  Wat dit voor Epic applicatiespecialisten betekent:

  Dat je werkt op een afdeling waar we continu bezig zijn met verdere verbetering en vernieuwing van Epic. Daarin werken we in Nederland samen met verschillende ziekenhuizen. Wij hebben binnen het Radboudumc in Epic al veel dingen ‘live’ staan, die andere ziekenhuizen (nog) niet hebben. Om die reden gebruikt Epic zelf het Radboudumc ook als referentieziekenhuis in Nederland.
  Een concreet voorbeeld van innovatie is het via internet direct aansluiten van (draagbare) bloeddrukmeters op Epic. Daarin zijn we de eerste in Nederland. Een ander voorbeeld is het via Epic mogelijk maken, dat patiënten thuis immunotherapie kunnen volgen. Hiervoor moesten zij tot voor kort altijd naar het ziekenhuis. Ook hebben we in het systeem een koppeling gemaakt met ambulances. Zo heeft de arts al voordat de patiënt aankomt op de Eerste Hulp alle actuele data over de situatie van de patiënt. Dit komt de kwaliteit en snelheid van behandelen echt ten goede. Andere (perifere) ziekenhuizen willen en kunnen vaak juist géén voorloper zijn in dit opzicht. Ze willen voorkomen dat zij te maken krijgen met alle problemen die vernieuwing en innovatie ook met zich meebrengen.
   

  Wat dit van Epic applicatiespecialisten vraagt:

  Dat je mee wilt en kunt gaan in vernieuwing en innovatie. Je moet tegen continue verandering kunnen en willen blijven leren om zo de ontwikkelingen te kunnen volgen. Bovendien moet je goed tegen de problemen kunnen die het als eerste toepassen van innovatieve oplossingen nu eenmaal met zich meebrengt en hiervan niet te gestrest of gefrustreerd raken. Het is belangrijk dat je dit juist als uitdaging ziet en dat je het interessant vindt om hier concreet aan bij te dragen.
   

  Wat dit Epic applicatiespecialisten oplevert:

  Dat je in Nederland (en Europa) vooroploopt in de ontwikkeling van Epic en werkt met het nieuwste van het nieuwste op dit vlak. De continue innovatie maakt je werk erg dynamisch en geeft veel afwisseling. Je staat nooit stil in je (vakinhoudelijke en persoonlijke) ontwikkeling en het houdt je werk interessant.

 • Waarde toevoegen aan de zorg

  Wat dit voor Epic applicatiespecialisten betekent:

  Dat je op een afdeling werkt waar het belangrijkste doel is de zorgprocessen en zorgcollega’s vanuit Epic maximaal te ondersteunen. We doen het uiteindelijk allemaal in het belang van de patiënt. Ziekenhuisbreed. Daar zijn we ons echt van bewust en dat zien we in de dagelijkse (zorg)praktijk ook concreet terug. IM/ICT en de zorg zijn eigenlijk twee aparte werelden, maar wij brengen beide werelden door ons werk bij elkaar. Wij trainen en coachen collega’s in de zorg ook bij het gebruik van Epic, zodat zij het systeem optimaal kunnen gebruiken. Zo kunnen zij zoveel mogelijk tijd daadwerkelijk aan de behandeling van patiënten besteden.

   
  Wat dit van Epic applicatiespecialisten vraagt:

  Dat je altijd denkt vanuit het belang van de afdelingen en dus vanuit de patiënt. En dat je oprecht en intrinsiek gemotiveerd bent om op jouw manier bij te dragen aan betere zorg(processen) voor patiënten en voor je collega’s in de zorg. Dat betekent ook dat je soms mogelijkheden/applicaties die Epic biedt eruit moet ‘filteren’ als jij denkt dat dit de zorg niet ten goede komt. Je moet daarin met elkaar best kritisch zijn en goede voelsprieten hebben voor waar zorgcollega’s echt op zitten te wachten. Het is verder belangrijk dat je klantgericht denkt en zorgcollega’s ook kunt adviseren, trainen en begeleiden, zodat zij maximaal profiteren van Epic. Je moet daarin proactief zijn en bereid zijn om zelf de klant in huis op te zoeken.


  Wat dit Epic applicatiespecialisten oplevert:

  Dat je vrijwel dagelijks ziet dat je echt concreet waarde toevoegt aan de zorg. Dat zit hem soms in heel kleine dingen. De resultaten die je op dit vlak behaalt, geven je extra voldoening en motiveren je om echt alles uit jezelf en je werk te halen. Bovendien werk je met verschillende afdelingen en partijen in het ziekenhuis en daarbuiten. Je zit dus niet alleen ‘tussen de vier muren van de IT’, maar je bouwt een mooi netwerk op en je hebt veel persoonlijk contact met zorgcollega’s en met andere betrokkenen.


Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Wij, de afdeling Informatie Management van het Radboudumc, werken doorlopend aan een 'Talentpool' van al gecertificeerde applicatiespecialisten Epic óf applicatiespecialisten met ervaring in de zorg die bij ons de opleiding tot applicatiespecialist Epic  willen volgen. Ambitieuze applicatiespecialisten met een passie voor de zorg die, nu of in de toekomst, geïnteresseerd zijn in een baan als applicatiespecialist bij een academisch ziekenhuis dat in Nederland vooroploopt in de toepassing en ontwikkeling van dit elektronisch patiëntendossier. Ervaren experts die het belangrijk vinden zichzelf in een prettig team en in een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid te blijven ontwikkelen. En om als ICT-er bij te kunnen dragen aan een stimulerende werkomgeving voor de collega’s in de zorg en aan de meest innovatieve en persoongerichte zorg voor onze patiënten.

Ook als we even niet direct een formatieplaats beschikbaar hebben, staan wij dus open voor contact met applicatiespecialisten (Epic) die willen ervaren of werken bij het Radboudumc bij hen past. Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen, dan nemen we je op in onze Talentpool. Zodra we op zoek zijn naar een nieuwe collega met jouw specifieke profiel, word jij uitgenodigd voor het daadwerkelijke selectiegesprek.

Rianne over werken bij Informatie Management

Mijn start bij het Radboudumc

'Als je als patiënt in een ziekenhuis komt, is een dokter iemand die alles weet en waar je naar luistert. Ik was benieuwd naar hoe een groot ziekenhuis als het Radboudumc achter de schermen werkt. Ik was er al vrij snel achter dat ik in een commerciële organisatie niet gelukkig word. Ik doe graag dingen waar voor mij meer zingeving achter zit. Het is mooi dat ik hier wat kan doen dat bijdrage levert aan het welzijn van mensen.
Ik werk inmiddels 9,5 jaar bij het Radboudumc. Ik ben begonnen op de afdeling Zorgadministratie. Na drie jaar ben ik gedetacheerd bij het Epic project voor de implementatie van het Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Omdat de zorg- en patiëntadministratie en belangrijk onderdeel van Epic is, sloot dit goed aan. Na afronding van dit project heb ik in 2014 de overstap gemaakt naar de afdeling Informatie Management. De grap is dat ik eerder altijd dacht: ik ga nooit in de ICT werken. Toch werk in nu in de ICT en dat doe ik met heel veel plezier!'
 

Mijn werk als applicatiespecialist

'Als applicatiespecialist Epic ben je betrokken bij het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de doorontwikkeling van het EPD. Hierin wordt alles vastgelegd rondom de patiënt. Van de persoonsgegevens van een patiënt tot alles wat er gebeurt tijdens een polibezoek, een opname of OK. Dit EPD hebben we vijf jaar geleden geïmplementeerd hier in het Radboudumc. Zo’n EPD vraagt om onderhoud. Dit komt omdat er steeds nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen die we in het systeem bouwen. We kijken waar gebruikers behoefte aan hebben en hoe we dat het beste in een systeem kunnen zetten, zodat het makkelijk te gebruiken is. Daar gaat het uiteindelijk om.'
 

De overdracht van zorg

'Daarnaast ben ik betrokken bij een aantal projecten. Eén daarvan is ‘Overdracht van zorg’. Dit project staat in het teken van het overdragen van zorg vanuit het Radboudumc naar de regio. Dus naar de huisartsen, verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg, andere ziekenhuizen en vice versa. Ik heb bewust voor dit project gekozen, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat wij zorg goed overdragen. Dit heb ik altijd al heel belangrijk gevonden. Het zou ontzettend fijn zijn als er in de toekomst een landelijk EPD komt. Dit zou inzicht bieden in medische gegevens van een patiënt, waar een ander ziekenhuis op kan voortborduren. Het is voor mij echt een uitdagend project. Een uitstapje van mijn eigen functie eigenlijk.
Op onze afdeling is er ruimte voor zulke uitstapjes. Op het moment dat je bepaalde ambities heb kun je die bespreken met je leidinggevende. Als je dit aangeeft wordt er gekeken in hoeverre daarin invulling gegeven kan worden.'
 

Betaalde opleiding

'Ik doe nu de opleiding Post-hbo Bedrijfskunde aan de HAN. Dat zit qua niveau tussen hbo en universiteit in en duurt in totaal 16 maanden. Je leert in die maanden de algemene aspecten van bedrijfskunde, maar dan heel praktijkgericht. De opleiding wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Radboudumc. Hier mag tijdens werktijd aan werken, omdat ik voor de opleiding ook analyses moet doen voor de afdeling.
Ik ben begonnen met deze opleiding door mijn oude leidinggevende. Hij heeft mijn worsteling meegemaakt toen ik besloot niet te solliciteren voor de functie als leidinggevende. Door mij hierop te wijzen heeft hij mij heel erg geholpen. Ik heb nog steeds de ambitie om ooit teamleider te worden, maar op toen ik functie vrijkwam was het nog te vroeg. Het is fijn om een goede basis te hebben. Na deze opleiding heb ik dat zeker.' 
 

Eén gezamenlijk doel

‘Als afdeling Informatiemanagement ondersteunen wij artsen en verpleegkundigen in hun werk zo goed mogelijk op ICT gebied, zodat zij zoveel mogelijk tijd overhouden voor de patiënt. Indirect spelen wij een belangrijke rol in de patiëntenzorg.  De ICT kan echter altijd beter. Het mooie is dat iedereen deze insteek heeft in ons ziekenhuis. Het kan áltijd beter.
Tegelijkertijd moet de gezondheidszorg betaalbaar blijven. Ook hierin speelt ICT een belangrijke rol. Als afdeling dragen we hier aan bij. Wat ik mooi vind is dat we als afdeling ontzettend hard werken, maar tegelijkertijd aandacht voor elkaar hebben. Iedereen is heel erg bezig om ervoor te zorgen dat iedereen lekker in z’n vel zit en dat je elkaar helpt en steunt wanneer dat nodig is. Zo zetten we met elkaar de schouders eronder.

In mijn ogen is het Radboudumc hét ziekenhuis dat op dit moment voorop loopt in de gezondheidszorg. Zeker als het om ICT gaat. Ik zou wel ergens anders heen kunnen, maar dan wordt het voor mij altijd minder dan wat het nu is. Voorlopig zit ik hier goed.’ 

Meer weten?

Leanne Vermaat-van Kempen
teamleider

contact