Werken bij Meeloopdag FLEX verpleegkundigen

Meeloopdag FLEX verpleegkundige (ervaren)

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige in het Radboudumc te werken? En ben jij een gediplomeerd verpleegkundige? Kom dan een ochtend of middag meelopen bij FLEX!

lees meer

Meeloopdag FLEX verpleegkundige (ervaren)

 

Wil jij als verpleegkundige werken in een constructie waarbij je zelf je werktijden bepaalt en tegelijkertijd een vast dienstverband hebt? Dit in een academische setting, waar je dagelijks in aanraking komt met complexe en zeldzame ziektebeelden? Vind je het bovendien belangrijk om met veel afwisseling op verschillende afdelingen te werken en vanuit je kennis en ervaring concreet toegevoegde waarde in de zorg te leveren? Kom dan nu je ervaring inzetten als FLEX verpleegkundige in het Radboudumc! 

Aanmelden kan alleen als je een gediplomeerd verpleegkundige bent.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een ervaren verpleegkundige en wil je weten hoe het is om als FLEX verpleegkundige te werken? Meld je aan! schrijf je in

Waarom werken bij FLEX?

 • “Ik ben een tijdje uit de zorg geweest, want ik kreeg kinderen. Sinds kort werk ik als FLEX verpleegkundige, omdat dit perfect te combineren is met de zorg voor mijn gezin.”

  lees meer


  Zelf je werktijden bepalen  Wat dit voor FLEX verpleegkundigen betekent:

  Dat je in belangrijke mate zelf bepaalt op welke tijden je werkt. In het planningssysteem Mijn Rooster dat we binnen het FLEXbureau gebruiken, kun je aangeven wanneer je niet-beschikbaar bent. Bij het inroosteren van jouw diensten houden we hier rekening mee. Zodra we een dienst binnen krijgen op een afdeling waar jij ingezet kunt worden en je hebt aangegeven beschikbaar te zijn, benaderen we jou hiervoor. We plannen gemiddeld 1 tot 3 maanden vooruit. Daarnaast vragen we je om in je beschikbaarheid rekening te houden met ad hoc-aanvragen. Maar pas als je definitief aangeeft dat je de dienst kunt werken, bevestigen we dit en word je ingeroosterd. En ook al werk je als verpleegkundige op een flexibele manier, je hebt  wel een vast dienstverband met het Radboudumc met een vast aantal uren.

  Wat dit van FLEX verpleegkundigen vraagt:

  Dat je de discipline hebt om vroegtijdig je beschikbaarheid aan te geven en het vanzelfsprekend vindt om wijzigingen hierin op tijd te melden. En dat je je realiseert dat je een regulier dienstverband hebt met het Radboudumc. Dit brengt naast heel veel rechten, ook een aantal plichten met zich mee. Bijvoorbeeld dat je wel de afgesproken contracturen maakt en ook oproepdiensten draait.

  Wat dit FLEX verpleegkundigen oplevert:

  Dat je werken als FLEX verpleegkundige optimaal kunt combineren met andere verplichtingen en bezigheden die je hebt. Bijvoorbeeld met een gezin, met een opleiding die je volgt of met ander werk dat je (als ZZP’er) doet. Het is bovendien de ideale manier om te zorgen voor een goed evenwicht tussen werk en privé. Tegelijkertijd heb je als FLEX verpleegkundige wel de zekerheid van een vast dienstverband en een FLEXbureau achter je dat alles goed voor je regelt en waar je altijd terechtkunt met vragen.

 • Academische setting

  Wat dit voor FLEX verpleegkundigen betekent:

  Dat je altijd in een academische setting werkt, waar patiënten met uitzonderlijke, zeldzame en complexe aandoeningen worden behandeld. Ook al word je als FLEX verpleegkundige in eerste instantie vooral ingezet voor de behandeling van patiënten met middel- of laagcomplexe ziektebeelden, dan nog heb je dagelijks te maken met casussen en behandelmethoden die je in andere ziekenhuizen niet ziet. En het komt ook regelmatig voor, dat je als FLEX verpleegkundige vanuit je ervaring over kennis beschikt die juist van pas komt bij hoogcomplexe aandoeningen en waar de afdeling graag gebruik van maakt. Zeker als ze je al kennen uit eerdere diensten. Op veel afdelingen in een academisch ziekenhuis heb je als FLEX verpleegkundige te maken met oncologische zorg. Bovendien heb je in een academisch ziekenhuis minder patiënten waarvoor je verantwoordelijk bent dan in een perifeer ziekenhuis.


  Wat dit van FLEX verpleegkundigen vraagt:

  Dat je als FLEX verpleegkundige bewust kiest voor werken in een academische omgeving. Dit stelt extra hoge eisen aan je kennis, je kunde, aan je klinische blik en aan je ambitie om je te willen blijven verdiepen in voor jou nieuwe ziektebeelden. Je moet je ervaring willen en kunnen inzetten ten behoeve van patiënten die je elders niet ziet en je kennis met collega’s op verschillende afdelingen kunnen delen. In je werk is het belangrijk dat je zelfkritisch blijft en aangeeft als je voor de behandeling van bepaalde patiënten de specialistische kennis mist. Je moet altijd je eigen grenzen bewaken. En omdat je op veel afdelingen te maken hebt met oncologische zorg, is het meegenomen als je op dit gebied over de nodige kennis beschikt.


   

  Wat dit FLEX verpleegkundigen oplevert:

  Dat je de mogelijkheid en ruimte krijgt om de ervaring en specialistische kennis die je in het verleden hebt opgedaan, toe te passen in de dagelijkse praktijk. Vaak op het gebied van uitzonderlijke en zeldzame aandoeningen. Dit geeft extra voldoening en diepgang in je werk en levert vaak waardering op van collega’s van de betreffende afdeling. Bovendien leer je, ook als ervaren verpleegkundige, steeds nieuwe ziektebeelden en behandelmethoden kennen dwars over alle specialismen heen. Je blijft daardoor leren en jezelf op veel vakgebieden ontwikkelen. En zeker als je interesse hebt in oncologie, zit je in dit op opzicht goed in ons academisch ziekenhuis. Het feit dat je voor minder patiënten verantwoordelijk bent dan in een perifeer ziekenhuis, geeft je meer tijd voor verpleegtechnische handelingen en aandacht voor de patiënt.

 • Afwisseling werk

  Wat dit voor FLEX verpleegkundigen betekent:

  Dat je als FLEX verpleegkundige op verschillende afdelingen en binnen diverse specialismen werkt. Weliswaar wordt er bij je inroostering rekening gehouden met de afdelingen die jouw voorkeur hebben of die het beste bij jouw specifieke achtergrond/ervaring aansluiten, maar je werkt vaak  in een andere omgeving en met andere collega’s.

  Wat dit van FLEX verpleegkundigen vraagt:

  Dat je flexibel bent en je snel aanpast aan een nieuwe werkomgeving en aan nieuwe collega’s. De vraag en behoefte verschillen sterk van afdeling tot afdeling. Het kan zijn dat je voor het eerst op een bepaalde afdeling werkt. Het is dan niet alleen voor jou belangrijk dat je direct goed weet in te schatten wat er van je verwacht wordt en hoe het op de afdeling werkt. Voor de afdeling is het vaak ook aftasten welk ‘vlees’ zij in de kuip hebben. Je moet daarom in staat zijn om jezelf onmiddellijk op een goede manier neer te zetten en duidelijk te maken wat men van je kan verwachten. Dit stelt hoge eisen aan je communicatieve vaardigheden, aan je inlevingsvermogen, je zelfstandige manier van werken en aan je vermogen snel te kunnen schakelen tussen verschillende werkomgevingen. En je moet zodra je dienst eindigt, je werk op een goede manier overdraagbaar achterlaten.

  Wat dit FLEX verpleegkundigen oplevert:

  Dat je met veel afwisseling werkt. Dit houdt je werk interessant. Je maakt doorlopend kennis met nieuwe facetten van het verpleegkundig vakgebied en je bouwt je persoonlijk netwerk continu uit. Bovendien geeft het je de mogelijkheid om je in een eventuele tussenstap naar een vaste afdeling breed te oriënteren binnen het Radboudumc. Je maakt kennis met verschillende specialismen en zo kun je bepalen welk specialisme het beste past in je verdere carrière als verpleegkundige.

 • Jouw kennis en ervaring inbrengen

  Wat dit voor FLEX verpleegkundigen betekent:

  Dat je de mogelijkheid hebt om de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan in te brengen bij verschillende afdelingen. De zorg in het Radboudumc is erg gedifferentieerd en georganiseerd in heel veel specialismen. Door jouw vaak brede achtergrond en allround vakmanschap kun je over de grenzen van verschillende afdelingen en specialismen heenkijken en –denken. Je kunt verbindingen leggen tussen verschillende vakgebieden en je levert zo extra toegevoegde waarde aan de afdelingen waar je wordt ingezet. Bovendien kun je de werkwijze van verschillende afdelingen vergelijken. Je bent zo in staat om verbeterpunten in de werkwijze/behandeling van patiënten op een afdeling te signaleren vanuit jouw ervaring op andere afdelingen. Je kritische blik en je ideeën voor verbetering kunnen een afdeling helpen om de kwaliteit van bijvoorbeeld processen en behandelmethoden te verhogen en daarmee de zorg aan patiënten concreet te verbeteren.

  Wat dit van FLEX verpleegkundigen vraagt:

  Dat je stevig in je schoenen staat en ook je grenzen weet te stellen. Ook al heb je vanuit je brede achtergrond flink wat bagage op verpleegkundig gebied, je bent vaak minder gespecialiseerd dan andere collega’s op een afdeling waar je gaat werken. Het kan daarom voorkomen, dat er verpleegtechnische handelingen van je worden verwacht waar je minder bekwaam in bent. Dit moet je dan wel kunnen en durven aangeven. Bovendien is het belangrijk dat je direct actief meedenkt en meewerkt binnen de afdeling, maar wel vanuit een constructief kritische blik. En je moet in staat zijn om jouw mening op een goede manier te verwoorden en je kennis en ervaring met (soms minder ervaren) collega’s te delen.


   

  Wat dit FLEX verpleegkundigen oplevert:

  Dat je vanuit je brede kennis en ervaring concreet toegevoegde waarde levert binnen verschillende afdelingen en zo bijdraagt aan nóg betere zorg. Bovendien heb je de mogelijkheid om jouw ideeën en creatieve oplossingen in te brengen bij diverse afdelingen en specialismen.

Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan kun je starten als FLEX verpleegkundige.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Wil je weten hoe het is om als FLEX-verpleegkundige in het Radboudumc te werken; kom één of twee dagen meelopen binnen onze organisatie en ervaar het zelf. Het doel van de meeloopdagen is om je op een informele manier kennis te laten maken met de afdelingen en om elkaar te informeren over werkwijzen, ambities en opvattingen. Zo kun je laagdrempelig ontdekken wat het inhoud om als FLEX-verpleegkundige op diverse specialismen, verschillende afdelingen en met diverse teams/collegae samen te werken .

Je kan je op onze website heel eenvoudig aanmelden voor één of meerdere meeloopdagen bij de specialismen van jouw voorkeur. Wanneer je de opleiding MBO- of HBO-V hebt gedaan en bij voorkeur 1 jaar recente stage- of werkervaring in een ziekenhuis hebt, nodigen we je uit voor een gesprek. Aan de hand van dit gesprek bepaal je samen met de consulent van het FLEXbureau of het passend voor je is om als FLEX-verpleegkundige aan het werk te gaan. Samen plan je 1 of 2 meeloopdagen in. Tijdens de meeloopdagen wordt je gekoppeld aan een verpleegkundige die kijkt of niet alleen je actuele kennis passend is voor het Radboudumc, maar ook je houding en gedrag. Ervaar je zélf ook een klik? Dan gaan we graag verder met je in gesprek.
 

Talentpool

Bij het FLEXbureau is sprake van een doorlopende werving; wij zijn altijd in de gelegenheid om je een baan aan te bieden bij een positieve selectie. Het zal echter niet altijd zo zijn dat jij na een meeloopdag er al klaar voor bent om direct de overstap te maken naar het FLEXbureau.
Op het  moment dat het past binnen je carrière en ambities, kun je ervoor kiezen om het gesprek aan te gaan hoe je de definitieve overstap kan maken naar het FLEXbureau. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het FLEXbureau.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Ter voorbereiding van dit wederzijds selectiegesprek ontvang je een viertal specifieke werksituaties van een FLEX-verpleegkundige. In het selectiegesprek zal de consulent 1 of 2 van deze situaties uitlichten en je vragen wat jij effectief handelen vindt in deze diverse verpleegkundige praktijksituaties. Deze situaties zijn gekoppeld aan thema’s die, nú en in de toekomst, een belangrijke rol spelen in het werk voor verpleegkundigen in de academische ziekenhuiszorg:

 • Omgaan met en initiëren van verandering
 • Persoonsgerichte zorg; de veranderende relatie met de patiënt
 • Over de grenzen kijken
 • Motivatie om te blijven ontwikkelen

Het doel van de praktijksituaties is om tijdens het selectiegesprek goed voorbereid, comfortabel en effectief over jouw en onze opvattingen rondom deze thema’s in gesprek te komen.

Het gesprek over je opvattingen bij deze thema’s draagt bij aan het wederzijds bepalen of er wel of geen sprake is van een ‘match’.

Want nogmaals: uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Ervaring van een FLEX verpleegkundige

Maik, in 2015 afgestudeerd als verpleegkundige, vertelt over zijn ervaringen als FLEX verpleegkundige en waarom hij hiervoor heeft gekozen.

lees meer

Ervaring van een FLEX verpleegkundige

Maik vertelt...

'In 2015 ben ik via FLEX binnen het Radboudumc komen werken, vrijwel direct na het afronden van mijn verpleegkunde opleiding. Omdat ik toen nog niet goed wist, wat voor richting ik op wilde met mijn carrière heb ik bewust voor FLEX gekozen. Dit met als doel een brede kijk te krijgen op de verschillende specialismen binnen het ziekenhuis.

Tijdens mijn sollicitatie heb ik aangegeven dat ik een baan als IC-verpleegkundige ambieer en hier ook naar toe wilde werken. Hierin ondersteunt FLEX mij door mij in te zetten op verschillende afdelingen met complexere patiëntencategorieën, met als hoogtepunt een avonddienst op de spoedeisende hulp!

Hoewel er veel afdelingen je de mogelijkheid bieden om daar voor vast te komen werken, bevalt het mij prima om voorlopig te FLEX’en. Ondanks dat je als FLEX verpleegkundige je niet altijd diep in het specialisme kan verdiepen, ervaar ik wel een ontwikkeling van mijn klinische blik. Van alle afdelingen neem je kleine beetjes specifieke kennis mee wat je weer bij een ander specialisme kan gebruiken.'

Ambities

'Naast de persoonlijke en collegiale werksfeer die ik dagelijks ervaar op de verschillende afdelingen waar ik ingepland sta, merk ik ook dat veel specialismen open staan voor de ambities die ik als verpleegkundige heb. Collega verpleegkundigen zijn laagdrempelig benaderbaar voor bijvoorbeeld een meeloopdag.
 Zo heb ik een dagdienst meegelopen op de Intensive Care en ben ik nu in overleg met de anesthesie om mee te lopen op de holding. Mijn ervaring hierin is, dat het personeel van deze afdelingen het erg waardeert als je interesse hebt in hun vakgebied en je graag verder wil helpen in je loopbaan.'

Mooie basis

'Alle ervaringen die ik via FLEX heb opgedaan, hebben mij gemaakt tot de verpleegkundige die ik nu ben: zelfverzekerder en beter in mijn vak dan aan het begin van mijn carrière. Het is een hele mooie basis waar ik op door kan bouwen.'

Ben jij door dit verhaal benieuwd geworden naar wat het voor je betekent, vraagt en oplevert om in het Radboudumc te werken? Kom dan een ochtend of middag meelopen.

Meer weten?

FLEXbureau

024-3610303
contact

FLEXbureau Intern uitzendbureau

Het FLEXbureau is het interne uitzendbureau van het Radboudumc. Wij zorgen voor de juiste kandidaten ter invulling van tijdelijke vacatures in de zorg en op administratief / secretarieel gebied.

lees meer

Ben je een startende verpleegkundige?


Verpleegkundige in het Radboudumc

Wat betekent het, wat vraagt het en wat levert het op om te werken als verpleegkundige in het Radboudumc? Ervaar het zelf en kom een dag meelopen in ons academische ziekenhuis.

lees meer