Persoonlijk budget

Maandelijks ontvangen medewerkers  1,55 procent van hun  maandsalaris extra als persoonlijk budget. Je kunt dit budget helemaal vrij besteden aan je eigen ontwikkeling. Ook het kopen van extra vakantie-uren of een abonnement bij het Radboud Sportcentrum  behoort tot de mogelijkheden. 

Arbeids­voorwaarden


Salaris

Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je bij het Radboudumc een eindejaarsuitkering van 8,3%. Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage (47% of 72%).

bekijk de salaristabellen

Persoonlijk budget

Maandelijks ontvangen medewerkers 1,55 procent van hun maandsalaris extra als persoonlijk budget.

lees meer

Keuzemodel Arbeidsvoor­waarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitwisselen, zodat deze aansluiten op je eigen specifieke wensen en behoeften.

lees meer

Keuzemodel Arbeidsvoor­waarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitwisselen, zodat deze aansluiten op je eigen specifieke wensen en behoeften. Een groot voordeel is dat je door het ruilen van bepaalde arbeidsvoorwaarden minder belasting betaalt. Zo kun je bijvoorbeeld de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering of een deel van je salaris of toelagen inzetten voor de aanschaf van een fiets of de vergoeding van de contributie van een vakbond of beroepsvereniging.

Vergoeding kosten woon-werkverkeer

Medewerkers kunnen er voor kiezen hun  bruto vakantie-uitkering (gedeeltelijk) uit te ruilen tegen een netto vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer. Dit levert een belastingvoordeel op. Medewerkers hoeven slechts eenmaal een verzoek tot ruilkeuze te doen (bij voorkeur bij de start van een dienstverband), dat heeft ook betrekking op toekomstige (keuze)jaren.  Heb je gedurende een periode van minstens 2 maanden minimaal 70% van je reisdagen met het OV gereisd, dan heb je bovendien recht op een OV-premie. De bruto OV-premie is gelijk aan 20% van in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden berekende vrije vergoeding van de kosten van woon-werkverkeer.

Fietsplan

Wil je een fiets aanschaffen voor je woon-werkverkeer, dan kun je eens in de vijf jaar gebruik maken van het Fietsplan van het Radboudumc. Door een (elektrische) fiets of elektrische scooter aan te schaffen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden, profiteer je van een groot fiscaal voordeel. Bovendien ontvang je een eenmalige fietspremie van € 150,00.

Vergoeding voor de contributie vakbond of beroepsvereniging

Op grond van het keuzemodel kun je bruto loon uitruilen tegen een netto vergoeding voor de contributie van een vakbond of beroepsvereniging. Je hebt dan een netto voordeel.


Cao umc

Medewerkers van het Radboudumc vallen onder de Cao van de universitair medische centra (Cao umc).

bekijk de cao

Pensioen

Alle medewerkers van het Radboudumc zijn aangesloten bij het pensioensfonds ABP. Het Radboudumc betaalt 70% van je pensioenpremie.

lees meer

Pensioen

Alle medewerkers van het Radboudumc zijn aangesloten bij het pensioensfonds ABP. Het Radboudumc betaalt 70% van je pensioenpremie. De rest betaal je zelf van het brutosalaris. De salarisadministratie houdt dit bedrag maandelijks in. Kijk voor meer informatie op www.abp.nl.

De ABP pensioenregeling geldt voor een inkomen tot € 103.317. Daarboven bouw je geen pensioen op. Dit kun je compenseren door te sparen via een netto pensioenregeling. Wij hebben met twee aanbieders een collectieve overeenkomst gesloten:

Collectieve ziektekosten­verzekering

Het Radboudumc biedt haar medewerkers de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen.

lees meer

Collectieve ziektekosten­verzekering

Het Radboudumc biedt haar medewerkers de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief. Beide zorgverzekeringen bieden medewerkers en hun gezin aantrekkelijke kortingen.

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Alle medewerkers van het Radboudumc krijgen kosteloos een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

lees meer

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Alle medewerkers van het Radboudumc krijgen kosteloos een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je neemt automatisch deel aan de basisverzekering tenzij je je binnen 2 maanden na indiensttreding schriftelijk afmeldt. Er bestaat ook de mogelijkheid om een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Overlijdensrisicoverzekering

Als umc-medewerker kun je een verzekering afsluiten als aanvulling op het inkomen van je partner als jij komt te overlijden.

lees meer

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Als umc-medewerker kun je een collectieve verzekering afsluiten als aanvulling op het inkomen van je partner als jij komt te overlijden. Deze verzekering keert maandelijks een netto bedrag uit. Dat kan een welkome aanvulling zijn op een eventuele uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet of een andere voorziening die je wellicht zelf hebt geregeld. Deelname aan de Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering via EBC Nederland is vrijwillig en de premie komt dus voor eigen rekening. Je moet je hiervoor aanmelden binnen twee maanden nadat je in dienst komt. Meer informatie over deze verzekering vind je op de websitevan de NFU.

Verlof

Als fulltime werknemer in het Radboudumc heb je recht op ongeveer 21 vakantiedagen per jaar.

lees meer

Verlof

Als fulltime werknemer in het Radboudumc heb je recht op ongeveer 21 vakantiedagen per jaar. Daarbij zijn er op grond van de Cao umc zeven feestdagen (eenmaal per 5 jaar is 5 mei een extra feestdag). Ook hebben we uiteraard de wettelijk vastgelegde vormen van verlof, zoals het ouderschapsverlof en zorgverlof.

Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb je, op grond van onze CAO, recht op (betaald) verlof. Er zijn eveneens situaties denkbaar waarin je met je leidinggevende afspraken maakt over extra (onbetaald) verlof.

Verzekeringen

Bij Meeùs kun je verzekeringen afsluiten met kortingen tot 20%. Deze korting geldt ook voor je gezin. Meeùs biedt de volgende verzekeringen aan:

  • autoverzekering
  • inboedelverzekering
  • aansprakelijkheids--verzekering
  • reisverzekering
  • rechtsbijstandverzekering
Lees meer

Verzekeringen

Kijk voor informatie en het eenvoudig afsluiten van verzekeringen op de website voor Radboudumc-medewerkers
inloggen