Regierol

Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

Dat je werkt op een verpleegafdeling die op enige afstand van het Radboudumc ligt. Dit maakt dat je als verpleegkundige een wat andere rol hebt, dan op een gemiddelde afdeling binnen het Radboudumc of in een ander ziekenhuis. We werken veel samen met verschillende disciplines en specialismen van het Radboudumc en de St. Maartenskliniek, bijvoorbeeld met Orthopedie, Neurologie, KNO, Oogheelkunde en met Interne Geneeskunde. Binnen deze multidisciplinaire samenwerking heb je als verpleegkundige een belangrijke regierol. Je kunt zo nog meer voor patiënten betekenen en je biedt echt zorg op maat. Naast de zorg aan het bed, regel je allerhande zaken rondom de patiënt in afstemming met de familie over hoe het verder moet als de patiënt straks thuiskomt (therapietrouw, levensstijl, etc.). Je ziet er bijvoorbeeld samen met maatschappelijk werk op toe dat patiënten die leerplichtig zijn ook echt hun schoolwerk doen en daar waar nodig stem je hierover af met de school.
Daarnaast heb je een belangrijke signalerende functie in de zorg en ben je de ‘ogen en oren’ van artsen en specialisten in het Radboudumc. Bovendien zijn op onze afdeling ’s avonds en ‘s nachts geen artsen ‘in huis’. Als dienstdoende verpleegkundige ben je dan samen met 2 andere verpleegkundigen ervoor verantwoordelijk, dat er in acute situaties de juiste beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld of er wel of geen arts gebeld wordt, een patiënt naar de IC moet of dat het escalatieprotocol ingeschakeld moet worden.

Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

Dat je als verpleegkundige altijd vooruitdenkt in de behandeling, vooruit plant en ook buiten de zorg aan het bed de regie neemt. Je moet goed kunnen inschatten wat een patiënt nodig heeft en daar ook op in willen en kunnen spelen. Het is belangrijk dat je het leuk en vanzelfsprekend vindt ook zaken voor de patiënt te regelen buiten de reguliere ‘standaard’zorg. Dit vraagt om flink wat organisatievermogen en je moet goed kunnen samenwerken en afstemmen met andere disciplines, specialismen en met instanties en personen die bij het leven van de patiënt betrokken zijn. Daarnaast moet je in staat zijn om de situatie van patiënten in de breedste zin scherp in de gaten te houden en daar waar nodig op tijd de juiste actie nemen. Bovendien moet je stressbestendig zijn, besluitvaardig en een brede verantwoordelijkheid in de zorg aankunnen.

Wat dit verpleegkundigen oplevert:

Dat je als verpleegkundige in een zeer afwisselende, brede en verantwoordelijke functie werkt. Geen dag is hetzelfde en je komt met diverse mensen met verschillende achtergronden, ook buiten de afdeling, in contact. Je kunt ‘op maat’ veel betekenen voor patiënten en hun familie. Dat leidt tot extra waardering en ook tot een andere relatie met patiënten en hun naasten. Je bouwt vaak een innige band op met de patiënt en zijn omgeving. Dit zorgt voor voldoening en geeft je werk veel diepgang.

Werken bij Meeloopdag Longziekten

Meeloopdag Longziekten Verpleegkundigen

Ben jij benieuwd wat het betekent om als longverpleegkundige in het Radboudumc te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Kom dan een ochtend of middag meelopen op onze locatie Dekkerswald.

lees meer

Meeloopdag Longziekten Verpleegkundigen

Wil jij als verpleegkundige werken in een academische setting waar je dagelijks te maken hebt met zeer diverse en uitzonderlijke aandoeningen? Dit bij een kleinschalige verpleegafdeling, met korte lijnen en op een mooie locatie in de bossen, onderdeel van het grote Radboudumc? Een afdeling waar we op een heel persoonlijke manier met elkaar omgaan en waar je een bijzondere regierol hebt in de zorg. Vind je het bovendien belangrijk om elke dag te leren en jezelf te blijven ontwikkelen in je vakgebied?

Kom dan een ochtend of middag meelopen op de afdeling Longziekten (locatie: Dekkerswald) van het Radboudumc!

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Beleef hoe het is om bij het Radboudumc te werken op de locatie Dekkerswald! schrijf je in

Verhuizing naar het hoofdgebouw in 2022

In 2022 verhuist de afdeling longziekten naar het hoofdgebouw van het Radboudumc.

Waarom werken bij Longziekten (Dekkerswald)?

 • “We behandelen veel uitzonderlijke patiënten, bijvoorbeeld met complexe TB of CF. Dit vraagt voor elke patiënt een unieke aanpak.”

  lees meer


  Academische setting

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt op een academische verpleegafdeling waar je zorg verleent aan zeer diverse en uitzonderlijke patiëntcategorieën. Patiënten met vaak complexe aandoeningen die elders niet (meer) behandeld kunnen worden en die vanuit heel Nederland naar ons toekomen. En die vanwege de zeldzame aard van de aandoening zeer specialistische zorg nodig hebben en ook vaak lang bij ons verblijven. Zo zijn we voor de behandeling van complexe TB-patiënten één van de twee centra in Nederland, waar deze patiënten terechtkunnen. En voor CF-patiënten zijn we één van de zeven centra in Nederland. Verder behandelen we hier infectieziekten zoals bijvoorbeeld NTM, maar ook meer reguliere aandoeningen als COPD en algemene longziekten. Bovendien verlenen we zorg aan patiënten van verschillende leeftijden, met een grote verscheidenheid aan (culturele en sociale) achtergronden, geloofsovertuigingen en met zeer diverse zorgbehoeften (zwaar en minder zwaar). Chronisch zieken, maar ook patiënten die behandeld worden voor een eenmalige (long)aandoening, bijvoorbeeld voor een zware longontsteking. Sommige patiënten vragen een intensieve medische behandeling, bij andere patiënten gaat het vooral om begeleiding.  Vaak hebben patiënten vanwege hun gecompliceerde achtergrond of thuissituatie psychosociale of psychiatrische hulp nodig. Als verpleegkundige ben je bij de behandeling van al deze patiënten betrokken.


   

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je een brede klinische blik hebt en diepgaande medische kennis. En dat je actief meepuzzelt met de arts voor de beste behandeling van de patiënt en ook goed kunt inschatten wat eventuele bijwerkingen van medicatie kunnen zijn. Je moet snel kunnen schakelen tussen de verschillende behoeften van de patiënt, mede door de verschillende aandoeningen. Daarnaast moet je je goed kunnen inleven in de (persoonlijke) situatie van de patiënt. Je moet je eigen referentiekader los durven laten, over  grenzen heen kunnen kijken en in kunnen inspelen op de soms zeer specifieke behoefte van patiënten. Daarbij is het van belang dat je een goed gevoel hebt voor psychologische of psychiatrische problematiek bij patiënten. En dat je in staat bent om je communicatie goed af te stemmen op de individuele patiënt.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je dagelijks in aanraking komt met bijzondere en zeldzame aandoeningen. Dit maakt het werk erg interessant en afwisselend. En je hebt doorlopend te maken met patiënten die naast zorg aan het bed, behoefte hebben aan begeleiding in de breedste zin. Dit maakt je werk afwisselend en geeft je rol als verpleegkundige extra diepgang en uitdaging.


 • Kleinschalig, korte lijnen  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een kleinschalige locatie in de bossen rond Nijmegen, waar we elkaar goed kennen. Een verpleegafdeling waar we als artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers als één team, met korte lijnen en gelijkwaardig met elkaar samenwerken. En waar je als verpleegkundige alle ruimte hebt om mee te denken in de behandeling en jouw kennis en ervaring voor patiënten in te brengen. Ook een afdeling waar we op een heel bijzondere manier omgaan met onze patiënten en met de zorg die we hen verlenen. Zo koken de activiteitenbegeleiders samen met TB-patiënten en lunchen ze in de gezamenlijke huiskamer met longpatiënten. En omdat onze verpleegafdeling midden in de bossen ligt, gaan patiënten regelmatig naar buiten; wanneer de dienst dat toelaat kun je de patiënt hierin begeleiden. Verder hebben we meerdere dagcoördinatoren die veel aandacht geven aan zaken rondom de zorg, waardoor verpleegkundigen zich helemaal kunnen focussen op de patiënt. Daarbij wordt veel tijd besteed aan het ontslag van patiënten en aan nazorg. Zo vindt er met de meeste patiënten die onze afdeling verlaten een exitgesprek plaats en een telefonische evaluatie. De informatie die dit oplevert, gebruiken we om onze zorg telkens te verbeteren. Uit deze gesprekken blijkt vaak, dat patiënten de zorg op onze afdeling erg waarderen. We maken hier relatief veel tijd voor patiënten, we zijn heel vriendelijk en leven oprecht met de mensen mee. Wanneer het nodig is, denken we ook mee in oplossingen voor eventuele problemen in de thuissituatie. Bijvoorbeeld over de inzet van mantelzorgers.


   

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je het als verpleegkundige prettig moet vinden om in een klein team te werken waar we op een persoonlijke manier met elkaar omgaan. En dat je heel breed naar de patiënt kijkt, verder dan alleen de reguliere zorg en ook buiten de muren van het ziekenhuis. Je moet in staat zijn de zorg helemaal toe te spitsen op de persoonlijke behoefte van patiënten en daarin heel flexibel zijn. Daarbij is het belangrijk dat je ook goed in gesprek kunt gaan met de familie of met andere naasten van de patiënt en hen bij de zorg betrekt. Bovendien moet je actief meedenken in de behandeling en jouw kennis en ervaring in willen en kunnen brengen voor de beste zorg aan patiënten.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je als verpleegkundige op een afdeling werkt waar we elkaar vertrouwen en waar je op een heel prettige manier samenwerkt met collega’s. Dit zorgt voor een veilige werkomgeving, waar je écht het verschil kunt maken voor de patiënt en de familie. Juist omdat je alle ruimte hebt om jouw kennis en ervaring in te brengen en ook iets extra’s voor de patiënt te doen. Dit geeft je veel voldoening in je werk. Je merkt elke dag dat je, samen met je collega’s, de beste zorg aan patiënten kunt verlenen.

 • Leren, jezelf ontwikkelen

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een afdeling waar je als verpleegkundige veel mogelijkheden hebt om jezelf te blijven ontwikkelen en opleidingen te volgen. We stimuleren continue opleiding en ontwikkeling actief, maar er wordt wel altijd gekeken wat op een bepaald moment past in je leven. Je kunt daarin als verpleegkundige zelf het tempo bepalen, je keuzes maken en je specifieke behoefte aangeven. We zijn een afdeling waar we onderling (artsen en verpleegkundigen) in de dagelijkse praktijk veel en op een natuurlijke manier kennis delen. Bijvoorbeeld tijdens de visites, tijdens patiëntbesprekingen en bij ons dagelijks werkoverleg. Verder hebben we regelmatig thema-avonden waar bijzondere patiëntcasussen aan bod komen en die georganiseerd worden op het moment dat hier concreet aanleiding toe is. Daarnaast kennen we diverse werkgroepen rond een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld rond COPD, TB, CF, Nazorg en ontslag, pijn, medicatie en kwaliteit & veiligheid. Hier kun je als verpleegkundige deel van uitmaken en zo kun je je verdiepen in een gebied dat je interessant vindt. En je hebt de mogelijkheid om symposia te bezoeken. Bovendien werken op onze afdeling verpleegkundigen met enorm veel ervaring. Het is bij ons vanzelfsprekend dat die hun kennis met minder ervaren collega’s delen.
  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je bereid en in staat moet zijn om je kennis op peil te houden en zelf ook aangeeft wat daarin je persoonlijke behoefte is. Je moet het leuk vinden om steeds nieuwe dingen te leren en een brede interesse hebben in de heel diverse problematiek van onze patiënten. Daarnaast is het belangrijk dat je ook jouw kennis en ervaring met anderen wilt delen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je jezelf doorlopend blijft verbeteren in je vakgebied en elke dag leert. Bijvoorbeeld op het academische vlak van complexe en uitzonderlijke aandoeningen. En dat binnen een afdeling waar we op een prettige en vanzelfsprekende manier kennis met elkaar delen en waar je alle ruimte hebt om jouw kennis en ervaring in te brengen. We werken continu aan het verder verbeteren van de zorg door kennisdeling en je kunt zo nog meer voor de patiënt betekenen.

Nieuwe moderne infectie-unit opent in 2022

In 2022 verhuist de afdeling Longziekten van Dekkerswald naar het hypermoderne S gebouw. De infectie-unit zal verhuizen naar het nieuwe P gebouw.

lees meer

Nieuwe moderne infectie-unit opent in 2022

In 2022 verhuist de infectieunit van de afdeling Longziekten naar een van de nieuwste gebouwen van het Radboudumc, het P gebouw. Hier is plek voor 17 patiënten met een longgerelateerde infectieziekte, zoals TB, NTM en CF. Het gebouw wordt gebouwd volgens de healing environment principes, midden in een bosrijke omgeving en het zal voorzien zijn van de nieuwste technieken en apparatuur. Dit alles maakt het geheel tot een unieke en bijzondere werkplek. 

De kamers zijn voorzien van brede ramen, die van vloer tot plafond lopen. Zo komt er veel daglicht binnen. Het gebouw heeft een neutrale afwerking, maar ook kleurige accenten, die zorgen voor openheid en transparantie. Deze aspecten maken het gebouw tot een ware helende omgeving, die bijdraagt aan het genezingsproces van patiënten en een prettige werkomgeving voor medewerkers.

Wil jij werken op deze bijzondere afdeling? Meld je dan nu aan voor een meeloopdag

Ervaring van meeloopdag

Jody, verpleegkundige , vertelt over haar meeloopdag op de afdeling Longziekten op Dekkerswald.

lees meer

Ervaring van meeloopdag

Jody vertelt...

Na de opleiding

'Toen ik bijna klaar was met mijn verpleegkundige opleiding ben ik op internet gaan zoeken naar meeloopdagen in het ziekenhuis omdat ik graag wilde kijken of dit iets voor mij was.
Zo kwam ik bij de site van het Radboudumc uit. De reden dat ik bij Dekkerswald ben gaan kijken is dat ik het fijn vond om niet direct in "het grote Radboud" terecht te komen. Ik had zelf geen ziekenhuiservaring en wist dus ook totaal niet wat ik kon verwachten.

Meeloopdag 

Tijdens mijn meeloopdag ben ik erg positief ontvangen. Er staat een heel open en gezellig team. Iedereen was geïnteresseerd en wilde mij van alles uitleggen. Hierdoor voelde ik mij direct welkom. Het was een erg leuke en leerzame dag. Ik had ook direct het gevoel van: “hier wil ik werken”. Het kleinschalige in combinatie met de hele specifieke zorg, interessante ziektebeelden en een heel kundig team. Na gesprek met de teamleider vroeg zij mij om te solliciteren. Ondanks dat ik nog tot februari naar school moest, heb ik direct gesolliciteerd. Korte tijd later werd ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Motivatie om te solliciteren

Tijdens mijn meeloopdag kwam ik er achter dat ik de zorg in het ziekenhuis echt heel erg leuk vind. Het vooruit denken, het op tijd signaleren van problemen, het continu klinisch redeneren en het multidisciplinair werken. Daarnaast was het team direct enthousiast en geïnteresseerd in mij, waardoor ik mij erg welkom voelde. Ik vind het fijn dat Dekkerswald een kleine locatie is van het Radboudumc. Zo sta ik niet direct in het grote Radboud maar kan ik eerst wennen aan het werken in een ziekenhuis voordat we straks met heel Dekkerswald naar de hoofdlocatie van het Radboudumc gaan.
De reden dat ik voor longziekten heb gekozen is omdat het heel divers is. Zo hebben we natuurlijk TBC patiënten, CF patiënten, en de wat minder complexe longpatiënten. Dit maakt het werk ook heel divers. Op de TB unit zie je vaak dat patiënten er langer liggen en je meer een band opbouwt. Terwijl op de long-kant patiënten een relatief korte opname hebben. Deze diversiteit vind ik erg leuk.

Het gesprek 

Het sollicitatiegesprek heb ik als erg prettig ervaren. Ik kende een van de teamleiders al wat het voor mij makkelijker maakte. Ook vond ik het gesprek prettig verlopen. Het was geen vragenvuur, maar een gewoon gesprek over wat ik allemaal al gedaan had en wat ik zou kunnen toevoegen aan het team. Ze wilden me echt graag beter leren kennen en mijn visie op zorg horen. 
Door mijn meeloopdag had ik al goed kunnen nadenken over wat mijn sterke/zwakke punten zijn en waar ik nog aan mag werken. Hierdoor kon ik goed voorbereid het gesprek in gaan. Na het gesprek werd mij verteld dat ik die middag al gebeld zou worden. Dit was ook het geval. Ik werd dezelfde middag nog gebeld met de mededeling dat ik aangenomen was.

Veel contact 

Van het moment dat ik te horen kreeg dat ik aangenomen was tot het moment van officieel in dienst treden is er regelmatig contact geweest tussen de teamleiders en mij. Zo had ik een kennismakingsgesprek waarbij ik een rondleiding kreeg en ik voorgesteld werd aan alle collega’s. Als medewerker voelde ik mij gelijk welkom in het team. Ondanks dat ik geen ervaring had in een ziekenhuis, nam iedereen de tijd en de moeite om mij alles uit te leggen en was er veel ruimte tot het stellen van vragen. Ik kreeg de ruimte om mijzelf verder te ontwikkelen als verpleegkundige en hier ben ik erg dankbaar voor. Ik ga dan ook iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk.

Ik zou het anderen zeker aanraden om binnen Dekkerswald / Longziekten te solliciteren. Er is veel diversiteit in patiënten en ziektebeelden. Er is veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en daarnaast staat er een enorm gemotiveerd en gezellig team.


 


Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 

Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Dekkerswald

Het Radboudumc Dekkerswald ligt op een bosrijk terrein in Groesbeek, net iets buiten Nijmegen. Op deze locatie verlenen verschillende specialismen van het Radboudumc hun patiëntenzorg.

lees meer

Meer weten?

Noortje van der Burg-van Elk
operationeel leidinggevende

contact