Werken bij Arbo- en Milieudienst

Over de Arbo- en Milieudienst

De Arbo- en Milieudienst (AMD) ondersteunt het Radboudumc, de Radboud Universiteit en enkele andere organisaties op het gebied van vitaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Contact

Arbo- en Milieudienst (AMD)

(024) 361 54 00
contact

Voor wie

De AMD is er voor medewerkers van het Radboudumc, medewerkers van de Radboud Universiteit, studenten en externen.

lees meer

Voor wie

De AMD werkt voor verschillende organisaties.


 • Je vindt alle informatie over de diensten van de AMD op intranet. Deze pagina's zijn alleen beschikbaar als je bent ingelogd.

  Voor leidinggevenden

  Wil je ondersteuning van de AMD aanvragen? Dat kan online:

Aandachtsgebieden van de AMD


Bedrijfs­gezondheidszorg

Ondervind je gezondheidsklachten in relatie tot je werk? Of heb je vragen over stressgerelateerde klachten? Dan kun je bij de bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers terecht.

lees meer

Bedrijfs­gezondheidszorg

Ondervind je gezondheidsklachten in relatie tot je werk? Dan kun je bij de bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers van de AMD terecht. Zij bieden ondersteuning op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en duurzame inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan verzuimbegeleiding of ondersteuning bij verandering in werkdruk of een lastige privésituatie. 

Stralings­­deskundigen

Werk je met stralingstoepassingen en heb je hier vragen over? Of heb je vragen over straling in relatie tot je gezondheid? Neem dan contact op met de stralingsdeskundigen of de stralingsarts.

lees meer

Stralings­­deskundigen

Wat doen stralingsdeskundigen?

Maak je je zorgen over je gezondheid omdat je met straling werkt? Neem dan contact op met de stralingsarts. De stralingsarts werkt samen met een team van stralingsdeskundigen. De stralingsdeskundigen zorgen voor:

 • organisatie van de stralingszorg
 • facilitaire ondersteuning van afdelingen  
 • docenten ten behoeve van stralingsonderwijs

Stralingsarts

Je kunt contact opnemen met de stralingsarts wanneer:
 • je je zorgen maakt over je eigen gezondheid of die van je collega's, omdat je(/jullie) werkt(/werken) met straling
 • je zwanger bent en met straling werkt.

KEW-vergunning, basisdocument en procedures straling

Binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen, ingekapselde radioactieve bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen. Voor deze toepassingen heeft de Stichting Katholieke Universiteit (de Radboud Universiteit en het Radboudumc) een KEW-vergunning gekregen van de overheid. In het basisdocument straling staat hoe de stralingsbeschermingsorganisatie is ingericht binnen de stichting Katholieke Universiteit. In dit document vind je alle uitgangspunten, de verantwoordelijkheidsstructuur van de stralingshygiënische zorg en de organisatorische uitwerking hiervan. Ook bevat het document een overzicht van de procedures, ingedeeld op onderwerp.

Opleiding

Er zijn verschillende cursussen voor medewerkers op het vakgebied Stralingshygiëne.


 • T (024) 361 54 00
  E straling@Radboudumc.nl

  Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (351)
  Tandheelkundegebouw, 6e verdieping
  Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen (route 352)


Arbo en veiligheid

Bij de veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten kun je advies vragen over je arbeids-omstandigheden en over veiligheid. Is je werkplek goed ingericht? Til je op de juiste manier? Hoe voorkom je overbelastingsklachten?

lees meer

Arbo en veiligheid

Bij onze adviseurs van het team ARBO en Veiligheid  kun je advies vragen over je arbeidsomstandigheden en over veiligheid. Is je werkplek goed ingericht? Til je op de juiste manier? Hoe voorkom je overbelastingsklachten?
 
Onze adviseurs(o.a. ARBO-Coördinator, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeut) zijn deskundig op een breed scala aan onderwerpen. Denk aan:
 • het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • advisering over veiligheidsaspecten bij ver- en nieuwbouw
 • werken met gevaarlijke stoffen
 • werkplekadvies
 • (bijna-)ongevallen, gevaarlijke situaties en prikaccidenten
Lees uitgebreide informatie over diverse onderwerpen op de Servicepagina: Voor alle vragen op het gebied van veilig en gezond werken mail je naar:

BioRisk Prevention

Binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit (RU) wordt met diverse Biologische Agentia (BA) gewerkt, waaronder Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's).

lees meer

BioRisk Prevention

Biologische Agentia en GGO’s

Binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit (RU) wordt met diverse Biologische Agentia (BA) gewerkt, waaronder Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's). Biologische agentia zijn al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen, celculturen, en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.

GGO's zijn organismen waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is. Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan organismen waaronder bacteriën, virussen, planten en dieren. Er wordt binnen de Radboud Campus voornamelijk met GGO's binnen inperking gewerkt (IG). Echter, er worden ook introductie in milieu studies uitgevoerd (IM).

Biologische veiligheidsfunctionaris (BVF)

De BVF ontwikkelt beleid t.a.v. het werken met Biologische Agentia, houdt toezicht op de naleving van voorschriften en adviseert onderzoekers onder andere bij het opstellen van risicoanalyses, de inrichting van ruimten en het geven van voorlichting.

Verantwoordelijk medewerker (VM) per afdeling

Voor elke afdeling is een VM aangesteld. Een VM is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de activiteiten met GGO's, het uitvoeren van de risicobeoordeling en het opstellen van een vergunningaanvraag.

Contact

Heb je vragen over Biologische Agentia en GGO’s of werkzaamheden hiermee? Neem dan contact op met de BVF via bioriskprevention@radboudumc.nl of (024-36) 19660. Heb je vragen over de dagelijkse gang van zaken bij de activiteiten met GGO’s en voor het uitvoeren van de risicobeoordeling of opstellen van een vergunningaanvraag? Neem dan contact op met de VM van je afdeling.

Meer informatie


Milieukundigen

Wil je weten waar je je afval kwijt kunt? Of ben je benieuwd of je afdeling voldoet aan alle wettelijke milieuvoorschriften? Neem dan contact op met een van de milieukundigen.

lees meer

Milieukundigen

Wil je weten waar je je afval kwijt kunt? Of ben je benieuwd of je afdeling voldoet aan alle wettelijke milieuvoorschriften? Neem dan contact op met een van de milieukundigen. (lees meer)
 
De milieukundigen houden toezicht en bieden ondersteuning op het gebied van milieu en duurzaamheid. Je kunt hier ook terecht met vragen over chemische stoffen of het uitvoeren van interne inspecties bij afdelingen in het Radboudumc of de Radboud Universiteit op grond van de milieuvergunning.
 

Contact

E helpdeskamd@radboudumc.nl
T (024) 309 20 70

Radboud Travel Clinic

Ga je naar de (sub)tropen voor korte of lange tijd, voor werk of vakantie? Iedereen is welkom bij de Radboud Travel Clinic in Nijmegen voor advies, vaccinaties, gezondheidsverklaringen en/of een recept voor malaria, hoogteziekte en/of antibiotica (op indicatie).

lees meer

Onze medewerkers