Werken bij UroGyn HoofdHals

Meeloopdag Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie verpleegkundigen

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige op Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie in het Radboudumc te werken? Kom dan een dagje meelopen!

lees meer

Meeloopdag Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie verpleegkundigen

Wil jij als verpleegkundige werken op een academische afdeling met heel diverse en vaak hoogcomplexe aandoeningen? Dit in een omgeving waarin je dagelijks te maken hebt met oncologische zorg, waardoor je ook in psychosociaal opzicht veel voor de patiënt en de naasten kunt betekenen?

Wil jij jezelf binnen verschillende specialismen ontwikkelen en vind je het ook leuk om je kennis met anderen te delen? Vind je bovendien een collegiale sfeer en een prettig en veilig werkklimaat belangrijk?

Kom dan werken als verpleegkundige bij de verpleegafdeling Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie van het Radboudumc!

Aanmelden meeloopdag

Ben je verpleegkundige? Kom een dag meelopen op Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie. schrijf je in

Ervaring van een meeloopdag

Michiel vertelt..

'Tijdens de hbo-v opleiding heb ik de minor complexe klinische zorg gedaan. Tijdens deze minor werd ik ingedeeld op de verpleegafdeling Urologie en Gynaecologie van het Radboudumc. Daar heb ik gedurende 20 weken stage gelopen in het laatste leerjaar van mijn opleiding. Vervolgens heb ik mijn afstudeerstage op Hoofd Hals Chirurgie mogen doen. Beide specialismen bevinden zich op dezelfde afdeling, namelijk C5 West.

Ondanks grote verschillen tussen de specialismen, zijn we samen één team en hebben daarbij één taak. We willen de meest persoonsgerichte en innovatieve zorg leveren aan de patiënten. Beide stages heb ik als zeer positief ervaren door de fijne werksfeer en vele uitdagingen die ik kreeg. Dat bevestigde mijn gevoel nog meer: ik wil gaan werken op afdeling C5 West!

Twee specialisaties, één afdeling

Ik heb er voor gekozen om te werken op Urologie en Gynaecologie en me daar goed in te verdiepen. We zijn gespecialiseerd in chirurgische ingrepen die vaak oncologisch gerelateerd zijn. Binnen de urologie kan dit variëren van tumorweefsel uit de prostaat/blaas verwijderen tot grote chirurgische ingrepen waarbij veel wordt verwijderd en er een urostoma wordt aangelegd. Postoperatief komen de patiënten terug naar de verpleegafdeling (met soms een overnachting op de IC), om vervolgens een traject van herstel in te gaan. Als verpleegkundige lever je naast lichamelijke zorg ook veel technische zorg, waarbij pompen, wonden en voorbehouden handelingen worden bediend, verzorgd en uitgevoerd.

Binnen de gynaecologie kan het variëren van buitenbaarmoederlijke zwangerschappen tot complexe ingrepen waarbij de baarmoeder, eierstokken en eileiders worden verwijderd en gespoeld met chemo. De patiënten komen met veel apparatuur terug en gaan een groot hersteltraject in.

Het Radboudumc als leerschool

Als beginnende verpleegkundige, vers van de opleiding, ben ik meteen begonnen met werken op deze afdeling. Tijdens mijn stages op C5 West zag ik vele uitdagingen en de ruimte om mijn klinische blik te ontwikkelen. Hierdoor leek deze afdeling mij een geschikte plek om te werken. Nu, ruim een jaar verder, ben ik van mening dat ik nog altijd aan het leren ben. De ontwikkelingen op de afdeling staan niet stil en er is volop ruimte om de verdieping in te gaan. Zo zit ik in verschillende werkgroepen die binnen de afdeling de kwaliteit van zorg waarborgen.

Mogelijkheden voor de toekomst

Ik heb voor mijn gevoel een goede start kunnen maken in mijn carrière bij het Radboudumc. Ik zie mezelf dan zeker ook nog een paar jaar werken op deze afdeling. Binnen het team zit ik op mijn plek. We zien elkaar zowel op, als buiten de werkvloer en er hangt een fijne sfeer.

Wat de toekomst mij zal brengen weet ik niet. Binnen de afdeling kan ik vervolgopleidingen doen, zoals de oncologie opleiding en de vervolgopleiding snijdend specialisme (de VSS), maar wie weet welke kansen er nog meer voor mij liggen. Binnen het Radboudumc kan ik alle kanten op.
 
Eén ding is zeker, ik had op geen betere plek kunnen starten voor mijn ontwikkeling.

Werken op Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie...


...betekent

Een boeiende afdeling waar twee teams intensief samenwerken.

lees meer

...betekent

Je hebt als verpleegkundige op de verpleegafdeling Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie een boeiende functie op een afdeling waar twee teams (Urologie/Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie) sinds kort intensief samenwerken. De samenwerking is nog in ontwikkeling, maar met het oog op de doelmatigheid en kwaliteit van de persoonsgerichte zorg worden behandelmethodes zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en wisselen de teams onderling kennis en collega’s uit. Teams die op een prettige manier met elkaar werken en buiten werktijd regelmatig leuke dingen met elkaar ondernemen. 

Inwerkplan en goede begeleiding

Je start als verpleegkundige in het team dat het beste aansluit bij jouw achtergrond en interesse. Dit bepalen we samen met jou. Je wordt volgens een inwerkplan en onder goede begeleiding van ervaren collega’s gedurende één jaar en ‘on the job’ opgeleid. Daarna heb je de mogelijkheid, als je dit wilt, om je ook in de andere specialismen op de afdeling te verdiepen en vervolgens in wisseldiensten in beide teams mee te draaien. Of in het andere team bij te springen als hier extra capaciteit nodig is.
 
In welk team je ook werkt, je verleent als verpleegkundige op de afdeling Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie zorg aan heel diverse patiënten van zeer verschillende leeftijden. Het merendeel met hoogcomplexe en uitzonderlijke aandoeningen. Patiënten die vaak zware en bijzondere operaties hebben ondergaan. Typerend voor een academische afdeling. Sommige patiënten verblijven kort bij ons, maar er zijn ook patiënten die langere tijd op de afdeling verblijven.

Veel oncologische patiënten

In de behandeling van ongeveer 80% van de patiënten speelt chirurgische oncologie een rol. Bovendien heb je binnen Hoofd hals chirurgie regelmatig te maken met zwaar mutilerende operaties in het aangezicht met grote impact op het leven van de patiënt. En bij Urologie/Gynaecologie kan schaamte in de behandeling een rol spelen. Psychosociale begeleiding van de patiënt en van de naasten is dan ook een belangrijk onderdeel van je functie als verpleegkundige.
 
De zorg is vaak onvoorspelbaar. Je weet in veel gevallen niet hoe een patiënt uit de operatie komt en er kunnen zich onverwacht complicaties voordoen, waarop je als verpleegkundige direct moet schakelen. Daarin werk je intensief samen met je collega’s, met de (zaal)artsen op de afdeling en met artsen van andere specialismen.

Leerklimaat

Wij zijn een echte opleidingsafdeling met een veilig leerklimaat. Verpleegkundigen hebben allemaal een rol in het opleiden van collega’s en in het begeleiden van de circa 50 studenten die jaarlijks op de afdeling stage lopen. We leren hier veel van elkaar in de dagelijkse praktijk, omdat we actief onderling kennis delen.
 
Bovendien biedt de afdeling jou als verpleegkundige allerlei mogelijkheden om opleidingen te volgen, bijvoorbeeld de vervolgopleiding Oncologie. Veel verpleegkundigen doen dit ook vanwege het belang van Oncologie in de behandeling van patiënten op de afdeling. Ook krijg je regelmatig trainingen en kun je tweemaal per jaar bijscholingsdagen volgen. En je kunt je specialiseren in een aandachtveld dat je interessant vindt.
 
Daarnaast hebben we iedere dag een half uur patiëntbespreking, waar we dieper ingaan op interessante casuïstiek. Ook jij kunt hier onderwerpen inbrengen waarover je meer wilt weten.
 
Een afwisselende functie waarin je dagelijks hoogcomplexe zorg verleent aan heel diverse patiënten en waarin je blijft leren!

...vraagt

Je bent in staat goede voorlichting te geven over de behandeling en je laat de patiënt zich veilig voelen.

lees meer

...vraagt

Je bent als verpleegkundige sterk in het klinisch redeneren. De vaak complexe en uitzonderlijke aandoeningen van patiënten vragen om een brede medische blik.
 
Bij veel patiënten is sprake van een oncologische aandoening. Dit stelt hoge eisen aan je vaardigheid om de patiënt en de naasten in psychosociaal opzicht te begeleiden. En het is belangrijk dat je je specifiek in de oncologische zorg wilt verdiepen.

Nieuwsgierig zijn

Ook moet je in de breedste zin nieuwsgierig zijn en jezelf willen blijven ontwikkelen. Door in de dagelijkse praktijk te leren, maar ook door trainingen en opleidingen te volgen. En het is belangrijk dat je jouw kennis wilt en kunt delen met collega’s en studenten die op de afdeling stage lopen.
 
Inlevingsvermogen en een professionele houding zijn onmisbaar in je werk als verpleegkundige. Je moet echt de beste persoonsgerichte zorg willen verlenen.
 
De aard van de zorg en de patiënten die we behandelen, stellen ook hoge eisen aan je communicatieve vaardigheden en aan je vaardigheden om patiënten te kunnen motiveren. En je bent in staat goede voorlichting te geven over de behandeling van de patiënt en de patiënt zich veilig laten voelen. Ook kun je patiënten en de naasten helpen bij zelfmanagement in de behandeling; bijvoorbeeld door zelf canules en stoma’s te verzorgen/verwisselen. Daarnaast moet je snel kunnen schakelen tussen verschillende aandoeningen in de vaak onvoorspelbare zorg.

Vertrouwen op elkaar

Verder moet je kunnen delegeren aan collega’s en je grenzen kunnen aangeven. Soms vraagt een onverwachte ernstige situatie bij een patiënt ineens langdurig al jouw aandacht. Het is dan belangrijk dat je snel werk aan collega’s overdraagt en je collega’s daarin vertrouwt. Dit vraagt ook om flink wat flexibiliteit en je moet goed in teamverband kunnen werken.
 
Tot slot is het belangrijk dat je over je eigen grenzen heen kunt kijken; je hebt regelmatig te maken met nieuwe behandelmethoden en aandoeningen. Dit vind je leuk en daar wil je je in verdiepen.
 
Dit alles maakt jou tot onze ideale nieuwe collega!

...levert op

Een mooi (doorgroei)perspectief voor je verdere verpleegkundige loopbaan.

lees meer

...levert op

Je hebt als verpleegkundige de mogelijkheid om je in alle specialismen op de afdeling te verdiepen. Dit biedt je de kans om buiten je eigen specialisme kennis op te doen en je zo nóg breder te ontwikkelen. Dit maakt werken op de afdeling extra interessant en je hebt zo een mooi (doorgroei)perspectief voor je verdere verpleegkundige loopbaan.

Veel afwisseling 

De diversiteit van patiënten en de veelzijdigheid van de uitzonderlijke en hoogcomplexe aandoeningen waarmee je te maken krijgt, maken je werk erg interessant. Het zorgt voor veel afwisseling en je blijft in de dagelijkse praktijk leren.
 
Door het belang van oncologie op onze afdeling, kun je ook op het vlak van psychosociale begeleiding veel voor de patiënt en de naasten betekenen. Daar krijg je vaak veel waardering van de patiënt voor terug en dit zorgt voor extra voldoening in je werk en regelmatig voor een bijzondere band met de patiënt en de naasten.

Opleidingsafdeling

Omdat we een echte opleidingsafdeling zijn, heb jij ook de mogelijkheid om je kennis met anderen te delen. Je helpt zo bij het opleiden van collega’s van de toekomst, maar je blijft zelf, door vragen van studenten, scherp en op de hoogte van de actuele (onderwijs- en medische) ontwikkelingen. Het is leuk om te zien hoe stagiairs zich mede door jouw hulp tot goede verpleegkundigen ontwikkelen en je wordt er zelf tegelijkertijd beter door.
 
Een leerzame functie binnen veelzijdige specialismen waarin je de beste persoonsgerichte zorg aan patiënten en hun naasten verleent!

Context van de afdeling

De specialismen Urologie, Gynaecologie en Hoofd Hals Chirurgie binnen het Radboudumc.

lees meer

Context van de afdeling

Team Urologie/Gynaecologie

Het werk als verpleegkundige binnen het team Urologie/Gynaecologie is heel breed en veelzijdig. We behandelen heel diverse, vaak hoogcomplexe en meestal oncologiegerelateerde aandoeningen. Het gaat dan om (met name oncologische) aandoeningen aan de urinewegen en aan de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Bijvoorbeeld blaaskanker, zaadbalkanker en zeldzame peniskanker. We plaatsen op jaarbasis ongeveer 100 urinestoma’s en hebben bijvoorbeeld de techniek in huis om van darmweefsel een kunstblaas te maken.

Bij Gynaecologie kennen we de typisch academische HIPEC-operaties. Hierbij gaat het om kankersoorten met uitzaaiingen naar het darmvlies, waarbij de buikholte na de operatie met verwarmde cytostatica gespoeld wordt en zo de eventueel achtergebleven tumorcellen worden bestreden. Patiënten worden vanuit de hele regio en zelfs vanuit het hele land voor behandeling doorverwezen naar het Radboudumc. Voor de behandeling van testiscarcinomen en kanker aan de vulva is het Radboudumc een van de vier gespecialiseerde centra in Nederland.

Team Hoofd Hals Chirurgie

Ook bij het team van Hoofd Hals Chirurgie ligt de nadruk op zeer uiteenlopende vaak kankergerelateerde en typisch academische aandoeningen. Bij KNO bijvoorbeeld tumoren in de hals, halsklieren die verwijderd moeten worden en tumoren in de Larynx. Bij MKA moet je onder meer denken aan patiënten met tumoren aan de mondbodem, in de tong en in de kaak die operatief verwijderd worden. Vaak zwaar mutilerende en zichtbare ingrepen met enorme impact op (het leven van) de patiënt.

Het Radboudumc heeft zeer specialistische kennis en behandelmethoden in huis om (aangezichts)reconstructies uit te kunnen voeren. Op basis van 3D-animaties en in samenwerking met Bijzondere Tandheelkunde kunnen deze complexe reconstructies worden gedaan. Binnen MKA is er behoorlijke afwisseling tussen oncologie en traumatologie. Er worden ook minder complexe aandoeningen behandeld, bijvoorbeeld patiënten die ongelukkig gevallen zijn en hun kaak, oogkas of jukbeenderen gebroken hebben.

Verpleeg­kundigen aan het woord

“We hebben hier een echt leerklimaat. We leiden als verpleegkundigen collega’s op, begeleiden studenten en hebben zelf ook veel mogelijkheden om ons te blijven ontwikkelen.”

“We zijn een afdeling waar het fijn werken is en waar een goede sfeer heerst. Zo gaan we regelmatig buiten werktijd met elkaar een drankje drinken of sporten.”

“Bij ongeveer 80% van de patiënten speelt Chirurgische Oncologie een rol. Ik vind dat dit mijn werk extra interessant maakt.”

“Urologie en Gynaecologie hebben nog weleens het imago saai te zijn. Maar hier is het juist heel veelzijdig met de meest uiteenlopende hoogcomplexe aandoeningen.”

“De kaakchirurgische ingrepen die we hier uitvoeren, hebben vaak enorme impact op de patiënt. Ook psychisch. Dit stelt hoge eisen aan de manier waarop ik patiënten opvang en begeleid. En het geeft mijn werk veel diepgang.”

“Patiënten met een zware ingreep en met zichtbare schade in het aangezicht, kunnen in een depressie raken. Het is dan aan mij om te beoordelen of ik een psycholoog of een geestelijk verzorger in moet schakelen. Dit maakt mijn verantwoordelijkheid nog breder.”

“Binnen de Hoofd Hals Chirurgie hebben we regelmatig patiënten die door een zware operatie ineens niet meer kunnen praten. Communicatie met de patiënt vraagt van mij als verpleegkundige dan veel geduld en inlevingsvermogen. Die tijd moet je willen nemen.”

 “Ik ga na een dienst met een goed gevoel naar huis als m’n patiënten tevreden waren, maar ook mijn collega’s. Dan kan ik echt met trots en voldoening op een dienst terugkijken.”

“Je kunt hier altijd terugvallen en vertrouwen op (meer ervaren) collega’s. Waar nodig helpen we elkaar direct. We hebben hier echt een veilige en prettige werksfeer.”

“Het gebeurt regelmatig dat verpleegkundigen die bij ons op flexbasis werken, vervolgens bij ons blijven. Vanwege de sfeer en ook omdat het werk hier gewoon heel interessant is.”

“Ik vind de zaalartsen hier open en toegankelijk. Dat werkt erg prettig.”

“Als ik in de dagelijkse praktijk iets zie dat in mijn ogen anders moet of beter kan, kan ik dit altijd bij iemand aankaarten. En als het een goed idee is, wordt daar ook wat mee gedaan. Dat is wel fijn.”

“De complexiteit en het uitzonderlijke karakter van de aandoeningen zijn voor mij echt doorslaggevend in de keuze om hier te werken.”

Van meeloopdag Naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag Naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc. 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Meer weten?

Rein Jansen
teamleider zorg

contact